Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Tapaturma­vakuutus verkosta -20 %

Elämässä ei aina selviä kolhuitta, mutta onneksi yllättäviin tilanteisiin on mahdollista varautua tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus toimii turvanasi yllättävissä vahinkotilanteissa. Nyt saat verkosta ostettuun tapaturmavakuutukseen -20 % edun vuodeksi koodilla TAPATURMA2024.

Miksi Turvan tapaturmavakuutus?

Nopeasti hoitoon ilman omavastuuta kaikkialla kotimaassa.

Suorakorvauskortin avulla asioit helposti ja vaivattomasti hoitolaitoksessa. Lataa TaskuTurva .

Sisältää myös erikoislääkärin tutkimukset (esim. hammasvammoissa) ja fysikaalisen hoidon.

Ammattiliiton jäsenenä saat tapaturmavakuutuksesta 10 % jatkuvan alennuksen.

Mitä tapaturma­vakuutus korvaa?

Tapaturmavakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneita kuluja, kuten lääkärinpalkkioita, lääkärin määräämiä tutkimuksia, hoitoja ja lääkkeitä, sairaalan hoitopäivämaksuja ja fysioterapiakäyntejä. Alle 18-vuotiailla tapaturmavakuutus kattaa myös kilpaurheilussa sattuneita tapaturmia. Voit täydentää turvaasi valinnaisilla lisäturvilla.

Tapaturman hoitoturva Sisältää

Korvaa tapaturmavamman hoidosta aiheutuvia hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita, tutkimus- ja hoitokuluja, toimenpiteitä ja lääkkeitä sekä fysioterapiaa enintään 5 hoitokertaa kutakin korvattavaa tapaturmaa kohti.

Sisältyy vakuutukseen

Tapaturman hoitoturva on voimassa kuntoliikunnassa poislukien vakuutusehdoissa mainitut riskialttiit urheilulajit ja -toiminnot. Kilpaurheilua varten suosittelemme täysi-ikäisille lisäturvaksi urheiluturvaa, joka kattaa kilpaurheilussa sattuvia tapaturmia.

Sisältyy vakuutukseen

Tapaturman hoitoturva korvaa alle 18-vuotiailla myös kilpaurheilussa sattuneita tapaturmia. Vakuutus korvaa urheilutapaturmasta aiheutuvia hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita, tutkimus- ja hoitokuluja, toimenpiteitä ja lääkkeitä sekä fysioterapiaa enintään 5 hoitokertaa kutakin korvattavaa tapaturmaa kohti.

Alle 18-vuotiaat

Omavastuu

0 €

Valinnaiset lisäturvat Myöntämisikä Omavastuu

Korvaa urheilutapaturmasta aiheutuvia hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita, tutkimus- ja hoitokuluja, toimenpiteitä ja lääkkeitä sekä fysioterapiaa enintään 5 hoitokertaa kutakin korvattavaa tapaturmaa kohti.

18-99 v

*) Voit ottaa vakuutuksen ilman omavastuuta silloin, kun sinulla on myös tapaturmavakuutus Turvasta.

Laajennetusta tapaturmaturvasta korvataan tapaturmasta, äkillisestä liikkeestä tai kuormittavasta voimanponnistuksesta aiheutuneen lihaksen tai jänteen venähdysvamman ja ehdoissa erikseen mainittujen rasitus- ja sairausperäisten tilojen hoitokuluja, kuten magneettitutkimusta ja fysioterapiaa.

0-99 v

150 tai 300 €

Pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä pysyvää haittaa, joka tapaturmasta aiheutuu vakuutetulle. Korvaus maksetaan, kun haitta on muodostunut pysyväksi, kuitenkin aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta perustuen lainmukaiseen haittaluokitukseen. Korvausta ei makseta pysyvästä haitasta, joka ilmenee vasta kolmen vuoden kuluttua tapaturmasta tai myöhemmin.

0-99 v

Ei omavastuuta

Päivärahaa maksetaan tapaturman aiheuttamalta ohimenevältä työkyvyttömyysajalta. Työkyvyttömyyspäivärahaa maksetaan aikaisintaan lääkärinhoidon alkamisesta lukien. Päivärahaturvan voi ottaa vain silloin, kun on työsuhteessa.

17-59 v

0, 30, 90 tai 120 pv

Tapaturmaisen kuoleman turvasta maksetaan kertakorvaus edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee tapaturman seurauksena.

