Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Jatkuva matkavakuutus

Jatkuva matkavakuutus on sopiva valinta sinulle, joka matkustat useammin kuin kerran vuodessa ulkomailla tai kotimaassa. Valitse itsellesi sopiva kokonaisuus matkustaja- ja matkatavaravakuutuksista sekä lisäturvista ja nauti reissustasi!

Miksi Turvan jatkuva matkavakuutus?

Paras matkavakuutus, kun matkustat useammin kuin kerran vuodessa.

Saat hoitoa ilman omavastuuta, jos loukkaannut tai sairastut matkallasi.

SOS-hätäpalvelu auttaa 24/7 hätätilanteissa ulkomaan matkoilla.

Vakuutus turvaa myös alle 18-vuotiaat mukana matkustavat lapset.

Mitä jatkuva matkavakuutus korvaa?

Jatkuva matkavakuutus koostuu matkustaja- ja matkatavaravakuutuksesta. Jatkuva matkustajavakuutus korvaa matkasairauksien ja -tapaturmien hoitokuluja sekä matkan peruuntumisen, keskeytymisen tai matkalta myöhästymisen. Jatkuva matkatavaravakuutus korvaa matkalla mukana olleille tavaroille sattuneita äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Vakuutukseen sisältyy myös matkavastuuvakuutus ja matkaoikeusturvavakuutus. Lisäksi voit valita jatkuvaan matkavakuutukseen erilaisia lisäturvia, jos aiot ottaa reissuistasi kaiken irti ja esimerkiksi urheilla kilpaa tai kokeilla riskialttiita lajeja.

MatkustajavakuutusSisältää

Matkustajavakuutuksesta korvaamme matkasairauden hoitoa enintään 120 päivää lääkärinhoidon alkamisesta. Matkatapaturman hoitoa korvaamme enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta. Hoitoon tulee hakeutua matkan aikana tai viikon kuluessa matkan päättymisestä.

Matkustajavakuutus korvaa myös ensiapuun verrattavan hoidon matkakohteessa, jos vakuutetun ennen matkaa alkanut sairaus tai vamma on yllättäen pahentunut. Ensiapuluonteista hoitoa korvataan matkakohteessa enintään 10 päivän ajalta hoidon alkamisesta.

Sisältyy vakuutukseen

Matkan peruuntumisella tarkoitetaan, että et pääse lähtemään maksetulle matkalle. Keskeytyminen tarkoittaa, että alkanut matka muuttuu. Peruuntumiseen tai keskeytymiseen tulee olla pakottava syy. Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, vakava sairaus, tapaturma tai kuolema. Syynä voi myös olla merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton ja merkittävä vahinko. Matkan peruuntumisturva on voimassa, kun vakuutus on otettu viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista ja kun peruuntumisen syy on ilmennyt matkan varaamisen ja vakuutuksen ottamisen jälkeen.

Sisältyy vakuutukseen

Myöhästyminen korvataan, jos vakuutetun matkalla käyttämä yleinen kulkuneuvo tai moottoriajoneuvo on myöhässä luonnonmullistuksen, teknisen vian, moottoriajoneuvoon kohdistuneen rikollisen teon, liikenneonnettomuuden tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi.

Myöhästymisen vuoksi maksetaan kulut, jotka johtuvat matkan jatkamisesta muulla vastaavalla kuljetusyhteydellä alkuperäiseen määränpäähän tai takaisin Suomeen alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisesti. Korvausta maksetaan enintään 2 000 euroa matkan alkuperäisestä hinnasta riippumatta. Myöhästymisen vuoksi maksettavista korvauksista vähennetään maksuhyvitys tai korvaus, jonka vakuutettu on oikeutettu saamaan kuljetusyhtiöltä tai matkanjärjestäjältä.

Sisältyy vakuutukseen

Vakuutuksesta voidaan korvata sairaankuljetus ambulanssilennolla kotimaahan silloin, kun se potilaan hoidon kannalta on perusteltua ja siitä on etukäteen sovittu Turvan kanssa. Olemassa olevan sairauden äkillistä pahentumista matkalla korvataan vakuutuksesta rajoitetummin. Matkavakuutuksesta korvataan ulkomailla kuolleen vakuutetun kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset tai enintään näitä vastaavat hautauskustannukset ulkomailla.

