Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Määräaikainen matkavakuutus

Määräaikainen matkavakuutus on sopiva valinta sinulle, jos matkustat vain kerran vuodessa tai harvemmin. Määräaikainen matkavakuutus turvaa reissullasi sekä ihmiset että matkatavarat.

Miksi Turvan määräaikainen matkavakuutus?

Paras matkavakuutus, jos matkustat kerran vuodessa tai harvemmin.

Määräaikainen matkavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, enintään 3 kuukautta kestävillä matkoilla.

Vakuutus on voimassa Suomessa, kun matkakohde on yli 50 kilometrin päässä kodista, työ- tai opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta.

Vakuutus turvaa myös alle 18-vuotiaat mukana matkustavat lapset.

Mitä määräaikainen matkavakuutus korvaa?

Määräaikainen matkavakuutus korvaa matkasairauksien ja -tapaturmien hoitokuluja sekä matkan peruuntumisen, keskeytymisen tai matkalta myöhästymisen. Määräaikainen matkavakuutus korvaa myös matkatavaroiden rikkoutumisia ja varkauksia. Voit valita määräaikaiseen matkavakuutukseen myös erilaisia lisäturvia muun muassa tapaturmaisen pysyvän haitan tai kuoleman varalta tai jos esimerkiksi aiot urheilla kilpaa tai kokeilla riskialtista lajia.

MatkustajavakuutusSisältää

Matkustajavakuutuksesta korvaamme matkasairauden hoitoa enintään 120 päivää lääkärinhoidon alkamisesta. Matkatapaturman hoitoa korvaamme enintään 3 vuotta tapaturman sattumisesta. Hoitoon tulee hakeutua matkan aikana tai viikon kuluessa matkan päättymisestä.

Matkustajavakuutus korvaa myös ensiapuun verrattavan hoidon matkakohteessa, jos vakuutetun ennen matkaa alkanut sairaus tai vamma on yllättäen pahentunut. Ensiapuluonteista hoitoa korvataan matkakohteessa enintään 10 päivän ajalta hoidon alkamisesta.

Sisältyy vakuutukseen

Matkan peruuntumisella tarkoitetaan, että et pääse lähtemään maksetulle matkalle. Keskeytyminen tarkoittaa, että alkanut matka muuttuu. Peruuntumiseen tai keskeytymiseen tulee olla pakottava syy. Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, vakava sairaus, tapaturma tai kuolema. Syynä voi myös olla merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton ja merkittävä vahinko. Matkan peruuntumisturva on voimassa, kun vakuutus on otettu viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista ja kun peruuntumisen syy on ilmennyt matkan varaamisen ja vakuutuksen ottamisen jälkeen.

Sisältyy vakuutukseen

Myöhästyminen korvataan, jos vakuutetun matkalla käyttämä yleinen kulkuneuvo tai moottoriajoneuvo on myöhässä luonnonmullistuksen, teknisen vian, moottoriajoneuvoon kohdistuneen rikollisen teon, liikenneonnettomuuden tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi.

Myöhästymisen vuoksi maksetaan kulut, jotka johtuvat matkan jatkamisesta muulla vastaavalla kuljetusyhteydellä alkuperäiseen määränpäähän tai takaisin Suomeen alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisesti. Korvausta maksetaan enintään 2 000 euroa matkan alkuperäisestä hinnasta riippumatta. Myöhästymisen vuoksi maksettavista korvauksista vähennetään maksuhyvitys tai korvaus, jonka vakuutettu on oikeutettu saamaan kuljetusyhtiöltä tai matkanjärjestäjältä.

Sisältyy vakuutukseen

Vakuutuksesta voidaan korvata sairaankuljetus ambulanssilennolla kotimaahan silloin, kun se potilaan hoidon kannalta on perusteltua ja siitä on etukäteen sovittu Turvan kanssa. Olemassa olevan sairauden äkillistä pahentumista matkalla korvataan vakuutuksesta rajoitetummin. Matkavakuutuksesta korvataan ulkomailla kuolleen vakuutetun kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset tai enintään näitä vastaavat hautauskustannukset ulkomailla.

