<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/turva-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen matka­vakuutus

Matkavakuutuksella voidaan vakuuttaa yrityksen henkilöstö ja muut yrityksen toimintaan liittyvät henkilöt heidän ollessaan matkalla. Matkavakuutus voidaan ottaa jatkuvana tai määräaikaisena.

Yrityksen matka­vakuutuksen vakuutusehdot

Alta löydät yrityksen matkavakuutuksen vakuutusehdot ja oppaat. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä vakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Matkustajavakuutuksen vakuutusehdot
Matkavakuutuksen avaintietoesite
Matkustajavakuutuksen tuotekortti
Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot
Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen tuotekortti
Yleiset sopimusehdot

Usein kysyttyä

Yrityksen matkavakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityillä matkoilla ja alueilla enintään vakuutuskirjassa mainitun ajan matkan alkamisesta.

Vakuutusturva alkaa aikaisintaan sinä päivänä, kun vakuutuksesta sovitaan. Jatkuva vakuutus on voimassa toistaiseksi. Määräaikainen vakuutus on voimassa sovitun määräajan. Jatkuva vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutusturvan. Yksittäisen vakuutetun osalta vakuutus päättyy, kun hän eroaa vakuutuksenottajan palveluksesta tai lakkaa kuulumasta vakuutuskirjassa määriteltyyn vakuutettujen ryhmään. Matkustajavakuutus ei jatku yksittäisen vakuutetun osalta hänen täytettyään 70 vuotta. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.

Yrityksen matkavakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Suomenkielinen SOS hätäpalvelu palvelee 24h vuorokaudessa ulkomaan matkavahinkotilanteissa 01019 5111 . Hätäpalvelu auttaa erityisesti vakavissa sairaus- tai tapaturmatapauksissa tai jos kaipaat apua hoidon saamiseksi.

  • Matkustajavakuutus korvaa matkalla alkaneiden sairauksien ja matkalla sattuneiden tapaturmien hoitokuluja. Vakuutukseen voi lisätä korvauksen tapaturmaisen työkyvyttömyyden ajalta, tapaturmaisesta pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta. Lisäksi matkustajavakuutus korvaa matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja.

  • Matkasairauden ja matkatapaturman hoitokuluina korvataan esimerkiksi lääkärinpalkkiot ja tutkimuskulut, lääkärin määräämät lääkkeet sekä Turvan etukäteen hyväksymä sairaankuljetus matkakohteesta kotimaahan. Hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa ja ilman omavastuuta. Matkasairauden hoitokuluja korvataan enintään 90 päivää hoidon alkamisesta lukien. Matkatapaturman hoitokuluja korvataan enintään kolme vuotta tapaturmapäivästä lukien.

  • Matkatavaravakuutuksessa on vakuutettuna vakuutetun matkalle mukaansa ottama sekä henkilökohtainen että työnantajan omaisuus ja matkalla hankittu koti-irtaimistoon rinnastettava omaisuus. Myös passi ja matkaliput kuuluvat vakuutuksen piiriin.

  • Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroille sattuneita äkillisiä ja odottamattomia vahinkoja, kuten tavaroiden rikkoutumisia ja varkauksia.

  • Vakuutuksesta korvataan muuan muassa välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannuksia, kun matkatavarat on luovutettu liikenneyrityksen tai matkanjärjestäjän haltuun ja ne tulevat matkakohteeseen vakuutetun jälkeen.

Matkavastuuvakuutuksesta korvataan matkalla toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.