Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Matkustajavakuutus

Matkustajavakuutus tuo turvaa matkallesi sekä matkasairauden että matkatapaturman varalta. Matkustajavakuutus korvaa myös matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä tai matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja. Turvaa itsesi sekä perheesi ja tule Turvaan!

Miksi Turvan matkustajavakuutus?

Saat hoitoa ilman omavastuuta, jos loukkaannut tai sairastut matkallasi.

TaskuTurvasta löydät luotettavan lääkärin yhteystiedot ulkomaan matkalla.

Kattaa myös matkalta myöhästymisen tai matkan keskeytymisen.

SOS-hätäpalvelu auttaa 24 /7 hätätilanteissa ulkomaan matkoilla.

Mitä matkustajavakuutus korvaa?

Matkustajavakuutus korvaa matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamia kuluja sekä matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä tai matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja. Matkustajavakuutukseen voit liittää lisäturvaksi tapaturmaisen haitan ja tapaturmaisen kuoleman turvat. Lisäksi voit tarvittaessa laajentaa vakuutusturvaasi matkalla sattuvan urheilutapaturman hoitokulujen varalle. Lisäturvien osalta jokainen vakuutettu tarvitsee oman erillisen vakuutuksen. Tutustu myös matkavakuutukseen , joka sisältää sekä matkustaja- että matkatavaravakuutuksen .

Matkustajavakuutus Sisältää

Matkustajavakuutuksesta korvaamme matkasairauden hoitoa enintään 120 päivää lääkärinhoidon alkamisesta. Matkatapaturman hoitoa korvaamme enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta. Hoitoon tulee hakeutua matkan aikana tai viikon kuluessa matkan päättymisestä.

Matkustajavakuutus korvaa myös ensiapuun verrattavan hoidon matkakohteessa, jos vakuutetun ennen matkaa alkanut sairaus tai vamma on yllättäen pahentunut. Ensiapuluonteista hoitoa korvataan matkakohteessa enintään 10 päivän ajalta hoidon alkamisesta.

Sisältyy vakuutukseen

Matkan peruuntumisella tarkoitetaan, että et pääse lähtemään maksetulle matkalle. Keskeytyminen tarkoittaa, että alkanut matka muuttuu. Peruuntumiseen tai keskeytymiseen tulee olla pakottava syy. Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, vakava sairaus, tapaturma tai kuolema. Syynä voi myös olla merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton ja merkittävä vahinko. Matkan peruuntumisturva on voimassa, kun vakuutus on otettu viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista ja kun peruuntumisen syy on ilmennyt matkan varaamisen ja vakuutuksen ottamisen jälkeen.

Sisältyy vakuutukseen

Myöhästyminen korvataan, jos vakuutetun matkalla käyttämä yleinen kulkuneuvo tai moottoriajoneuvo on myöhässä luonnonmullistuksen, teknisen vian, moottoriajoneuvoon kohdistuneen rikollisen teon tai liikenneonnettomuuden vuoksi.

Myöhästymisen vuoksi maksetaan kulut, jotka johtuvat matkan jatkamisesta muulla vastaavalla kuljetusyhteydellä alkuperäiseen määränpäähän tai takaisin Suomeen alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisesti. Korvausta maksetaan enintään 2 000 euroa matkan alkuperäisestä hinnasta riippumatta. Myöhästymisen vuoksi maksettavista korvauksista vähennetään maksuhyvitys tai korvaus, jonka vakuutettu on oikeutettu saamaan kuljetusyhtiöltä tai matkanjärjestäjältä.

Sisältyy vakuutukseen

Vakuutuksesta voidaan korvata sairaankuljetus ambulanssilennolla kotimaahan silloin, kun se potilaan hoidon kannalta on perusteltua ja siitä on etukäteen sovittu Turvan kanssa. Olemassa olevan sairauden äkillistä pahentumista matkalla korvataan vakuutuksesta rajoitetummin. Matkavakuutuksesta korvataan ulkomailla kuolleen vakuutetun kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset tai enintään näitä vastaavat hautauskustannukset ulkomailla.