Sisältyy vakuutukseen
Matkustajavakuutuksen lisäturvaKorvaamme enintään

Tästä turvasta maksamme vakuutetulle korvausta tapaturman aiheuttamasta lääketieteellisesti määritellystä pysyvästä haitasta.

100 000 € / 200 000 €

Tästä turvasta maksamme korvauksen, jos vakuutettu on kuollut tapaturman seurauksena. Edunsaajana ovat omaiset, mutta edunsaajaa voi muuttaa vakuutuksen voimassaoloaikana.

5 000 €

Tarvitset Urheiluturvan matkalle, jos olet täysi-ikäinen ja aiot matkalla urheilla kilpaa, harrastaa tai kokeilla riskialtista lajia, esimerkiksi laitesukellusta.

Urheiluturva korvaa urheilutapaturmasta aiheutuvia hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita, tutkimus- ja hoitokuluja, toimenpiteitä ja lääkkeitä sekä fysioterapiaa enintään 5 hoitokertaa kutakin korvattavaa tapaturmaa kohti. Tämän turvan saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Ilman euromääräistä ylärajaa

MatkatavaravakuutusOmavastuu

Korvaamme matkalla mukana olleille tavaroille sattuneita äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Vakuutukseen sisältyy myös matkavastuuvakuutus ja matkaoikeusturvavakuutus. Korvaamme myös matkatavaroiden myöhästymisiä ulkomaan matkakohteesta ja katoamisia, kun matkatavarat ovat kuljetusyhtiön hallussa.

Vakuutus korvaa, jos lentoyhtiön tai matkanjärjestäjän haltuun luovutetut matkatavarat eivät saavu perille ulkomaan matkakohteeseen ja niiden tilalle on hankittava välttämättömyystarvikkeita, kuten vaatteita ja hygieniatarvikkeita. Kun matkatavarat myöhästyvät vähintään 4 tuntia, korvataan välttämättömyystarvikkeiden toteutuneita hankintakuluja yhteensä enintään 2 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

Ei omavastuuta

Matkavastuuvakuutus auttaa, kun vahinko ei kosketa vain sinua. Korvaamme matkalla ulkopuolisille aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista olet voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvelvollinen. Selvitämme puolestasi sinulle (tai muulle vakuutetulle) esitetyn vahingonkorvausvaatimuksen perusteen ja määrän. Korvaamme vahingot enimmillään 100 000 euroon asti.

100 € tai 200 € / vakuutustapahtuma

Matkaoikeusturvavakuutus korvaa lakimiesavun kustannuksia yksityiselämääsi liittyvissä riita-, rikos- tai hakemusasioissa, jotka ovat sattuneet matkalla ja liittyvät välittömästi matkaan ja matkustamiseen. Jos haluat käyttää vakuutustasi, tulee siitä ilmoittaa Turvaan ennen asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen syntymistä. Korvaamme yksittäiset vahingot enintään 10 000 euroon asti. Matkaoikeusturvavakuutus on voimassa Suomesta vakuutuksen voimassaoloaikana alkavilla matkoilla kaikkialla maailmassa.

15 % kustannuksista

Tarvitsetko turvaa vain itsellesi tai matkatavaroillesi?

Tiesitkö, että matkavakuutus koostuu matkustaja- ja matkatavaravakuutuksesta. Joskus saatat tarvita turvaa esimerkiksi vain ihmisille, jos matkatavarasi on vakuutettu kotivakuutuksessa.

Tutustu Turvan matkustajavakuutukseen.

Tutustu Turvan matkatavaravakuutukseen.

Matkavakuutustodistus ja viisumitodistus

Kun sinulla on matkavakuutus tai ammattiliittosi on vakuuttanut sinut matkavakuutuksella, matkavakuutuskortti löytyy TaskuTurvasta. Halutessasi voit myös tulostaa matkavakuutustodistuksen verkkopalvelusta.

Viisumitodistuksen voit tilata täältä.

Usein kysyttyä jatkuvasta matkavakuutuksesta

Jos matkustat useammin kuin kerran vuodessa, sinun kannattaa valita jatkuva matkavakuutus, sillä se on sinulle edullisempi ja huolettomampi vaihtoehto. Mikäli tarvitset turvaa vain yksittäiselle matkalle, voi määräaikainen eli kertaluontoinen matkavakuutus olla hyvä ajatus. Voit ostaa määräaikaisen matkavakuutuksen tästä.

