Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Hallinto ja johto

Täällä voit tutustua Turvan takuupääomanomistajiin sekä hallituksen, hallintoneuvoston ja johtoryhmän jäseniin.

Organisaatio ja hallintojärjestelmä

Vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat ovat Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan osakkaita eli omistajia. Osakkaat pääsevät yhtiökokouksessa vaikuttamaan Turvan päätöksentekoon, ja lisäksi asiakkailla on omistaja-asiakkuuteen perustuvia etuisuuksia.

Turvan takuupääoman omistajia ovat muun muassa SAK, useat ammattiliitot ja LähiTapiola-ryhmä.

Vakuutuksenottajilla ja takuupääoman omistajilla on oikeus vaikuttaa ja käyttää päätösvaltaa yhtiökokouksessa, joka on ylin päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtiökokous mm. vahvistaa tuloslaskelman ja taseen, päättää voiton tai tappion käyttämisestä, päättää vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa, yleensä toukokuussa. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämissä sanomalehdissä.

Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa. Tämän lisäksi hallintoneuvosto tehtävänä on:
a) antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta ja
b) valita ja vapauttaa hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja matkakustannustensa korvausperusteet.

Tällä hetkellä hallintoneuvoston jäsenmäärä on 28. Hallintoneuvoston jäsenistä useat ovat ammattiliittojen edustajia.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia Turvan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus muun muassa päättää Turvan strategiasta, toimintasuunnitelmista ja budjetista.

Hallintoneuvosto valitsee hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi viiden liiketoimintayksikön johtajat: henkilöstö ja asiakaskokemus, liiketoiminnan kehittäminen, myynti ja markkinointi, talous sekä vakuutukset ja korvaukset. Johtoryhmä valmistelee asioita hallituksen päätettäväksi ja valvoo päätösten toteutumista. Lisäksi johtoryhmä päättää työjärjestyksensä mukaisesti siinä erikseen mainituista asioista.

Turvalla on yhteensä 6 aluetoimikuntaa eri puolilla maata. Niissä on jäseniä yhteensä noin 90. Aluetoimikunnat toimivat Turvan paikallisina tuntosarvina ja palautekanavina, linkkinä yhtiön ja sen asiakkaiden välillä. Niiden jäsenet ovat asiakkaiden edustajia ja valtaosa heistä on järjestöaktiiveja.

Takuupääomanomistajat

Turvan takuupääoman omistajat ovat Turvan omistajia siinä kuin asiakkaammekin.

 • Ammattiliitto Pro ry

 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

 • Ilmailualan Unioni IAU ry

 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

 • LähiTapiola-ryhmä

 • Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

 • Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

 • Paperiliitto ry

 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

 • Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

 • Suomen Konepäällystöliitto ry

 • Suomen Merimies-Unioni SMU ry

 • Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL ry

 • Sähköalojen ammattiliitto ry

 • Teollisuusliitto ry

 • Tradeka-Yhtiöt Oy

 • Työväenlehdistön kannatusyhdistys ry

 • Yleinen lehtimiesliitto YLL ry

 • Yrjö Sirolan Säätiö rs

Hallitus - huolehtii hallinnosta ja toiminnasta

Hallituksen tehtävänä on huolehtia Turvan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus mm. päättää Turvan strategiasta, toimintasuunnitelmista ja budjetista.

Hallintoneuvosto valitsee hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Turvan hallitus

 • Riku Aalto, hallituksen puheenjohtaja
  Puheenjohtaja, Teollisuusliitto

 • Pekka Antikainen, hallituksen varapuheenjohtaja
  ryhmän liiketoimintajohtaja, pääjohtajan sijainen, LähiTapiola-ryhmä

 • Jukka Mattila
  Talousjohtaja, PAM

 • Sari Ropponen
  Aktuaarijohtaja, LähiTapiola-ryhmä

 • Olli-Pekka Ruuskanen
  Tutkimusjohtaja, Pellervon taloustutkimus

 • Katja Syvärinen
  Hallituksen varapuheenjohtaja, SAK

Hallintoneuvosto - valvoo hallintoa

Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa. Tämän lisäksi hallintoneuvostolla on muitakin tehtäviä, kuten antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta. Hallintoneuvosto valitsee ja vapauttaa hallituksen jäsenet, määrää heidän palkkionsa ja matkakustannuksensa korvausperusteet.

Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä. Tällä hetkellä hallintoneuvoston jäsenmäärä on 28. Hallintoneuvoston jäsenistä useat ovat ammattiliittojen edustajia: liittopuheenjohtajia, talouspäälliköitä, järjestöpäälliköitä tai työpaikkojen luottamushenkilöitä.

Turvan hallintoneuvosto

 • Jorma Malinen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
  puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro ry
  (2024–2027)

 • Juha Koponen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
  pääjohtaja, LähiTapiola-ryhmä
  (2022–2025)

 • Kenneth Bondas
  puheenjohtaja, Suomen Merimies-Unioni ry
  (2023–2026)

 • Kari Eskola
  työmarkkinalakimies, Akavan Erityisalat
  (2024–2027)

 • Pasi Haarala
  toimitusjohtaja, LähiTapiola Henkiyhtiö
  (2024–2027)

 • Sanni Halla-aho
  alue- ja järjestöasiantuntija, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  (2023–2026)

 • Nina Heikkilä
  järjestöjohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
  (2022–2025)

 • Elina Heliö
  Ihmiset ja kulttuuri -johtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  (2023–2026)

 • Ulla Hopponen
  talousjohtaja, Teollisuusliitto ry
  (2024–2027)

 • Heli Huhtala
  talousjohtaja
  (2023–2025)

 • Kalle Hyötynen
  järjestötoimitsija, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
  (2022–2025)

 • Ismo Kokko
  puheenjohtaja, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
  (2023–2026)

 • Heidi Lehikoinen
  toiminnanjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
  (2024–2027)

 • Mariia Mantere
  vakuutusasiantuntija, Turvan Toimihenkilöt ry
  (2024–2027)

 • Minna Martikainen
  talouspäällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  (2022–2025)

 • Anna Mäkipää
  puoluesihteeri, Vasemmistoliitto
  (2024–2027)

 • Anne Nyman
  luottamusmies, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
  (2024–2027)

 • Silja Paavola
  puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
  (2022–2025)

 • Perttu Puro
  toimitusjohtaja, Tradeka-Yhtiöt Oy
  (2023–2026)

 • Simo Pöyhönen
  toiminnanjohtaja, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
  (2022–2025)

 • Tommi Raunela
  aluepäällikkö, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
  (2023–2026)

 • Ville-Petteri Risberg
  järjestöasiantuntija, Teollisuusliitto ry
  (2023–2025)

 • Antton Rönnholm
  (2022–2025)

 • Pekka Salmi
  elinvoimajohtaja, Tampereen kaupunki
  (2024–2027)

 • Antti Tarhio
  yritysmyyntipäällikkö, Turvan Myyntimiehet ry
  (2023–2026)

 • Petri Vanhala
  puheenjohtaja, Paperiliitto ry
  (2023–2026)

 • Harri Veirto
  sopimusasiantuntija, Ammattiliitto Pro ry
  (2024–2027)

 • Sauli Väntti
  puheenjohtaja, Sähköalojen Ammattiliitto ry
  (2022–2025)

Johtoryhmä

Ville Raunio, toimitusjohtaja

Anita Aalto, johtaja, henkilöstö ja asiakaskokemus

Jussi Ilveskoski, johtaja, vakuutukset ja korvaukset

Tiina Kemppi, johtaja, myynti ja markkinointi

Timo Laukas, johtaja, talous

Satu Rinta-Jaskari, johtaja, liiketoiminnan kehittäminen

Ville Raunio

Toimitusjohtaja
s. 1971, KTM, eMBA

Keskeinen työkokemus:
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, 2019-
Toimitusjohtaja

Sp-Henkivakuutus, 2015-2019
Toimitusjohtaja

Säästöpankkikeskus, 2017-2019
Liiketoimintajohtaja

Terveystalo, 2012-2015
Liiketoimintajohtaja

Ilves-Hockey Oy, 2010-2012
Toimitusjohtaja

Genworth Financial Finland, 2007-2010
Toimitusjohtaja

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, 2005-2007
Johtaja, markkinointi ja asiakkuudet

Eläke-Fennia, 2002-2005
Markkinointipäällikkö

Luottamustoimet:
Beely Oy hallituksen jäsen 2021-
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön hallintoneuvoston jäsen 2019-
Finanssiala Vahinkovakuutuksen johtokunnan jäsen 2019-
Tampereen kauppakamari, finanssivaliokunta, jäsen, 2024-

Anita Aalto

Johtaja, henkilöstö ja asiakaskokemus
s.1963, KM, eMBA

Keskeinen työkokemus:
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, 2021-
Johtaja, henkilöstö ja asiakaskokemus