Sisältyy vakuutukseen
Matkustajavakuutuksen lisäturva Korvaamme enintään

Tästä turvasta maksamme vakuutetulle korvausta tapaturman aiheuttamasta lääketieteellisesti määritellystä pysyvästä haitasta.

100 000 € / 200 000 €

Tästä turvasta maksamme korvauksen, jos vakuutettu on kuollut tapaturman seurauksena. Edunsaajana ovat omaiset, mutta edunsaajaa voi muuttaa vakuutuksen voimassaoloaikana.

5 000 €

Tarvitset Urheiluturvan matkalle, jos olet täysi-ikäinen ja aiot matkalla urheilla kilpaa, harrastaa tai kokeilla riskialtista lajia, esimerkiksi laitesukellusta.

Urheiluturva korvaa urheilutapaturmasta aiheutuvia hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita, tutkimus- ja hoitokuluja, toimenpiteitä ja lääkkeitä sekä fysioterapiaa enintään 5 hoitokertaa kutakin korvattavaa tapaturmaa kohti. Tämän turvan saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Ilman euromääräistä ylärajaa

Katso esimerkit, mitä matkustajavakuutus korvaa

  • Teija sairastuu Kreikan matkalla flunssaan ja käy lääkärissä. Matkustajavakuutus korvaa matkalla alkaneiden oireiden hoidosta aiheutuneet kustannukset, matkakulut hoitoon matkakohteessa ja lääkärin reseptillä määräämät lääkkeet.

  • Pekka on Tukholmassa ja kompastuessaan murtaa oikean ranteensa. Murtuma kipsataan matkalla ja leikataan myöhemmin Suomessa. Matkustajavakuutus korvaa murtuman hoidosta aiheutuneet kustannukset, matkakulut hoitoon matkakohteessa ja lääkärin reseptillä määräämät lääkkeet. Jos Pekalla on erillinen tapaturmavakuutus, voi hän hakea siitä korvausta matkan jälkeisten hoitojen matkakuluista.

Usein kysyttyä matkustajavakuutuksesta

Matkustajavakuutus tarkoittaa turvaa matkalla aiheutuvien henkilövahinkojen varalta. Voit ottaa matkustajavakuutuksen itselle ja perheellesi. Matkustajavakuutus korvaa matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamia kuluja sekä matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä tai matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja. Matkustajavakuutukseen voit liittää lisäturvaksi tapaturmaisen haitan ja tapaturmaisen kuoleman turvat. Lisäksi voit tarvittaessa laajentaa vakuutusturvaasi matkalla sattuvan urheilutapaturman hoitokulujen varalle. Lisäturvien osalta jokainen vakuutettu tarvitsee oman erillisen vakuutuksen.

Matkasairaus alkaa odottamatta matkan aikana ja vaatii lääkärin hoitoa. Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireet ovat ilmenneet ennen matkan alkamista tai jonka hoitotoimenpiteet ovat olleet kesken matkalle lähdettäessä.

Matkatapaturma on matkalla sattunut tapaturma, eli äkillinen vakuutetun tahtomatta sattuva tapahtuma, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkalla sattuneen tapaturman ja sairastumisen aiheuttamia hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita ja lääkärin määräämiä hoitoja, tutkimuksia ja lääkkeitä. Tutustu tarkemmin matkavakuutukseen .

Onko sinulla matkustajavakuutus liittosi kautta? Voit tarkistaa matkustajavakuutuksen sisällön liitollesi räätälöidyltä sivulta. Siirry jäsenvakuutukset-sivulle ja valitse oma liittosi .

