Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Keskeytysvakuutus

Pienikin omaisuusvahinko voi aiheuttaa suuren taloudellisen vahingon, jos yrityksen normaali toiminta häiriintyy tai keskeytyy kokonaan. Keskeytysvakuutus turvaa liiketoiminnan jatkumista.

Turvaa yrityksen liiketoiminnan jatkumisen esine- tai henkilövahinkotilanteissa

Korvaa esimerkiksi katemenetyksiä tai vuokratulon menetyksiä

Turvasta saat oman yhteyshenkilön, joka hoitaa vakuutuksesi

Mitä keskeytysvakuutus kattaa?

Keskeytysvakuutuksilla turvataan yrityksen liiketoiminnan jatkumista esine- tai henkilövahinkotilanteissa. Keskeytysvakuutukset korvaavat esimerkiksi katemenetyksiä tai vuokratulon menetyksiä.

Pienikin omaisuusvahinko voi aiheuttaa suuren taloudellisen vahingon, jos yrityksen normaali toiminta häiriintyy tai keskeytyy kokonaan. Esimerkiksi tulipalo, vesivahinko tai tuotantokoneen rikkoutuminen voi keskeyttää tuotannon pitkäksikin aikaa. Sinä aikana yrityksen tulot voivat vähentyä ja kustannukset lisääntyä.

Kattaa

Palokeskeytysvakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytysvahinko, joka on seurausta palo- tai luonnonilmiövakuutuksen perusteella korvattavasta esinevahingosta.

Sisältyy vakuutukseen

Epidemiavakuutus korvaa elintarviketeollisuuden ja ravintola-alan keskeytysvahinkoja, kun liiketoiminta joudutaan keskeyttämään yrityksen toimitilassa havaitun tartunta- tai eläintaudin takia.

Sisältyy vakuutukseen

Henkilökeskeytysvakuutuksissa tarkoituksena on turvata

liiketoiminnan tulos yrityksen johdon tai muun henkilöstön työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta.

Sisältyy vakuutukseen

Vuokratuottokeskeytysvakuutuksen tarkoituksena on turvata vakuutuksenottajan harjoittaman vuokraustoiminnan vuokratulo, kun vuokratulon keskeytyminen on seurausta korvattavasta esinevahingosta.

Sisältyy vakuutukseen

Riippuvuuskeskeytysvakuutuksesta korvataan taloudellinen vahinko, joka on seuraus yritykseen suorassa liikesuhteessa olevan asiakkaan tai tavarantoimittajan toimitiloissa tapahtuneesta palovahingosta.

Sisältyy vakuutukseen

Yrityskeskeytysvakuutuksesta korvataan vakuutetun liiketoiminnan keskeytysvahinko silloin, kun se on seurausta palo-, luonnonilmiö-, vuoto- tai omaisuusrikosvakuutuksen perusteella korvattavasta vahingosta. Jos keskeytysvakuutus halutaan laajentaa koskemaan myös rikkovahinkoja, on silloin otettava erillinen rikkokeskeytysvakuutus.

Sisältyy vakuutukseen

Yritysvakuutusten vakuutus­ehdot

Yritysasiakkaiden vakuutusehdot -sivulta löydät kaikki yritysvakuutuksia koskevat ehdot, avaintietoesitteet ja tuoteselosteet. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä vakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Kaikki vakuutukset omalta yhteyshenkilöltä

Turvassa yrittäjäasiakkaalla on oma yhteyshenkilö, joka vastaa sekä yritys- että yksityisvakuutuksista. Saat henkilökohtaista palvelua ja säästät aikaasi.

Muista vakuuttaa myös nämä