Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen matka­vakuutus

Matkavakuutuksella voidaan vakuuttaa yrityksen henkilöstö ja muut yrityksen toimintaan liittyvät henkilöt heidän ollessaan matkalla. Matkavakuutus voidaan ottaa jatkuvana tai määräaikaisena.

Räätälöi matkavakuutus yrityksen tarpeiden mukaan.

Voit ottaa matkavakuutuksen jatkuvana tai määräaikaisena.

Voit päättää, ketkä ovat vakuutettuna matkavakuutuksella.

SOS-hätäpalvelu auttaa 24/7 hätätilanteissa ulkomaan matkoilla.

Mitä yrityksen matkavakuutus korvaa?

Työntekijän matkavakuutus korvaa matkalla alkaneiden sairauksien ja matkalla sattuneiden tapaturmien aiheuttamia hoitokuluja ilman ylärajaa ja ilman omavastuuta. Vakuutukseen voi lisätä korvauksen tapaturmaisen työkyvyttömyyden ajalta, tapaturmaisesta pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta.

Sisältää

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkalla alkaneesta sairaudesta tai sattuneesta tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja. Hoitokuluina korvataan mm. lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät lääkkeet, sairaalan hoitopäivämaksut ja tapaturmavamman vaatima fysikaalinen hoito. Vakuutuksesta voidaan korvata myös sairaankuljetus ambulanssilennolla kotimaahan silloin, kun se potilaan hoidon kannalta on perusteltua ja siitä on etukäteen sovittu Turvan kanssa. Olemassa olevan sairauden äkillistä pahentumista matkalla korvataan vakuutuksesta rajoitetummin.

Sisältyy vakuutukseen

Matkustajavakuutuksesta voi hakea korvausta, jos matkalle lähtö äkillisesti estyy oman tai lähiomaisen sairastumisen, tapaturman tai menehtymisen vuoksi. Myös vakuutetun omalle omaisuudelle aiheutunut merkittävä vahinko, jonka vuoksi on pakko jäädä Suomeen voi oikeuttaa korvaukseen matkan peruuntumisesta.

Sisältyy vakuutukseen

Jos aloitettu matka keskeytyy vakavan matkasairauden tai -tapaturman vuoksi, matkustajavakuutuksesta voidaan korvata keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja. Samoin jos lähiomainen äkillisesti sairastuu tai loukkaantuu vakavasti tai vakava omaisuusvahinko edellyttää vakuutetun paluuta Suomeen, voi vakuutuksesta saada korvausta

Sisältyy vakuutukseen

Matkustajavakuutuksesta voidaan korvata ylimääräisiä matkan jatkamiseen liittyviä matka- ja majoituskuluja, jos vakuutettu myöhästyy varatulta matkalta liikenneonnettomuuden vuoksi. Jos vakuutettu on liikkeellä julkisen liikenteen kulkuneuvolla, myös sääeste, tekninen vika, luonnonmullistus tai rikollinen teko voivat aiheuttaa vakuutuksesta korvattavan myöhästymisen.

Sisältyy vakuutukseen

Jos tapaturmasta aiheutuu työkyvyttömyysaikaa, voidaan matkustajavakuutuksesta maksaa päiväkorvausta. Päiväkorvaus on valinnainen lisäturva.

valinnainen lisäturva

Matkatavaravakuutuksesta korvataan matkatavaroille odottamatta aiheutununeita esinevahinkoja. Tällainen vahinko voi olla esimerkiksi varkaus tai rikkoontuminen. Matkatavaroiden myöhästyessä vakuutuksesta voi saada korvausta välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannuksista.

valinnainen lisäturva

Matkavastuuvakuutus korvaa vakuutetun matkalla ulkopuoliselle aiheuttamasta vahingosta aiheutuneita kuluja.

valinnainen lisäturva

Matkavakuutuskortti kannattaa pitää matkalla mukana

Useat ulkomaiset lääkäriasemat voivat laskuttaa kortin perusteella suoraan Turvaa, jolloin hoitokuluja ei tarvitse maksaa ensin itse.

Yrityksen matka­vakuutuksen vakuutusehdot

Alta löydät yrityksen matkavakuutuksen vakuutusehdot ja oppaat. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä vakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Matkustajavakuutuksen vakuutusehdot
Matkavakuutuksen avaintietoesite
Matkustajavakuutuksen tuotekortti
Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot
Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen tuotekortti
Yleiset sopimusehdot

Usein kysyttyä

Yrityksen matkavakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityillä matkoilla ja alueilla enintään vakuutuskirjassa mainitun ajan matkan alkamisesta.

Vakuutusturva alkaa aikaisintaan sinä päivänä, kun vakuutuksesta sovitaan. Jatkuva vakuutus on voimassa toistaiseksi. Määräaikainen vakuutus on voimassa sovitun määräajan. Jatkuva vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutusturvan. Yksittäisen vakuutetun osalta vakuutus päättyy, kun hän eroaa vakuutuksenottajan palveluksesta tai lakkaa kuulumasta vakuutuskirjassa määriteltyyn vakuutettujen ryhmään. Matkustajavakuutus ei jatku yksittäisen vakuutetun osalta hänen täytettyään 70 vuotta. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.

Yrityksen matkavakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Suomenkielinen SOS hätäpalvelu palvelee 24h vuorokaudessa ulkomaan matkavahinkotilanteissa 01019 5111. Hätäpalvelu auttaa erityisesti vakavissa sairaus- tai tapaturmatapauksissa tai jos kaipaat apua hoidon saamiseksi.

  • Matkustajavakuutus korvaa matkalla alkaneiden sairauksien ja matkalla sattuneiden tapaturmien hoitokuluja. Vakuutukseen voi lisätä korvauksen tapaturmaisen työkyvyttömyyden ajalta, tapaturmaisesta pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta. Lisäksi matkustajavakuutus korvaa matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja.

  • Matkasairauden ja matkatapaturman hoitokuluina korvataan esimerkiksi lääkärinpalkkiot ja tutkimuskulut, lääkärin määräämät lääkkeet sekä Turvan etukäteen hyväksymä sairaankuljetus matkakohteesta kotimaahan. Hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa ja ilman omavastuuta. Matkasairauden hoitokuluja korvataan enintään 90 päivää hoidon alkamisesta lukien. Matkatapaturman hoitokuluja korvataan enintään kolme vuotta tapaturmapäivästä lukien.

  • Matkatavaravakuutuksessa on vakuutettuna vakuutetun matkalle mukaansa ottama sekä henkilökohtainen että työnantajan omaisuus ja matkalla hankittu koti-irtaimistoon rinnastettava omaisuus. Myös passi ja matkaliput kuuluvat vakuutuksen piiriin.

  • Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroille sattuneita äkillisiä ja odottamattomia vahinkoja, kuten tavaroiden rikkoutumisia ja varkauksia.

  • Vakuutuksesta korvataan muuan muassa välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannuksia, kun matkatavarat on luovutettu liikenneyrityksen tai matkanjärjestäjän haltuun ja ne tulevat matkakohteeseen vakuutetun jälkeen.

Matkavastuuvakuutuksesta korvataan matkalla toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.