Sisältyy vakuutukseen
Matkustajavakuutuksen lisäturvaKorvaamme enintään

Tästä turvasta maksamme vakuutetulle korvausta tapaturman aiheuttamasta lääketieteellisesti määritellystä pysyvästä haitasta.

100 000 € / 200 000 €

Tästä turvasta maksamme korvauksen, jos vakuutettu on kuollut tapaturman seurauksena. Edunsaajana ovat omaiset, mutta edunsaajaa voi muuttaa vakuutuksen voimassaoloaikana.

5 000 €

Tarvitset Urheiluturvan matkalle, jos olet täysi-ikäinen ja aiot matkalla urheilla kilpaa, harrastaa tai kokeilla riskialtista lajia, esimerkiksi laitesukellusta.

Urheiluturva korvaa urheilutapaturmasta aiheutuvia hoitokuluja, kuten lääkärinpalkkioita, tutkimus- ja hoitokuluja, toimenpiteitä ja lääkkeitä sekä fysioterapiaa enintään 5 hoitokertaa kutakin korvattavaa tapaturmaa kohti. Tämän turvan saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Ilman euromääräistä ylärajaa

MatkatavaravakuutusOmavastuu

Korvaamme matkalla mukana olleille tavaroille sattuneita äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Vakuutukseen sisältyy myös matkavastuuvakuutus ja matkaoikeusturvavakuutus. Korvaamme myös matkatavaroiden myöhästymisiä ulkomaan matkakohteesta ja katoamisia, kun matkatavarat ovat kuljetusyhtiön hallussa.

Vakuutus korvaa, jos lentoyhtiön tai matkanjärjestäjän haltuun luovutetut matkatavarat eivät saavu perille ulkomaan matkakohteeseen ja niiden tilalle on hankittava välttämättömyystarvikkeita, kuten vaatteita ja hygieniatarvikkeita. Kun matkatavarat myöhästyvät vähintään 4 tuntia, korvataan välttämättömyystarvikkeiden toteutuneita hankintakuluja yhteensä enintään 2 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

Ei omavastuuta

Matkavastuuvakuutus auttaa, kun vahinko ei kosketa vain sinua. Korvaamme matkalla ulkopuolisille aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista olet voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvelvollinen. Selvitämme puolestasi sinulle (tai muulle vakuutetulle) esitetyn vahingonkorvausvaatimuksen perusteen ja määrän. Korvaamme vahingot enimmillään 100 000 euroon asti.

100 € tai 200 € / vakuutustapahtuma

Matkaoikeusturvavakuutus korvaa lakimiesavun kustannuksia yksityiselämääsi liittyvissä riita-, rikos- tai hakemusasioissa, jotka ovat sattuneet matkalla ja liittyvät välittömästi matkaan ja matkustamiseen. Jos haluat käyttää vakuutustasi, tulee siitä ilmoittaa Turvaan ennen asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen syntymistä. Korvaamme yksittäiset vahingot enintään 10 000 euroon asti. Matkaoikeusturvavakuutus on voimassa Suomesta vakuutuksen voimassaoloaikana alkavilla matkoilla kaikkialla maailmassa.

15 % kustannuksista

Tarvitsetko turvaa vain itsellesi tai matkatavaroillesi?

Tiesitkö, että matkavakuutus koostuu matkustaja- ja matkatavaravakuutuksesta. Joskus saatat tarvita turvaa esimerkiksi vain ihmisille, jos matkatavarasi on vakuutettu kotivakuutuksessa.

Tutustu Turvan matkustajavakuutukseen.

Tutustu Turvan matkatavaravakuutukseen.

Etsitkö jatkuvaa matkavakuutusta?

Jatkuva matkavakuutus on kannattava silloin, kun matkustat koti- tai ulkomaassa useammin kuin kerran vuodessa. Tällöin sinun ei tarvitse huolehtia matkavakuutuksen voimassaolosta. Tutustu Turvan jatkuvaan matkavakuutukseen.

