Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Metsä­vakuutus

Metsä on arvokasta omaisuutta, joka kannattaa turvata vahinkojen varalta. Vakuuttamalla metsäsi turvaat sen muun muassa myrskyn, lumen ja tuhohyönteisten aiheuttamilta vahingoilta sekä metsäpalolta.

Miksi Turvan metsävakuutus?

Voit vakuuttaa metsäkiinteistösi puuston, taimikon, puutavaran, bioenergiaksi käytettävän hakkuutähteen, taimet ja lannoitteet.

Voit laajentaa vakuutusta kattamaan joulupuuviljelmiä, visakoivikkoja, metsätalousrakennuksia ja
–irtaimistoja sekä metsätalouden vastuu- ja oikeusturvavahinkoja.

Jokaiselle vakuutettavalle metsätilallesi voit valita ne vakuutustapahtumat, joita haluat vakuutuksesi korvaavan. Palon varalle otettava vakuutusturva on kuitenkin aina pakollinen.

Turva on paras vakuutusyhtiö – myös asiakkaidemme mielestä ( EPSI Rating 2023 ).

Mitä metsävakuutus korvaa?

Luonnontuhot voivat koetella hyvinkin hoidettua metsää. Näistä tuhoista yleisimpiä ovat myrskyn, lumen ja tuhohyönteisten aiheuttamat vahingot sekä metsäpalo. Katso, mitä metsävakuutuksen eri vakuutusturvat korvaavat ja mitä kohteita ne kattavat.

Puusto ja taimikko Puutavara Taimet ja lannoiteet Bioenergia

Vakuutuksesta korvataan lumen aiheuttamia vahinkoja.

Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Vakuutuksesta korvataan hyönteisten aiheuttamia vahinkoja. Vakuutuksesta ei korvata mäntyankeroisten eikä muiden sukkulamatojen aiheuttamia vahinkoja.

Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Vakuutuksesta korvataan sienitautien aiheuttamia vahinkoja. Vakuutuksesta ei korvata puuta lahottavien sienitautien, kuten kuusen tai männyn juurikäävän aiheuttamia tuhoja. Jos puustoa tai taimikkoa on vahingoittunut puunkorjuun yhteydessä tai muuten ulkoisesti ja niihin tarttuu sienitauti, näitä vahinkoja ei korvata.

Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Vakuutuksesta korvataan myrskystä aiheutuneita todellisia vahinkoja, jotka ovat usein joko syöksyvirtauksen tai trombin aiheuttamia. Myrskyn aiheuttamia vahinkoja varten valittavana on enimmäiskorvausmäärä, joka voi olla 15, 26 tai 35 euroa kiintokuutiometriä kohden. Myrskyvahinkoja korvataan enintään valitsemaasi enimmäiskorvausmäärään asti. Sen lisäksi korvataan mahdollinen vahingoittuneen nuoren puuston odotusarvo, jos metsä vahingon vuoksi jää vajaatuottoiseksi.

Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Vakuutuksesta korvataan vesistötulvasta tai jääpadon aiheuttamasta tulvasta aiheutuneita vahinkoja. Tulvavahinkoina ei korvata vuosittain samalla alueella toistuvan ja normaalin tulvan kuten kevättulvan aiheuttamia vahinkoja.

Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Vakuutuksesta korvataan eläinten, kuten metsäkauriiden, jäniseläinten, myyrien, majavien ja lintujen aiheuttama vahinko. Samaan taimikkoon kohdistuvat metsäkauriiden aiheuttamat vahingot korvataan enintään kaksi kertaa. Hirvien ja peurojen aiheuttamat vahingot korvataan valtion varoista. Vakuutus ei korvaa metsäpalon sammutuskustannuksia eikä jälkisammutuksesta ja -raivauksesta aiheutuneita kustannuksia.

Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Vakuutuksesta korvataan palovahinkojen lisäksi palon sammuttamistoimista aiheutuneita vahinkoja. Lisäksi korvaa omatoimisesta metsäpalon torjumisesta ja rajoittamisesta sekä pelastusviranomaisen määräämästä jälkivartioinnista aiheutuneita kohtuullisia lisäkustannuksia.

Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen

Vakuutuksesta korvataan varkausvahinko. Varkausvahingosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen

Vakuutuksesta korvataan vahingonteosta aiheutunut vahinko. Vahingonteosta on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen

Haluatko hoitaa korvaus- tai vahinkoasiaa?

Katso ensin toimintaohjeet vahinkotilanteissa . Moni asia hoituu kätevimmin verkossa tai suoraan kumppanillamme.

Omat vakuutukset

Voit tarkastella vakuutuksiasi ja hoitaa vakuutusasioitasi TaskuTurva-sovelluksessa sekä kirjautumalla verkkopalveluun .

Vakuutusehdot ja -oppaat

Alta löydät metsävakuutuksen vakuutusehdot ja oppaat. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä metsävakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Avaintietoesite
Vakuutusehdot
Vakuutusopas
Yleiset sopimusehdot

Metsä­vakuutuksen hinta

Metsävakuutuksen hintaan vaikuttavat vakuutettavien metsätilojen taimikoiden ja kasvatusmetsien pinta-ala, vakuutettavien metsätilojen sijaintikunta, myrskyvakuutuksen enimmäiskorvausmäärän suuruus ja omavastuun suuruus.Usein kysyttyä metsävakuutuksesta

Turvan metsävakuutuksella voit vakuuttaa metsäkiinteistösi puuston, taimikon, puutavaran, bioenergiaksi käytettävän hakkuutähteen, taimet ja lannoitteet.