Säästöpankkikeskus, 2020-2021
Operatiivinen johtaja

Säästöpankkikeskus, 2014-2020
Henkilöstöjohtaja
Toimitusjohtajan varahenkilö 2017 - 2021

Vahanen-yhtiöt 2008 – 2013
HR ja palvelukeskusjohtaja

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1998 - 2008
Henkilöstöpäällikkö

Postipankki / Leonia 1988 - 1998
Henkilöstöpäällikkö
Markkinointipäällikkö
Myyntipäällikkö
Koulutuspäällikkö
Koulutussuunnittelija

Jussi Ilveskoski

Johtaja, vakuutukset ja korvaukset
s. 1966, OTK, varatuomari, HHJ

Keskeinen työkokemus:
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, 1998–
Johtaja, vakuutukset ja korvaukset
Lakiasiainpäällikkö
Korvauspäällikkö

Asianajotoimisto Tapio Kantola, 1997–1998
Asianajaja

1993–1997
Sijaisuuksia oikeuslaitoksessa, apulaisnimismiehenä,
julkisena oikeusavustajana sekä asianajotoimistoissa

Luottamustoimet:
Tapaturmavakuutuskeskus, hallituksen varajäsen 2021-
Tampereen kauppakamari, laki- ja verovaliokunta, jäsen 2021-2023

Tiina Kemppi

Johtaja, myynti ja markkinointi
s. 1985, Liiketalouden tradenomi, VTS

Keskeinen työkokemus:
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, 2006-
Johtaja, myynti ja markkinointi
Myyntijohtaja, henkilöasiakkaat
Palvelujohtaja
Asiakaspalvelupäällikkö
Palvelupäällikkö
Palveluesimies
Tiiminvetäjä
Asiakasneuvoja

Timo Laukas

Johtaja, talous
s. 1967, Filosofian maisteri, arkkitehti

Keskeinen työkokemus:
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, 1997–
Johtaja, talous
Laskentapäällikkö
Matemaatikko

Luottamustoimet:
Turvan kiinteistötytäryhtiöiden hallitus, jäsen 2004–2009
Turvan kiinteistötytäryhtiöiden hallitus, puheenjohtaja 2009–

Satu Rinta-Jaskari

Johtaja, liiketoiminnan kehittäminen
s.1961, Filosofian kandidaatti, VTS

Keskeinen työkokemus:
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, 2015–
Johtaja, Liiketoiminnan kehittäminen
Palvelujohtaja, asiakaskokemus ja liiketoiminnan tukipalvelut

LähiTapiola Palvelut Oy, 2014–2015
Yksikön johtaja, asiakaspalvelu

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, 2012–2014
Yksikön johtaja, myynti ja asiakaspalvelu
Yksikön johtaja, alueiden korvauspalvelukeskus

Vahinko-Tapiola, 2011–2012
Yksikön johtaja

Tieto-Tapiola Oy, 1983–2011
Varatoimitusjohtaja
Suunnittelujohtaja
Paikallisjohtaja
Suunnittelupäällikkö
Projektipäällikkö
Atk-suunnittelija

Luottamustoimet:
Autovahinkokeskus Oy, hallituksen jäsen 2012–2014
Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikön johtokunta, jäsen 2011–2013
Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunta, jäsen 2003–2011

Sisäinen valvonta ja hyvä hallinto

Turvassa sisäisen valvonnan järjestämisen lähtökohtana on liiketoiminnan harjoittaminen tiukasti säännellyllä finanssialalla, joka edellyttää sisäisen valvonnan huolellista toteuttamista sekä oman toimintamme luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Noudatamme toiminnassamme viranomaisten antamia säännöksiä ja pyrimme sisäisen valvonnan parhaisiin käytäntöihin. Lainsäädännön mukaan yhtiöillä on oltava toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät. Hyvin suoritettu valvonta auttaa yhtiötä ja liiketoimintayksiköitä tavoitteidensa saavuttamisessa.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia yhtiön sisäisiä toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja mahdollisimman häiriötön liiketoiminta.

Sisäinen valvonta on osa liiketoiminnan johtamista ja sitä toteutetaan organisaation kaikilla tasoilla. Organisaatiorakenne ja esihenkilötoiminta sekä prosessikuvaukset muodostavat perustan sisäiselle valvonnalle.