Jatkuva matkavakuutus on aina voimassa oleva vakuutus, joka on voimassa ympäri vuoden ja kattaa kaikki matkasi. Se on hyödyllinen erityisesti silloin, kun matkustat useammin kuin kerran vuodessa niin kotimaassa tai ulkomailla. Tällöin sinun ei tarvitse muistaa ottaa matkavakuutusta vaan se on automaattisesti voimassa.

Jatkuva matkavakuutus sopii henkilölle, joka matkustaa useammin kuin kerran vuodessa kotimaassa tai ulkomailla. Matkavakuutuksella turvaat sekä itsesi että matkatavarasi yllättävien tilanteiden varalta. Jatkuva matkavakuutus on koko perheen vakuutus.

Huomaathan, että Kela-kortin on oltava voimassa koko ulkomailla oleskelun ajan, jotta voit saada korvausta matkasairauden ja -tapaturman hoitokuluista.

Jatkuva matkavakuutus sisältää matkustajavakuutuksen ja matkatavaravakuutuksen, jos ne molemmat on valittu vakuutussopimukseen. Jatkuvasta matkustajavakuutuksesta korvataan matkasairauden ja -tapaturman hoitokuluja sekä matkan peruuntumisen, matkan keskeytymisen ja matkalta myöhästymisen kuluja. Jatkuva matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroiden äkillisiä ja odottamattomia rikkoutumisia ja varkauksia. Siihen sisältyy myös matkavastuuvakuutus ja matkaoikeusturvavakuutus.

Jatkuva matkavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa Suomesta alkavilla työ- ja lomamatkoilla. Matkan tai oleskelun ulkomailla ei katsota katkeavan alle 30 vuorokautta kestävän kotimaassa käynnin vuoksi, jos tarkoitus on palata samaan kohteeseen ulkomailla. Ulkomaiden lisäksi vakuutus on voimassa Suomessa, kun matkakohde on yli 50 kilometrin päässä kodista, työ- tai opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Liikuttaessa edellä mainittujen paikkojen välillä matkavakuutus ei ole voimassa. Jatkuva matkavakuutus ei ole voimassa sotariskialueilla.

Jatkuvassa matkavakuutuksessa vakuutettuja ovat itsesi lisäksi mukana matkustavat alle 18-vuotiaat lapset, lapsenlapset tai puolison lapset. Tarvitset kuitenkin oman matkustajavakuutuksen jokaiselle aikuiselle sekä yksin matkustavalle lapselle.

Ensisijaisesti jatkuva matkavakuutus on voimassa enintään 3 kuukautta kestävillä matkoilla. Voit kuitenkin pidentää jatkuvan matkavakuutuksen voimassaoloaikaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Huomioithan, että Kela-kortin on oltava voimassa koko ulkomailla oleskelun ajan, jotta voit saada korvausta matkasairauden ja -tapaturman hoitokuluista.

Jatkuvan matkavakuutuksen hinta

Jatkuvan matkavakuutuksen hintaan vaikuttavat muun muassa vakuutetun ikä ja asuinpaikka. Myös valitut lisäturvat vaikuttavat hintaan. Voit helposti laskea jatkuvan matkavakuutuksen hinnan ja ostaa vakuutuksen verkkokaupastamme.

Laske hinta ja osta

Vakuutusehdot ja oppaat

Alta löydät terveysvakuutuksen vakuutusehdot ja oppaat. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä terveysvakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Avaintietoesite
Vakuutusehdot
Vakuutusopas
Yleiset sopimusehdot

Asiaa matkavakuutuksesta

Matkailijan muistilista

Passi ja hammasharja, mitäs muuta pitikään muistaa?

Vinkit onnistuneeseen matkaan

Sairaanhoitokortti vai matkavakuutus

Lue, mitä eroja näillä kahdella on ja miksi molempia tarvitaan.
Tutustu eroihin

SOS-hätäpalvelu auttaa hätätilanteissa matkalla

Jos pattitilanne yllättää reissussa, ota yhteys SOS:iin.

Tutustu hätäpalveluun

Tutustu myös muihin vakuutuksiin