Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Talkoovakuutus

Talkoovakuutuksella turvaat talkooväkesi siltä varalta, että talkoissa sattuu jotakin yllättävää.

Mitä vakuutus korvaa?

Talkoovakuutus on voimassa sovitussa talkootapahtumassa ja kattaa siellä aiheutuneita tapaturmia.

Tapaturman hoitokulut

Vakuutuksesta korvataan yllättävästä tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja. Tällaisia hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot, tapaturmavamman vaatima leikkaushoito, fysikaalinen hoito ja lääkkeet.

Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta

Jos tapaturmasta jää hyvästä hoidosta huolimatta pysyvä haitta, maksetaan vakuutuksesta pysyvän haitan korvausta. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa valitun korvausmäärän lisäksi haitan vakavuus, joka määritetään lääketieteellisin perustein.

Tapaturmainen kuolema

Menetettyä läheistä ei korvaa mikään, mutta tapaturmaisen kuoleman sattuessa vakuutuksesta maksetaan korvausta omaisille. Kuolemankorvaus on talkoovakuutuksen valinnainen lisäturva.

Tapaturman aiheuttama ohimenevä työkyvyttömyys

Jos tapaturmasta aiheutuu työkyvyttömyysaikaa, maksetaan vakuutuksesta sovittu päiväkorvaus. Päiväkorvaus on talkoovakuutuksen valinnainen lisäturva.