Compliance-, riskienhallinta- ja aktuaaritoiminnot

Compliance-toiminto

Sisäiseen valvontaan kuuluu säännösten noudattamista valvova toiminto. Toiminnon on myös arvioitava säännösten noudattamissa mahdollisesti esiintyneiden puutteiden estämiseksi ja korjaamiseksi yhtiössä tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä.

Säännöstenmukaisuutta valvova toiminto on nimeltään compliance-toiminto. Toiminnon päätehtävä on avustaa yhtiön johtoa säännösten noudattamisessa, seurata lainsäädännön kehittymistä ja muutostarpeita, kouluttaa, ohjeistaa ja valvoa sekä tunnistaa ja arvioida juridisia riskejä.

Riskienhallintatoiminto

Ylin vastuu Turvan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on hallituksella. Toimitusjohtaja ja muu operatiivinen johto vastaavat riskienhallinnan käytännön valmistelusta, toteuttamisesta ja toteutuksen seurannasta.

Riskienhallintatoiminnon on riskejä ja riskienhallintaa seuraamalla pyrittävä varmistamaan, että yhtiössä noudatetaan hallituksen hyväksymiä riskienhallinnan periaatteita (riskienhallintapolitiikka, muut ohjeistukset) ja riskistrategiaa (riskienhallintasuunnitelma, sijoitussuunnitelma). Riskienhallintatoiminto on riippumaton riskiä ottavista toiminnoista.

Aktuaaritoiminto

Aktuaaritoiminnon tavoitteena on tukea Turvan liiketoimintaa, osallistua riskienhallintaan sekä valvoa vastuuvelan ja vakavaraisuuden laskentaa. Aktuaaritoiminto raportoi vakuutusyhtiölain mukaiset asiat Turvan hallitukselle ja vastuuvelka- ja vakavaraisuusraportin Turvan johtoryhmälle ja/tai hallitukselle.

Aktuaaritoiminto valvoo, että myönnetyistä vakuutuksista johtuvat vastuut on merkitty vastuuvelkaan. Toiminto myös muun muassa tarkistaa, että yhtiön vastuuvelka on laskettu vastuuvelkaperusteiden mukaisesti ja oikein. Vastuuvelan laskennan luotettavuudesta ja asianmukaisuudesta raportoidaan Turvan hallitukselle.

Aktuaaritoiminto antaa lausunnot yleisestä vakuutuspolitiikasta ja jälleenvakuutusjärjestelyjen tarkoituksenmukaisuudesta Turvan hallitukselle kerran vuodessa. Aktuaaritoiminto osallistuu lisäksi vakuutusyhtiölain mukaisen riski- ja vakavaraisuusarvion laatimiseen.

Yhteystiedot

Järvensivuntie 3, PL 117
33101 TAMPERE

 • Toimitusjohtaja Ville Raunio
  040 530 3303

 • Johtaja Anita Aalto, henkilöstö ja asiakaskokemus
  044 768 8225

 • Johtaja Jussi Ilveskoski, vakuutukset ja korvaukset
  040 558 8611

 • Johtaja Tiina Kemppi, myynti ja markkinointi
  040 722 8659

 • Johtaja Timo Laukas, talous
  040 553 8395

 • Johtaja Satu Rinta-Jaskari, liiketoiminnan kehittäminen
  040 753 7444

 • Johdon assistentti Pauliina Paavola
  040 773 5160

 • Myyntijohtaja henkilöasiakkaat Ari Kokko
  050 424 2012

 • Myyntijohtaja yritysasiakkaat Ville Eskola
  040 507 2186

 • Tuotepalvelujohtaja Juha Aho
  0400 625 695

 • Liittoasiakkuuspäällikkö Kauko Niemi
  050 555 8548

 • Liittoasiakkuuspäällikkö Anette Salo
  041 732 5195

 • Liittoasiakkuuspäällikkö Mervi Kallio (opintovapaalla)

 • Viestintä- ja markkinointijohtaja Kaisa Potila
  050 564 9753

 • Markkinointipäällikkö Janica Lamberg
  040 718 2272

 • Viestintäpäällikkö Satu Annala
  041 732 2552

 • Liittomarkkinointipäällikkö Tiina Neuvonen
  040 721 2012

 • Korvausjohtaja Jukka Merenheimo
  041 730 5811

 • Lakiasiainpäällikkö Terhi Rontu
  040 527 3260

 • Ville Mattila, LT, ortopedian ja traumatologian professori

 • Arto Ranta, LL, kirurgian ja vatsaelinkirurgian erikoislääkäri