Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Tietoa Turvasta

Turva on kotimainen, asiakkaidensa omistama keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö, jonka voitot käytetään asiakkaiden hyväksi alennuksina ja laadukkaina palveluina. Turvasta saat alan parasta palvelua ja vakuutat elämäsi rakkaimmat asiat helposti ja yksinkertaisesti.

Vuonna 2023 Turvassa oli

220 700 henkilöasiakasta

41 ammattiliittoa

10 800 yritysasiakkuutta

1 433 450 ammattiliiton kautta vakuutettua

Perustietoa Turvasta

Yhtiön virallinen nimiKeskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Yhtiön kotipaikka

Tampere

Henkilöstömäärä

350 (keskimääräinen lukumäärä 2023)

Toimitusjohtaja

Ville Raunio

Vakuutusmaksutulo

146,8 M€ (2023)

Y-tunnus

0211695-5

Omistaja-asiakkuus ja keskinäisyys

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva on valtakunnallinen keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö. Keskinäisyys tarkoittaa sitä, että asiakkaat eli vakuutuksenottajat omistavat Turvan. Asiakkaille keskinäisyys näkyy kilpailukykyisinä hintoina, alennuksina ja omistaja-asiakasetuina. Tutustu omistaja-asiakasetuihin tarkemmin.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva on suomalainen yhtiö, jonka palveluvalikoima kattaa kaikki vahinkovakuutukset. Lisäksi välitämme LähiTapiola-ryhmän vapaaehtoisia henki- ja eläkevakuutuksia. Lakisääteisissä työeläkevakuutuksissa kumppanimme on Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Asiakkaamme ovat pääasiassa kotitalouksia, yhteisöjä ja pk-yrityksiä.

Toiminta-ajatus ja arvot

Toiminta-ajatuksenamme on olla ammattiliiton jäsenen paras turva. Päämääränämme on olla vakuutusyhtiö, joka tarjoaa odotukset ylittävää palvelua. Työntekijöidemme mielissä haluamme olla paras työpaikka.

Turvan toimintaa ohjaavat arvot: vastuullinen, mutkaton ja Hymyile, olet Turvassa!

Vastuullinen

Otamme vastuullisuuden huomioon kaikessa toiminnassamme. Keskinäisenä vakuutusyhtiönä juuremme ovat yhteisvastuussa, jonka ajatuksena on, että kannamme riskit yhdessä ja autamme pulaan joutunutta pääsemään taas jaloilleen.

Turvan perustehtävä on tuottaa hyötyä ja taloudellista etua omistaja-asiakkailleen. Vastuullisuus tarkoittaa meille alan parasta huolenpitoa omistaja-asiakkaista, vahvaa vakavaraisuutta, oikein toimimisen kulttuuria, ekologista kestävyyttä ja kotimaisuutta. Nämä ovat toimintamme kivijalka. Kivijalan päälle rakentuvat vastuullisuuden painopisteemme.

Lupauksemme on, että ammattiliiton jäsenen arki on tulevaisuudessa entistä turvallisempaa. Tämä vaatii jatkuvia tekoja niin sosiaalisessa vastuussa, taloudellisessa vastuussa, ympäristövastuussa kuin vastuullisuuden johtamisessa.

Lue lisää vastuullisuudestamme.

Mutkaton

Asiakkaan asia hoituu Turvassa ilman ylimääräisiä mutkia. Häntä palvellaan mutkattomasti, ymmärrettävästi ja ripeästi. Mutkattomuus näkyy myös Turvan organisaatiossa, joka toimii tehokkaasti niin sisäisesti kuin ulospäin. Prosessit ja päätöksenteko ovat selkeitä ja toimivia, tavoitteena mutkaton mutta vastuullinen ja laadukas yritystoiminta. Asiat hoidetaan kerralla kuntoon.

Turva on oppiva, kehittyvä ja rohkeasti eteenpäin suuntaava organisaatio, joka omalla toiminnallaan vahvistaa myös yhteistyökumppaniensa menestystä.

Hymyile, olet Turvassa!

Turvan menestyksen kulmakivi on erinomainen asiakaspalvelu. Hyvä palvelu syntyy osaavien ammattilaisten tekemänä. Turvassa asiakasta kuunnellaan, palvellaan ja hänet kohdataan. Turva on helposti lähestyttävä ja lähellä asiakasta, ja näin myös asiakasymmärrys on huipputasoa. Tarjoamme asiakkaillemme vakuutusturvan tuomaa mielenrauhaa, jolloin asiakkaan on helpompi keskittyä huomaamaan omat hymyn aiheensa arjen keskellä.

Turvan työntekijöiden ammattitaito ja palveluhenkisyys ovat huipputasoa. Osaava ja hyvinvoiva henkilökunta varmistaa myös sen, että asiakkaan luottamus tulevaisuuteen vahvistuu ja pitkä asiakassuhde kannattaa.

Yhteistyökumppanina Turva on luotettava, mutkaton ja kehittämishaluinen. Pitkä yhteistyö ammattiliittojen kanssa varmistaa, että ammattiliittojen jäsenet saavat kokemukseen perustuvaa, parasta vakuutusalan palvelua.

1910

Palkansaajat ja työväenjärjestöt perustavat Turvan Tampereella. Vakuutusyhdistys sai nimekseen Hämeen Työväen Keskinäinen Paloapuyhdistys, ja sen päätoimialana ovat työväentalojen palovakuutukset.