Voit laajentaa vakuutusta kattamaan joulupuuviljelmiä, visakoivikkoja, metsätalousrakennuksia ja –irtaimistoja sekä metsätalouden vastuu- ja oikeusturvavahinkoja.

Metsävakuutus tehdään jokaiselle metsäkiinteistölle erikseen. Jokaiselle vakuutettavalle metsätilallesi voit valita ne vakuutustapahtumat, joita haluat vakuutuksesi korvaavan. Palon varalle otettava vakuutusturva on kuitenkin aina pakollinen. Jos haluat laajentaa vakuutustasi, on sinun otettava myrskyvakuutus ennen muiden turvien valintaa. Sen jälkeen voit vapaasti valita muut haluamasi turvat.

Metsävakuutuksen hintaan vaikuttavat seuraavat tekijät

  • vakuutettavien metsätilojen taimikoiden ja kasvatusmetsien pinta-ala

  • vakuutettavien metsätilojen sijaintikunta

  • valitut vakuutusturvat

  • myrskyvakuutuksen enimmäiskorvausmäärän suuruus

  • omavastuun määrä

Metsävakuutuksen maksun perusteena ovat oikeat pinta-alat ja oikea sijaintipaikkakunta. Saamme nämä tiedot Metsäkeskuksen ylläpitämästä metsävaratiedoista. Tätä varten tarvitsemme omistuksessasi olevien metsäkiinteistöjen kiinteistötunnukset.

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten ammattiliittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alennuksen! Alennukset eivät koske liikenne- ja henkivakuutusta.

Metsävakuutukseen on myös mahdollista liittää metsätalouden irtaimiston tai rakennuksen vakuutus, joista tulee erillinen merkintä vakuutuskirjaan.

Metsätalouden irtaimistoa ovat metsänhoitoon ja puunkorjuuseen liittyvä kalusto, kuten esimerkiksi moottori- ja raivaussahat sekä traktorin perään kiinnitettävät juonto- ja vinssilaitteet. Omalla moottorivoimalla kulkevat ajoneuvot eivät sisälly metsätalouden irtaimiston vakuutukseen.

Metsätalouden rakennuksia ovat metsäkiinteistöllä sijaitsevat, metsänhoitoon ja puunkorjuuseen liittyvät rakennukset, kuten esimerkiksi taukotuvat ja varastorakennukset. Metsätalouden irtaimistoa voit vakuuttaa 100 000 euron ja rakennuksia 50 000 euron enimmäiskorvausmäärään asti.

Vakuutettavien metsäkiinteistöjen tiedot haetaan antamiesi kiinteistötunnusten perusteella. Kiinteistöjen rajatiedot haetaan Maanmittauslaitoksen avoimesta datasta ja metsän kuviotiedot Metsäkeskuksen avoimesta metsävaratiedosta. Haettujen tietojen perusteella vakuutus tunnistaa kiinteistön sijaintikunnan. Vakuutusta varten tarvittavat pinta-alat lasketaan kiinteistön kuviotiedoista. Vakuutettava pinta-ala jaetaan taimikon pinta-alaan ja kasvatusmetsän pinta-alaan.

Metsävakuutuksen vähimmäisomavastuu on 500 euroa. Valitsemalla korkeamman omavastuun voit pienentää vakuutusmaksua. Omavastuuksi voit valita myös 1 000, 3 000, 5 000, 10 000 tai 20 000 euroa.

Metsä on arvokasta omaisuutta, josta kannattaa huolehtia hyvin. Hyvä metsänhoito auttaa pitämään metsän kunnossa. Erilaiset luonnontuhot voivat koetella hyvinkin hoidettua metsää. Näistä tuhoista yleisimpiä ovat myrskyn, lumen ja tuhohyönteisten aiheuttamat vahingot sekä metsäpalo. Vahingoissa vaurioitunut puusto harvoin kelpaa metsäteollisuudelle ja sille jää lähinnä energiapuuarvo. Vakuuttamalla metsäsi oikein turvaat arvokkaan puustosi todellisen arvon.

Jos omistamasi metsäpalsta on hyvin pieni kannattaa vakuuttamisessa ottaa huomioon, että metsävahingon korvattavuuden edellytyksenä on, että tuhoja on tapahtunut riittävän suurella alalla tai että riittävä määrä puustoa tai puutavaraa on tuhoutunut.

Metsävakuutus korvaa, kun

  • puustoa tai puutavaraa tuhoutuu yli 15 kiintokuutiometriä,

  • taimikon yhtenäinen metsitettävä ala on 0,5 hehtaaria,

  • bioenergiaksi tarkoitettua hakkuutähdettä on 0,5 hehtaarilta, kerätty tai kerättäväksi tarkoitettu määrä,

  • istutettavia taimia tuhoutuu 0,5 hehtaarille istutettavaksi tarkoitettu määrä.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Mutkattomasti paras vakuutusyhtiö!

Suomen tyytyväisimmät asiakkaat Turvassa jo 12. kerran.

Turvan tuotteilla on Avainlippu

Avainlippu on tunnus, joka kertoo, että tuote tai palvelu on kotimaista alkuperää.

Tutustu myös muihin vakuutuksiin