0-99 v

Ei omavastuuta

Lataa TaskuTurva-mobiilisovellus lääkärikäyntiä varten

TaskuTurvan avulla löydät näppärästi hoitolaitoksen sekä ilmoitat lääkäri- ja lääkekulut helposti. Kun sairauskuluvakuutuksen omavastuu on maksettu, voit asioida lääkärissä suorakorvauskorttia näyttämällä koko loppuvuoden! Tapaturman osalta omavastuuta ei ole. Lataa TaskuTurva puhelimeesi .

Lähdössä ulkomaille?

Tiesitkö, että tapaturmavakuutus on voimassa ulkomailla 12 kuukauden ajan matkan alkamisesta. Muista kuitenkin turvata itsesi ja perheesi muun muassa matkasairauksien varalta. Tutustu matkavakuutukseen .

Tarvitsetko todistuksen lapsen tapaturmavakuutuksesta urheiluseuralle?

Urheiluseuralle toimitettava todistus löytyy verkkopalvelusta Vakuutukset-välilehdeltä vakuutuksen tarkemmista tiedoista: Todistus urheiluseuralle / Lataa voimassaolotodistus.

Kirjaudu verkkopalveluun

Katso esimerkit, mitä tapaturmavakuutus korvaa

  1. 1.

    Laura oli muuttamassa uuteen asuntoon. Hän nosti painavaa pesukonetta ja selässä tuntui vihlaisu. Selkä venähti. Laura hakeutui heti lääkäriin ja lääkäri määräsi venähdysvamman hoidoksi särkylääkettä sekä lepoa. Tapaturman hoitoturvasta korvataan lihaksen tai jänteen venähdysvamman hoitokuluja enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä. Lauralle korvataan lääkärinpalkkio, matkakulut hoitolaitokseen ja lääkärin reseptillä määräämä lääke.

  2. 2.

    Kaisa harrastaa hiihtoa oman kuntonsa ylläpitämiseksi. Hiihtolenkillä hän kaatuu ja jalka murtuu. Tapaturman hoitoturva korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut ja kuvantamistutkimukset sekä fysikaalista hoitoa. Vakuutuksesta korvataan myös matkakulut korvattaviin hoitoihin sekä tarvittavat sidetarpeet ja kävelyyn tarvittavat apuvälineet.

  3. 3.

    Simo kaatuu kotipihalla ja murtaa vasemman ranteensa. Murtuma leikataan ja kipsataan. Leikkauksen jälkeen rannetta hoidetaan vielä fysioterapialla. Tapaturman hoitoturva korvaa hoidoista aiheutuneet kustannukset, matkakulut hoitolaitoksiin, lääkärin reseptillä määräämät lääkkeet sekä enintään 5 hoitokertaa fysioterapiaa.

Mitä tapaturmavakuutus ei korvaa?

Tapaturmavakuutus ei välttämättä korvaa kaikkia vammoja, vaikka ne usein ilmenevät tapaturman yhteydessä. Esimerkiksi, jos vammaan tai sen paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai muu vamma, korvausta maksetaan vain siltä osin kuin sen katsotaan aiheutuneen tapaturmasta. Katso tapaturmavakuutuksen ehdoista ja oppaasta tarkemmin, mitä tapaturmavakuutus korvaa ja mitä ei.

Tapaturmavakuutuksen hinta

Tapaturmavakuutuksen hinta määräytyy muun muassa vakuutusturvan laajuuden ja valittujen korvausmäärien perusteella. Halvin tapaturmavakuutus on tapaturman hoitoturva, jota voit täydentää valinnaisilla lisäturvilla. Tapaturman hoitoturvassa ei ole omavastuuta. Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten ammattiliittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä myös kotisi, saat vakuutusmaksuista lisäksi 10 % omistaja-alennuksen! Alennukset eivät koske liikenne- ja henkivakuutusta.

Usein kysyttyä tapaturmavakuutuksesta

Tapaturmavakuutuksen hintaan vaikuttaa vakuutetun ikä, asuinpaikka sekä vakuutukseen valitut turvat sekä niiden korvaussummat.

Tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman. Tyypillisiä tapaturmaisia vammoja ovat haavat, revähdykset ja murtumat. Tapaturmana korvaamme myös muun muassa hukkumisen, paleltumisen tai auringonpistoksen.

