Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kyber­vakuutus

Sähköisessä muodossa oleva tieto aiheuttaa yritykselle merkittävän riskin muun muassa tietoturvauhan tai palvelunestohyökkäyksen muodossa. Näihin riskeihin yritys voi varautua Turvan tarjoamalla kybervakuutuksella.

Parantaa yrityksen valmiutta ehkäistä tietoturvaloukkauksia ja niistä aiheutuvia riskejä.

Saat vakuutusturvan lisäksi KyberHelppi-puhelinpalvelun, jonka avulla saat yhteyden asiantuntijaan vahinkotilanteessa.

Turvan Kybervakuutus on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille.

Mitä kybervakuutus korvaa?

Kybervakuutus tuo turvaa tietoturvaloukkauksista aiheutuneita kustannuksia vastaan. Kybervakuutuksesta korvataan esimerkiksi liiketoiminnan keskeytymistä, vahinkotilanteessa tarvittavan IT-asiantuntijan kustannuksia sekä vakuutuksenottajalle kohdistuvaa korvausvastuuta ulkopuoliselle.

Kybervakuutus Sisältää

Kybervakuutuksen kustannusvakuutus kattaa kustannuksia, jotka aiheutuvat tietoturvaloukkauksen selvittämisestä, haittaohjelman poistamisesta, tiedostojen ja ohjelmistojen palauttamisesta ja tietojärjestelmän saattamisesta jälleen toimintakuntoon.

Kybervakuutuksen kustannusvakuutus kattaa ilmoituskustannuksia, jotka aiheutuvat lain mukaisesta ilmoittamisvelvollisuudesta tietosuojaloukkauksen kohteena olleille henkilöille, kun tietosuojaloukkaus on tapahtunut sähköisessä muodossa olevaa tietoa käsiteltäessä. Vakuutuksesta korvataan myös tilanteen takia käytetyn juridisen neuvonnan ja viestintätoimiston aiheuttamat kustannukset.

Sisältyy vakuutukseen

Kybervakuutuksen keskeytysvakuutus kattaa saamatta jääneen keskeytysvakuutuskatteen, kun liiketoiminta on keskeytynyt kokonaan tai osittain vakuutuksenottajan tietojärjestelmiin kohdistuneen tietoturvaloukkauksen takia.

Sisältyy vakuutukseen

Kybervakuutuksen vastuuvakuutus kattaa lain mukaisen korvausvastuun, joka on seurausta tietosuojaloukkauksesta tai tietoturvaloukkauksesta.

Sisältyy vakuutukseen

Jos tietojärjestelmiäsi kohtaa vahinko, Kyberhelppi auttaa

Vahinkotilanteessa voit ottaa yhteyttä Kyberhelppiin 0206 1010 . Monesti haittaohjelmat saadaan poistettua jo puhelun aikana ja samalla saat tehtyä vahinkoilmoituksen Turvaan. KyberHelpin tuottaa yhteistyökumppanimme Wisdomic Solutions Oy.

Esimerkkejä kybervakuutuksesta korvattavista vahingoista

  1. 1.

    Kiristyshaittaohjelma on päässyt yrityksen tietojärjestelmiin . Vakuutuksesta korvataan IT-asiantuntijan tekemä työ, kun tietojärjestelmä palautetaan toimintakuntoon eli poistetaan haittaohjelma ja palautetaan tiedostot. Vakuutus korvaa myös tilanteesta aiheutuneen keskeytysvahingon.

  2. 2.

    Hakkerin lähettämästä väärennetystä laskusta aiheutuu kuluja. Hakkeri kaappaa toimitusjohtajan sähköpostin, lähettää toimitusjohtajan nimissä laskutukseen laskun ja maksu meneekin hakkerin tilille. Vakuutus korvaa tietojärjestelmissä tehtävät selvitystyöt, kun selvitetään miten sähköposti on kaapattu ja estetään sähköpostitilin käyttäminen. Vakuutus korvaa myös väärälle tilille maksetun summan.

  3. 3.

    Yrityksen tietoja on vuotanut sähköisesti tietosuojaloukkauksen tai inhimillisen erehdyksen vuoksi. Vakuutus korvaa lain edellyttämät viestintäkustannukset sekä viestintätoimistokulut, jos sellaista on käytetty maineriskin pienentämiseksi. Lisäksi korvataan toiselle aiheutunut puhdas taloudellinen vahinko, joka on johtunut kyseisestä tapauksesta.

Kybervakuutuksen vakuutusehdot

Alta löydät kybervakuutuksen ehdot, avaintietoesitteen ja tuoteselosteen. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä vakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Vakuutusehdot
Avaintietoesite
Tuoteseloste

Kaikki vakuutukset omalta yhteyshenkilöltä

Turvassa yrittäjäasiakkaalla on oma yhteyshenkilö, joka vastaa sekä yritys- että yksityisvakuutuksista. Saat henkilökohtaista palvelua ja säästät aikaasi.

Usein kysyttyä

Vakuutus tuo turvaa tietoturvaloukkauksista aiheutuneita kustannuksia vastaan. Kybervakuutuksesta korvataan esimerkiksi liiketoiminnan keskeytymistä, vahinkotilanteessa tarvittavan IT-asiantuntijan kustannuksia sekä vakuutuksenottajalle kohdistuvaa korvausvastuuta ulkopuoliselle.

Jos tietojärjestelmiäsi kohtaa vahinko, puhelinpalvelusta saa apua. Monesti haittaohjelmat saadaan poistettua jo puhelun aikana ja samalla saat tehtyä vahinkoilmoituksen Turvaan. KyberHelpin tuottaa yhteistyökumppanimme Wisdomic Solutions Oy.

Kaikki tietokoneet ja -palvelimet kannattaa turvata nykyaikaisella tietoturvasovelluksella. Myös mobiililaitteet on muistettava turvata, sillä ne ovat yrityksen henkilöstön henkilökohtaisimpia ja käytetyimpiä laitteita. Laitteissa on paljon tietoa yrityksestä mm. tekstiviestien, sähköpostien ja valokuvien muodossa. Mobiililaitteilla käytetään myös verkkopankkia ja tehdään verkko-ostoksia. Tämän vuoksi niiden suojaaminen on tärkeää.

Ilmaiset tietoturvaohjelmat eivät välttämättä takaa riittävää suojaa. Maksulliset tietoturvatuotteet sisältävät mm. suojan erilaisten tiedostoja lukitsevien haittaohjelmien eli kiristyshaittaohjelmien varalle, pankkitoimintojen suojauksen sekä selauksen suojauksen. Nämä puuttuvat lähes aina ilmaisista tietoturvaohjelmista.

Maksulliset tietoturvatoimijat kehittävät tuotteitaan ja pystyvät näin varautumaan uusiin tietoturvauhkiin. Yleensä heiltä löytyy myös tuki ongelmatilanteiden varalle. Ilmaiset toimijat harvemmin tarjoavat tukipalveluita.

Muista vakuuttaa myös nämä