Usein kysyttyä määräaikaisesta matkavakuutuksesta

Jos matkustat useammin kuin kerran vuodessa, sinun kannattaa valita jatkuva matkavakuutus, sillä se on sinulle edullisempi ja huolettomampi vaihtoehto. Mikäli tarvitset turvaa vain yksittäiselle matkalle, voi määräaikainen eli kertaluontoinen matkavakuutus olla hyvä ajatus. Voit ostaa määräaikaisen matkavakuutuksen tästä.

Määräaikainen matkavakuutus on sopiva sinulle, jos matkustat kotimaassa tai ulkomailla kerran vuodessa tai harvemmin. Usein jatkuva matkavakuutus on edullisempi valinta usein matkustaville. Määräaikainen matkavakuutus on oiva valinta turvaamaan yksittäistä reissuasi.

Määräaikainen matkavakuutus korvaa sekä ihmisille että matkatavaroille sattuvia vahinkoja. Määräaikainen matkustajavakuutus korvaa muun muassa matkasairauksien ja tapaturmien hoitokuluja kun taas määräaikainen matkatavaravakuutus tuo turvaa matkatavaroiden rikkoutumisten ja varkauksien varalle.

Määräaikainen matkavakuutus on voimassa työ- ja lomamatkoilla maksimissaan 3 kuukautta. Voit valita, otatko sen voimaan EU/ETA-alueelle vai kaikkialle maailmaan.

Määräaikainen matkavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa Suomesta alkavilla, enintään kolme kuukautta kestävillä työ- ja lomamatkoilla. Ulkomaiden lisäksi vakuutus on voimassa Suomessa, kun matkakohde on yli 50 kilometrin päässä kodista, työ- tai opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Liikuttaessa edellä mainittujen paikkojen välillä matkavakuutus ei ole voimassa. Matkavakuutus ei ole voimassa sotariskialueilla.

Kyllä, voit pidentää määräaikaisen matkavakuutuksen voimassaoloa. Jos olet lähdössä ulkomaille pitemmäksi aikaa, esimerkiksi vuodeksi opiskelemaan tai talveksi etelään, voit pidentää voimassaoloaikaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Huomioithan, että Kela-kortin on oltava voimassa koko ulkomailla oleskelun ajan, jotta voit saada korvausta matkasairauden ja -tapaturman hoitokuluista.

Määräaikaisessa matkavakuutuksessa ovat vakuutettuina itsesi lisäksi mukana matkustavat alle 18-vuotiaat lapset, lapsenlapset tai puolison lapset. Tarvitset kuitenkin oman matkustajavakuutuksen jokaiselle aikuiselle sekä yksin matkustavalle lapselle.

Määräaikainen matkavakuutus kannattaa ottaa heti, kun tiedät, milloin lähdet reissuun. Näin varmistat, että matkasi on varmasti turvattu yllättävien käänteiden varalta. Vakuutus kannattaa ottaa kuitenkin viimeistään kolme vuorokautta ennen matkaa, sillä matkan peruuntumisturva on voimassa, kun vakuutus on otettu viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista ja kun peruuntumisen syy on ilmennyt matkan varaamisen ja vakuutuksen ottamisen jälkeen.

Määräaikaisen matkavakuutuksen hinta

Määräaikaisen matkavakuutuksen hintaan vaikuttavat muun muassa vakuutetun ikä, matkakohde, matkan pituus sekä vakuutusturvan laajuus. Määräaikainen eli kertaluontoinen matkavakuutus on helpointa ostaa Turvan verkkokaupasta.

Laske hinta ja osta

Vakuutusehdot ja oppaat

Alta löydät terveysvakuutuksen vakuutusehdot ja oppaat. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä terveysvakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Avaintietoesite
Vakuutusehdot
Vakuutusopas
Yleiset sopimusehdot

Asiaa matkavakuutuksesta

Matkailijan muistilista

Passi ja hammasharja, mitäs muuta pitikään muistaa?

Vinkit onnistuneeseen matkaan

Sairaanhoitokortti vai matkavakuutus

Lue, mitä eroja näillä kahdella on ja miksi molempia tarvitaan.
Tutustu eroihin

SOS-hätäpalvelu auttaa hätätilanteissa matkalla

Jos pattitilanne yllättää reissussa, ota yhteys SOS:iin.

Tutustu hätäpalveluun

Tutustu myös muihin vakuutuksiin