1914

Asiamiesverkoston kasvaessa toiminta laajenee koko maahan.

1918

Kansalaissodassa yhdistyksen toimihenkilöt ja suuri osa asiamiehistä katoaa jäljettömiin. Hetken Turva on olemassa vain asiapapereissa.

1934

Turva muuttuu yhdistyksestä yhtiöksi, samalla nimi vaihtuu Työväen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvaksi.

1940

Toimitalo valmistuu Tampereelle Hämeenkatu 25:een.

1958

Ensimmäinen ns. pakettivakuutus, joka Turvassa on kotivakuutus, mukaan vakuutusvalikoimaan.

1960

Aikansa erikoisuus, televisiovakuutus, otetaan vakuutustarjontaan muutamaksi vuodeksi.

1962

Ensimmäinen kollektiivinen tapaturmavakuutus- sopimus Turvan ja Sähköliiton kesken.

1963

Auto- ja liikennevakuutustoiminta aloitetaan.

1965

Tuotevalikoima saavuttaa nykyisen laajuutensa, tarjontaan kuuluvat kaikki vahinkovakuutukset.

1978

Koko vuosikymmenen ajan Turvan palveluverkosto kasvaa huimaa vauhtia: lähes joka vuosi avataan uusi toimisto jonnekin päin Suomea. Vuonna 1978 oman konttorinsa saa Lappeenranta.

1990

Turva juhlii 80-vuotista taivaltaan vielä hyvässä taloudellisessa tilanteessa.

1991

Turvan uusi pääkonttori valmistuu Tampereen Järvensivuntielle.

1995

Laman aikana Turvalla on vain muutamia kuukausia aikaa vahvistaa pääomaa 30 miljoonalla markalla. Yhteistyökumppaneiksi saadaan SAK, ammattiliittoja sekä Tapiola.

2004

Vakuutusmaksutulo ylittää 50 miljoonaa euroa.

2010

Turva toimii valtakunnallisesti yli 200 työntekijän voimin. Palvelemme sinua yli 50 toimipaikassamme ympäri Suomen.

2009

Turva myönsi omistaja-asiakasalennuksia yli 5 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulo nousi 74,7 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli yhtiön satavuotisen historian suurin, 5,6 miljoonaa euroa ja kokonaistulos 10,0 miljoonaa euroa. Turvan vakavaraisuus ylitti 40 miljoonaa euroa.

2011

Turva voittaa ensimmäistä kertaa vakuutusalan asiakastyytyväisyyttä mittaavan EPSI Ratingin.

2017

TaskuTurva-mobiilisovellus lanseerataan. Palvelua kehitetään 2000-luvulla myös monin muin tavoin: puhelinkorvauksilla, kattavilla verkkopalveluilla, chat-palvelulla ja roboteilla.

2023

Haluamme, että vakuutusyhtiöiden joukossa Turva on sydämeltään suurin. Tällä ajatuksella noin 450 turvalaista ympäri maan tekee työtään. Kun tekeminen lähtee sydämestä, siitä seuraa hyvää. EPSI Rating -tutkimus 2023 vahvistaa sen: Turvan asiakkaat ovat jälleen kerran Suomen tyytyväisimpiä: jo 12. kertaa.

Finanssialan yhteistyö

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat mm. pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteena on myös vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan

Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8,

PL 103, 00101 HELSINKI
Puh. 010 831 51
http://www.finanssivalvonta.fi


Finanssiala ry
Tavoitteena on turvata jäsenyhtiöiden toimintaympäristö, toimivat finanssimarkkinat ja tehokas maksujenvälitysjärjestelmä. Lisäksi Finanssiala ry:n tavoitteena on edistää vahingontorjuntaa sekä yhteiskunnan turvallisuutta ja hyvinvointia.

Itämerenkatu 11–13
00180 Helsinki
Sähköposti: fa@finanssiala.fi
Puh. 020 793 4200
https://www.finanssiala.fi

Täyden kympin alennukset!

Turvan asiakkuus kannattaa

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten ammattiliittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alennuksen! Alennus ei koske henki- tai liikennevakuutusta.

  1. 1.

    Kuulun ammattiliittoon, saan jäsenalennuksen -10 %.

  2. 2.

    Vakuutan kotini ja otan vielä toisen vakuutuksen, saan lisäksi omistaja-alennuksen -10 %. Jos sinulla on vain yksi vakuutus Turvasta, saat 10 % omistaja-alennuksen kahden vuoden asiakkuuden jälkeen.

Pyydä tarjous

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten ammattiliittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alennuksen! Alennukset eivät koske henki- tai liikennevakuutusta.

Avoimet työpaikat

Turvassa töitä tehdään vastuullisesti ja vakuuttavasti, muttei vakavissaan. Arvomme vastuullinen, mutkaton ja Hymyile, olet Turvassa, eivät ole pelkkää sanahelinää, vaan ne näkyvät ja kuuluvat arjessamme. Saat olla täysin oma itsesi - pönötystä ei nimittäin meillä päin harrasteta. Lue lisää Turvasta työnantajana.

Avoimet työpaikat

Vastuullisuus

Otamme vastuullisuuden huomioon kaikessa toiminnassamme. Keskinäisenä vakuutusyhtiönä juuremme ovat yhteisvastuussa, jonka ajatuksena on, että kannamme riskit yhdessä ja autamme pulaan joutunutta pääsemään taas jaloilleen.

Vastuullisuusohjelmamme