Matkavakuutus on turva, joka koostuu useimmiten sekä matkustajavakuutuksesta että matkatavaravakuutuksesta. Matkustajavakuutus taas on turva matkasairauksien ja -tapaturmien varalta, eikä siitä korvata esimerkiksi matkatavaroille aiheutuneita vahinkoja. Voit vertailla matka- ja matkustajavakuutuksien hintaa Turvan verkkokaupassa.

Matkustajavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa Suomesta alkavilla, enintään kolme kuukautta kestävillä työ- ja lomamatkoilla. Jos olet lähdössä ulkomaille pitemmäksi aikaa, esimerkiksi vuodeksi opiskelemaan tai talveksi etelään, voit pidentää voimassaoloaikaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme .

Jokainen perheen aikuinen sekä yksin matkustava lapsi tarvitsee oman matkustajavakuutuksen. Sen sijaan matkustajavakuutus on voimassa alle 18-vuotiaille vanhemman tai isovanhemman kanssa mukana matkustaville lapsille, lapsenlapsille tai puolison lapsille.

Matkustajavakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Jos aiot urheilla kilpaa, harrastaa tai kokeilla riskialtista lajia matkalla, esimerkiksi laitesukellusta, tarvitset matkustajavakuutukseen lisäturvana urheiluturvan. Alle 18-vuotias ei tarvitse erillistä matkustajavakuutuksen urheiluturvaa kilpaurheilussa eikä riskialttiissa urheilulajeissa tai toiminnoissa.

Jos matkasi keskeytyy vakavan matkasairauden tai tapaturman vuoksi, lue ohjeita täältä .

Matkan peruuntuminen voidaan korvata silloin, kun se on aiheutunut vakuutetun tai lähiomaisen vakavasta ja äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta tai vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä vahingosta, kuten vesi- tai palovahingosta.

Matkan keskeytyminen tarkoittaa jo alkaneen matkan muuttumista pakottavalla tavalla. Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan keskeytyminen silloin, kun se on aiheutunut:

  • vakavasta matkasairaudestasi tai matkatapaturmastasi

  • lähiomaisesi vakavasta ja odottamattomasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta tai

  • Suomessa olevaan omaisuuteesi kohdistuneesta merkittävästä vahingosta, kuten vesi- tai palovahingosta.

Matkalta myöhästyminen tarkoittaa sitä, ettet ehdi lentokoneeseen, laivaan, linja-autoon tai junaan alkuperäisen matkasuunnitelmasi mukaisesti.

Matkustajavakuutuksen hinta - mitä matkustajavakuutus maksaa?

Matkustajavakuutuksen hinta määräytyy muun muassa vakuutuksen voimassaoloajan, voimassaoloalueen ja vakuutetun iän perusteella. Myös valitsemasi lisäturvat vaikuttavat matkustajavakuutuksen hintaan. Matkustajavakuutuksessa ei ole omavastuuta. Voit valita itsellesi ja perheellesi joko jatkuvan matkustajavakuutuksen tai määräaikaisen matkustajavakuutuksen.

Voit ostaa verkosta joko pelkän matkustajavakuutuksen tai matkavakuutuksen , joka koostuu sekä matkustaja- että matkatavaravakuutuksesta . Tutustu ja valitse itsellesi sopiva turva.

Vakuutusehdot ja oppaat

Alta löydät terveysvakuutuksen vakuutusehdot ja oppaat. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä terveysvakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Avaintietoesite
Vakuutusehdot
Vakuutusopas
Yleiset sopimusehdot

Asiaa matkavakuutuksesta

Matkailijan muistilista

Passi ja hammasharja, mitäs muuta pitikään muistaa?

Sairaanhoitokortti vai matkavakuutus

Lue, mitä eroja näillä kahdella on ja miksi molempia tarvitaan.

SOS-hätäpalvelu auttaa hätätilanteissa matkalla

Jos pattitilanne yllättää reissussa, ota yhteys SOS:iin.

Tutustu myös muihin vakuutuksiin