Henkivakuutus

Henkivakuutus, Henkikulta, Parikulta

Omaisuuden vakuuttaminen on itsestään selvää. Unohdamme kuitenkin valitettavan usein vakuuttaa sen kaikkein tärkeimmän: itsemme.

Elämässä kuitenkin riittää muuttujia, joita ei voi aina itse kontrolloida. Voit kuitenkin huolehtia perheestäsi kunnollisella vakuutusturvalla. Henkivakuutuksen avulla voit turvata riittävän toimeentulon lähimmäisillesi, vaikka itse olisitkin poissa.

Henkikulta-henkivakuutus alle 6 €/kk

Hintaesimerkki: 30-vuotias ammattiliiton jäsen, korvaussumma 50 000 €. Henkikulta-vakuutuksen vuosihinta 68 € = 5,70 €/kk. Henkikulta myönnetään vain ammattiliton jäsenelle.

Laske ja osta

Lyhyesti

Valitessasi sopivaa henkivakuutusta kannattaa kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin:

 • Kenen turvaksi vakuutuksen tarvitset ja kenelle korvaus maksetaan?
 • Minkälaista vakuutusturvaa tarvitset ja kuinka suuri korvauksen pitää olla?

Turvan Henkikulta ja Parikulta ovat edullisia kuolemanvaravakuutuksia, jotka on räätälöity ammattiliittojen jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen. Vakuutusmaksussa on jäsenetuna huomioitu järjestökohtainen ryhmäalennus, joka on sidoksissa järjestön jäsenyyteen.

Hintaesimerkki yhden henkilön Henkikulta-henkivakuutuksesta:
32-vuotiaan kuolemanvaravakuutus, jonka korvaussumma on 50 000 €, vuosimaksu on 68,50 €.

Hintaesimerkki kahden henkilön Parikulta -henkivakuutuksesta:
30 -vuotiaiden kuolemanvaravakuutus, jonka korvaussumma on 50 000 €, vuosimaksu on 96,90 €.


Mieti myös:

 • Millaisen turvan vakuutus tarjoaa?
 • Mitä lisäturvaa vakuutukseen voi liittää?
 • Miten haluat maksaa vakuutusmaksut?

Vakuutustuotteet

Henkikulta ja Parikulta - Edullinen ammattiliittojen jäsenille räätälöity kuolemanvaravakuutus

Turvan Henkikulta ja Parikulta ovat edullisia kuolemanvaravakuutuksia, jotka on räätälöity ammattiliittojen jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen.

Henkivakuutuksella voit varmistaa tärkeimmän vakuutusturvan läheisillesi ja itsellesi.

Henkikullan ja Parikullan vakuutusmaksussa on jäsenetuna huomioitu järjestökohtainen ryhmäalennus, joka on sidoksissa järjestön jäsenyyteen. Vakuutussumman voit valita 30 000 – 300 000 euron väliltä, omaan elämäntilanteeseesi sopivaksi. Vakuutussumma alenee portaittain yhden vuoden välein. Vakuutusmaksu säilyy samalla tasolla koko vakuutusajan.

Henkikulta ja Parikulta pähkinänkuoressa:

 • Henkikulta on yhden henkilön ja Parikulta kahden henkilön, järjestön jäsenen tai hänen perheenjäsenensä jäsenetuvakuutus
 • Vakuutus voidaan myöntää 15-80 –vuotiaalle. Henkikulta päättyy 90-vuotiaana ja Parikulta sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vanhempi vakuutetuista täyttää 90 vuotta.
 • Korvaussumma alenee iän myötä
 • Korvaus maksetaan kuolemantapauksessa edunsaajille

Henkikulta ja Parikulta-vakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.


Perusturva

Perusturva-henkivakuutuksen turvin voit varautua kuoleman, työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden varalle. Vakuutuksen avulla voimme räätälöidä elämäntilanteeseesi ja tarpeisiisi sopivan ratkaisun.

Vakuutukseen valittavissa oleva turva:

 • kuolemanvaravakuutus
 • työkyvyttömyysvakuutus
 • pysyvän työkyvyttömyyden vakuutus
 • vakavan sairauden kertakorvaus

Perusturva ja Pariturva vakuutusehto

Lapsen vakavan sairauden vakuutus

Lapsen vakavan sairauden turva täydentää lapsiperheen toimeentuloa yllättävissä arkea mullistavissa tilanteissa. Korvaus sairaalassa vietetyistä hoitovuorokausista täydentää perheen toimeentuloa poikkeustilanteessa.

 • Kertakorvaus, kun vakava sairaus on diagnosoitu, tukee yllättävässä tilanteessa.
 • Korvaus pysyvän haitan tapauksissa auttaa sopeutumisessa muuttuneeseen arkeen.
 • LähiTapiolan Terveyshelpistä saat neuvoja ja tarvittaessa ajan lääkärille.

Lapsen vakavan sairauden turva tuoteseloste

Lapsen vakavan sairauden turva vakuutusehto
Katso myös:

Henkilövakuutus, Aikuisen ja nuoren vakuutukset
Aikuisen ja nuoren vakuutukset

Henkilövakuutukset aikuisille ja nuorille

Lapsivakuutus
Lapsivakuutus

Henkilövakuutukset perheen pienimmille