Ulkoinen syy voi olla esimerkiksi kuoppa tiessä, jäinen katu tai terävä esine. Äkillinen ja odottamaton tapahtuma taas on muun muassa putoaminen, kaatuminen tai törmäys. Ruumiinvammalla tarkoitetaan ruhjetta, murtumaa, haavaa, repeämää tai muuta fyysistä muutosta ruumiissa. Ruumiinvamma voi olla hyvinkin pieni naarmu.

Tapaturmavakuutus on voimassa työssä ja vapaa-aikana Suomessa sekä ulkomailla. Tapaturman hoitokuluja ja päivärahaa ei kuitenkaan makseta, jos tapaturma on sattunut sen jälkeen, kun ulkomailla oleskelun alkamisesta on kulunut 12 kuukautta.

Kyllä, tapaturmavakuutus on voimassa ulkomailla 12 kuukauden ajan matkan alkamisesta.

Tapaturman hoitoturva on kattava turva lapsuudesta vanhuuteen. Tapaturmavakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, kun vakuutettu on täyttänyt 100 vuotta.

Tapaturmavakuutus korvaa tapaturmavamman hoidosta aiheutuvia hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita, tutkimus- ja hoitokuluja, toimenpiteitä ja lääkkeitä sekä fysioterapiaa enintään 5 hoitokertaa kutakin korvattavaa tapaturmaa kohti.

Tapaturman hoitoturvassa ei ole omavastuuta.

Kaikki vammat eivät oikeuta vakuutuskorvaukseen, vaikka ne usein ilmenevät tapaturman yhteydessä. Laajennetulla tapaturmaturvalla saat lisäturvaa liikkuvan ja urheilevan henkilön vakuutustarpeeseen.

Laajennetulla tapaturmaturvalla voit täydentää Tapaturman hoitoturvaa ja Urheiluturvaa kattamaan äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen yhteydessä aiheutuneen lihaksen tai jänteen venähdysvamman ja ehdoissa kerrottujen rasitus- ja sairausperäisten tilojen hoitokuluja. Laajennettu tapaturmaturva korvaa Suomessa tehdyt tutkimukset ja annetun hoidon.

Saat suorakorvauskortin käyttöösi lataamalla TaskuTurva-mobiilisovelluksen. Lataa TaskuTurva tästä . Voit kirjautua palveluun pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteen avulla. TaskuTurvasta löydät suorakorvauskortin ja ohjeet lääkärissä asioimiseen.

Ammattiliiton jäsenenä saat 10 % jatkuvan alennuksen tapaturma-, matka- ja sairauskuluvakuutuksesta. Kun vakuutat meillä vielä kotisi, saat lisäksi 10 % omistaja-alennuksen. Alennukset eivät koske liikenne- ja henkivakuutusta.

Urheiluseuralle toimitettava todistus löytyy verkkopalvelusta Vakuutukset-välilehdeltä vakuutuksen tarkemmista tiedoista: Todistus urheiluseuralle / Lataa voimassaolotodistus.

Vakuutusehdot ja oppaat

Alta löydät terveysvakuutuksen vakuutusehdot ja oppaat. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä terveysvakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Avaintietoesite
Vakuutusehdot
Vakuutusopas
Yleiset sopimusehdot

Asiaa tapaturmavakuutuksesta

Kuinka estää liukastuminen?

Liukastumisten aiheuttamien harmien skaala on laaja. Lievimmillään pyllähdys nolostuttaa, vakavimmillaan kaatuminen voi aiheuttaa vamman.

Lapsen tapaturma­vakuutus on voimassa kilpa­urheilussa

Kaikenikäisillä tapaturmavakuutus on voimassa vapaa-ajan urheilussa, kuten kaveriporukan pallopeleissä tai lenkkeillessä.

Mutkattomasti paras vakuutusyhtiö!

Suomen tyytyväisimmät asiakkaat Turvassa jo 12. kerran.

Tutustu myös muihin vakuutuksiin

Olethan jo ladannut TaskuTurva -mobiilisovelluksen?

TaskuTurvan avulla voit tarkastella vakuutuksiasi ja hoitaa vakuutusasioitasi. Sieltä löydät myös vakuutuksiin liittyvät suorakorvauskortit ja voit viestitellä kanssamme. Tutustu TaskuTurvaan .