Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus

Vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus sisältyvät kotivakuutukseen.

Vastuuvakuutus auttaa, kun vahinko ei kosketa vain sinua

Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata ulkopuoliselle henkilölle aiheuttamiasi omaisuus- ja henkilövahinkoja. Vahingon sattuessa et jää yksin, sillä Turva selvittää puolestasi oletko lain mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Missä vastuuvakuutus on voimassa?

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, Suomen rajojen ulkopuolella kuitenkin enintään 12 kuukautta matkan alkamisesta. Jos vakuutetun vakituinen asuinpaikka ei ole Suomessa, on vakuutus voimassa vain Suomessa. Vahingon sattuessa Turva selvittää korvausvelvollisuutesi ja vahingon määrän.

Mitä vastuuvakuutuksesta korvataan?

Vastuuvakuutuksesta korvattavia kustannuksia voivat olla esimerkiksi

 • Esinevahinkojen kohdalla korjauskustannukset tai esineen arvo

 • Henkilövahinkojen kohdalla sairaanhoitokulut sekä tulojen vähenemisestä, tilapäisestä haitasta tai muusta menetyksestä aiheutuneet kustannukset.

Vastuuvakuutus ei korvaa esimerkiksi

 • Tahallisesti aiheutettuja vahinkoja tai itselle, perheenjäsenelle tai omalle työntekijälle aiheutettuja vahinkoja

 • Vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun hallussa, lainassa, käytössä, käsiteltävänä, huolehdittavana tai säilytettävänä olevalle omaisuudelle.

Vahingon aiheutuessa siitä, että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on ollut estynyt, omavastuu on aina 20 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään valittu omavastuu ja enintään 20 000 euroa. Vastuuvakuutuksen korvauksen yläraja vakuutustapahtumaa kohti on valintasi mukaan joko 500 000 euroa tai 1 000 000 euroa.

Esimerkki: Näin Turva korvaa vastuuvakuutuksesta

Timo ajoi polkupyörällään huolimattomasti ja törmäsi vahingossa suojatiellä kävelleeseen naiseen. Nainen loukkaantui törmäyksessä, ja hänen jalkansa murtui. Koska vahinko aiheutui Timon huolimattomuudesta, hän oli korvausvelvollinen. Timon vastuuvakuutuksesta korvattiin naiselle jalan murtumasta aiheutuneet hoitokulut, tilapäisen haitan korvaus sekä ansionmenetyskorvaus sairausloma-ajalta.

Oikeusturvavakuutus on apunasi monenlaisissa oikeusasioissa

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jos tarvitset lakimiesapua riita-asioissa. Oikeusturvavakuutuksesta korvattavia tapahtumia voivat olla esimerkiksi asuntokauppoihin liittyvät riidat tai pahoinpitelyyn liittyvät asiat, joissa olet rikoksen kohteena.

Missä oikeusturvavakuutus on voimassa?

Oikeusturvavakuutus on voimassa Pohjoismaissa, ja sitä voidaan käyttää tapauksissa, joiden syy on syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana ja jotka voidaan käsitellä käräjäoikeudessa Suomessa tai vastaavassa Pohjoismaisessa tuomioistuimessa. Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa kuitenkin voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee riidan perusteen olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Mitä oikeusturvavakuutuksesta korvataan?

Oikeusturvavakuutuksesta korvattavia tapahtumia voivat olla esimerkiksi

 • Riita-asioissa asuntokauppoihin liittyvät riidat

 • Rikosasioissa esimerkiksi pahoinpitelyyn liittyvät asiat, joissa olet rikoksen kohteena.

Muiden vakuutuksien tapaan myös oikeusturvavakuutus sisältää korvausrajoituksia. Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata esimerkiksi

 • Kuluja asiassa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa

 • Riitoja, jotka liittyvät työhön tai muuhun tulonhankkimiseen tai avo- tai avioeroon tai parisuhteen purkamiseen

 • Vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, jotka vakuutettu on tuomittu maksamaan.

 • Lapsen huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen ja asumiseen liittyvien riitojen kuluja korvataan vakuutuksesta vain tietyin, ehdoissa mainituin poikkeuksin.

Oikeusturvavakuutuksen korvauksen yläraja vakuutustapahtumaa kohti on valintasi mukaan joko 10 000, 20 000 tai 50 000 euroa. Omavastuuseen vaikuttaa kokonaiskustannusten määrä. Voit erikseen sopimalla laajentaa vakuutuksesi kattamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Täyden kympin alennukset!

Turvan asiakkuus kannattaa

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten ammattiliittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alennuksen! Alennus ei koske henki- tai liikennevakuutusta.

 1. 1.

  Kuulun ammattiliittoon, saan jäsenalennuksen -10 %.

 2. 2.

  Vakuutan kotini ja otan vielä toisen vakuutuksen, saan lisäksi omistaja-alennuksen -10 %. Jos sinulla on vain yksi vakuutus Turvasta, saat 10 % omistaja-alennuksen kahden vuoden asiakkuuden jälkeen.

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten ammattiliittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alennuksen! Alennukset eivät koske henki- tai liikennevakuutusta.

Vai etsitkö näitä?

Verkkopalvelu

Verkkopalvelussa tarkastelet vakuutustesi tietoja ja laskujasi, ilmoitat vahingosta tai viestittelet kanssamme.

Kohti kestäviä valintoja

Haluamme sitoutua ympäristötyöhön, jolla on vaikutusta.

Mutkattomasti paras vakuutusyhtiö!

Suomen tyytyväisimmät asiakkaat Turvassa jo 12. kerran.