Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Etämyynnin ennakkotiedot

Tällä sivulla voit tutustua etämyyntiä koskeviin ennakkotietoihin, kun ostat vakuutuksia Turvasta.

1. Vakuutuspalvelujen etämyynti

Kuluttajansuojalain (38/1978) 6 a luvussa säädetään elinkeinoharjoittajan tiedonantovelvollisuudesta kuluttaja-asiakkaita kohtaan, kun kyseessä on vakuutuspalvelujen etämyynti.

Vakuutuspalvelujen etämyynnillä tarkoitetaan vakuutuksen tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämän sellaisen etätarjontamenetelmän avulla, jossa sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä.

Etätarjontamenetelmällä tarkoitetaan markkinointi- tai myyntitapaa, joka on järjestetty niin, että sen pääasiallisena tavoitteena voidaan katsoa olevan sopimusten tekeminen etäviestimen avulla.

Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

Näitä vakuutuspalvelujen etämyyntiä koskevia ennakkotietoja sovelletaan vakuutusten tarjoamiseen vakuutuksenantajan verkkosivuilla ja puhelinmyynnissä.

2. Vakuutuksenantajat

 • Vahinkovakuutusten osalta vakuutuksenantajana on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva.

 • Henkivakuutusten osalta vakuutuksenantajana on LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Y-tunnus: 0211695-5
Järvensivuntie 3
33100 Tampere
Puh. vaihde: 01019 5110

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
Y-tunnus: 0201319-8
Revontulenkuja 1
02010 LÄHITAPIOLA
Puh. vaihde: 09 4531

Oman vakuutuksenantajasi näet saamastasi tarjouksesta ja vakuutuskirjastasi.

3. Julkiset rekisterit

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva on merkitty seuraaviin Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisen palvelun yhteisö- ja yritystietojärjestelmän (YTJ) julkisiin rekistereihin:

 • Kaupparekisteri

 • Verohallinnon perustiedot

 • Ennakkoperintärekisteri

 • Arvonlisäverovelvollisuus

 • Työnantajarekisteri

 • Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri

Vakuutuksenantajana oleva LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö on merkitty seuraaviin Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisen palvelun yhteisö- ja yritystietojärjestelmän (YTJ) julkisiin rekistereihin:

 • Kaupparekisteri

 • Verohallinnon perustiedot

 • Ennakkoperintärekisteri

 • Arvonlisäverovelvollisuus

 • Työnantajarekisteri

4. Valvontaviranomainen

Vakuutuksenantajien toimintaa valvova viranomainen on:
Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6
PL 103, 00101 Helsinki
Puhelin, vaihde: 09 183 51
kirjaamo( at )finanssivalvonta.fi

5. Tuotteiden pääominaisuudet

Kunkin vakuutuksen pääsisältö sekä vakuutusturvan laajuus ja keskeisiä rajoituksia koskevat tiedot löytyvät kunkin vakuutuksen tuoteoppaasta, ehdoista ja avaintietoesitteistä, jotka ovat saatavilla verkkosivulla.

Vakuutuksen hintalaskuri ja vakuutusmaksun määräytymisperusteet sekä vakuutuksen maksamista koskevat tiedot ovat saatavilla kunkin vakuutuksen osalta erikseen.

Voit tutustua edellä mainittuihin tietoihin verkkosivuillamme .

6. Peruuttamisoikeus

Kuluttajansuojalain 6 a luvun peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutuksiin. Vakuutuksenottajan oikeudesta peruuttaa ja irtisanoa vakuutussopimus säädetään vakuutussopimuslaissa.

Vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhyempi kuin 30 päivää. Irtisanomistilanteessa vakuutusmaksu peritään vakuutuksen voimassaoloajalta.

7. Tiedot oikeusturvakeinoista

Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen tai vakuutussopimuksessasi on jotain epäselvää, ota yhteyttä ensin vakuutuksenantajaan. Lisätietoja ratkaisun perusteista ja muista asiaan vaikuttaneista seikoista voit kysyä suoraan asiaasi käsitelleeltä henkilöltä, jonka yhteystiedot löydät päätöksestä. Muissa tilanteissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Oikaisemme päätöksemme, jos se osoittautuu virheelliseksi. Lisätietoja vakuutussopimuksestasi saat soittamalla asiakaspalveluumme.

Päätöksen liitteenä on aina muutoksenhakuohje, jossa kerrotaan tarkemmin, kuinka kyseiseen päätökseen voi hakea muutosta. Muutoksenhakumenettely poikkeaa eri vakuutuslajien välillä.

Lisätietoja asiakkaan käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista saat verkkosivuiltamme. Vakuutustuotekohtaisesti tieto oikeusturvakeinoista löytyy myös kunkin vakuutuksen tuoteoppaasta ja ehdoista.

8. Muita tietoja

Nämä etämyynnin ennakkotiedot on annettu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Vakuutussopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Ensisijainen palvelukielemme on suomi.

Olethan jo ladannut TaskuTurva -mobiilisovelluksen?

TaskuTurvan avulla voit tarkastella vakuutuksiasi ja hoitaa vakuutusasioitasi. Sieltä löydät myös vakuutuksiin liittyvät suorakorvauskortit ja voit viestitellä kanssamme. Tutustu TaskuTurvaan .