Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

TyEL-vakuutus

Työnantajan tulee huolehtia, että työntekijät on vakuutettu eläkelain mukaisella työeläkevakuutuksella. Työntekijän lakisääteinen työeläkevakuutus (TyEL) turvaa työntekijän työkyvyttömyyden, vanhuuden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta sekä mahdollistaa ammatillisen kuntoutuksen.

Mitä TyEL-vakuutus pitää sisällään?

Sisältyy

Työntekijä voi saada vanhuuseläkkeen, kun hän on täyttänyt vähintään alimman eläkeikänsä ja työsuhde on päättynyt.

Sisältyy vakuutukseen

Osittainen varhennettu vanhuuseläke tarjoaa ikääntyneelle mahdollisuuden lisäansioihin tai työskentelyn keventämiseen. Sen voi saada 61 vuotta täyttänyt henkilö, joka ei ole muulla omalla eläkkeellä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen saaminen ei ole sidoksissa työskentelyyn. Sen rinnalla voi työskennellä tai vähentää työntekoa, mikäli näin sovitaan työnantajan kanssa. Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen on myös oikeus, vaikka ei työskentelisi ollenkaan. Työtekijälle maksetulla palkalla tai tehdyllä työmäärällä ei ole vaikutusta osittaisen vanhuuseläkkeesi määrään.

Sisältyy vakuutukseen

Työkyvyttömyyseläkettä voi hakea, jos työntekijä on täyttänyt 17 vuotta, mutta ei ole vielä ikäluokkansa vanhuuseläkeiässä ja

työkyky on alentunut vähintään 40 % sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi yhtäjaksoisesti. Terveydentilasta riippuen työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana.

Sisältyy vakuutukseen

Osatyökyvyttömyyseläke voi alkaa, kun ansiosi ovat alentuneet 60 prosenttiin kokoaikatyön ansioista ja työkyvyn on arvioitu alentuneen 40 prosentilla. Työnantajalla ei ole velvollisuutta järjestää osa-aikatyötä, mutta työntekijä voi saada osatyökyvyttömyyseläkkeen, vaikka työnteko loppuisi kokonaan.

Sisältyy vakuutukseen

Työuraeläke mahdollistaa pitkän, raskaan työuran tehneelle työntekijälle eläkkeelle siirtymisen ennen alinta eläkeikää. Työuraeläkettä voi saada, jos työntekijä on 63 vuotta, mutta ei vielä vanhuuseläkeiässä, hänen työkykynsä on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi, on tehnyt raskasta työtä vähintään 38 vuotta ja hän työskentelee tai työskentelyn päättymisestä on alle vuosi.

Sisältyy vakuutukseen

Työntekijän menehtyessä perhe-eläke turvaa lesken ja lasten toimeentuloa.

Sisältyy vakuutukseen

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoitus on ylläpitää ja parantaa työntekijän työkykyä ja mahdollistaa työntekijän pysyminen työelämässä. Ammatillinen kuntoutus voi olla vaihtoehto, jos työntekijä ei sairaudesta tai vammasta johtuen selviydy työtehtävistään ja hänellä on uhka joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. Ammatillisen kuntoutuksen avulla voi myös palata takaisin työelämään määräaikaiselta työkyvyttömyyseläkkeeltä eli kuntoutustuelta.

Sisältyy vakuutukseen

Elon TyEL-vakuutus kätevästi Turvasta

Oletko palkkaamassa – milloin TyEL?

TyEL-vakuutus on ajankohtainen, kun palkkaat työntekijän. Ota TyEL-vakuutus heti ensimmäisen työntekijän palkkaamisen jälkeen.

Mitä TyEL maksaa?

Kun pohdit työntekijän palkkaamista ja palkkaamisesta koituvia kuluja, Elon palkkalaskuri auttaa arvioimaan kokonaiskustannuksia.

TyEL-vakuutus helposti Turvasta

Saat Elon työeläkevakuutukset kätevästi Turvasta. Yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä 40 % hoitaa työeläkevakuutuksensa Elossa.

Usein kysyttyä TyEL-vakuutuksesta

TyEL-vakuutus tulee ottaa, kun työntekijä

 • työskentelee työsuhteessa

 • on vähintään 17-vuotias ja

 • ansaitsee kuukaudessa vähintään 65,26 euroa.

TyEL-vakuutuksen yläikäraja riippuu työntekijän iästä:

 • vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä 68 vuotta

 • vuonna 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta

 • vuonna 1962 tai myöhemmin syntyneillä 70 vuotta.

Myös eläkkeen rinnalla tehty työ on vakuutettava, jos työntekijä on iältään alle vakuuttamisen yläikärajan.

Työnantajan on otettava TyEL-vakuutus heti, kun on palkannut ensimmäisen työntekijän. Vakuutus on otettava viimeistään ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä, jolloin työntekijän ansiot on ilmoitettava tulorekisteriin.

Olet sopimustyönantaja, kun

 • vähintään yhden työntekijän työsuhde on vakituinen,

 • maksat palkkoja säännöllisesti tai

 • arvio työntekijöiden yhteenlasketusta puolen vuoden (6 kk) palkkasummasta on vähintään 9 348 euroa (vuonna 2023).

Sopimustyönantajan tulee ottaa TyEL-vakuutus. Myös tilapäiset työsuhteet ilmoitetaan tällöin TyEL-sopimusvakuutukseen.

Olet tilapäinen työnantaja, kun

 • palkkaat työntekijän kertaluontoisesti tai satunnaisesti

 • tilapäisten työntekijöiden yhteenlaskettu palkkasumma puolelta vuodelta (6 kk) on alle 9 348 ja

 • sinulla tai yritykselläsi ei ole voimassa olevaa TyEL-sopimusvakuutusta.

Jos edellä mainitut edellytykset täyttyvät, ei sinun tarvitse ottaa TyEL-vakuutusta, vaan hoidat vakuuttamisen ilmoittamalla ansiot tulorekisteriin ja maksamalla TyEL-maksun. Tilapäisenä työnantajana voi toimia yritys, yhteisö tai kotitalous, kun edellä mainitut edellytykset täyttyvät.

Eläkkeen rinnalla tehtävään työhön on otettava TyEL-vakuutus, jos työntekijä ei ole saavuttanut TyEL-vakuuttamisen yläikärajaa. Yläikäraja määräytyy työntekijän syntymävuoden mukaan seuraavasti:

 • vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä 68 vuotta

 • vuonna 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta

 • vuonna 1962 tai myöhemmin syntyneillä 70 vuotta

Yksityisen alan työnantajan kuuluu järjestää kaikkien työntekijöidensä lakisääteinen eläketurva työntekijän TyEL-vakuutuksella.

 • TyEL-sopimustyönantajan tulee ilmoittaa myös tilapäiset tai satunnaiset työsuhteet TyEL-sopimusvakuutukseen tekemällä palkkatietoilmoitus tulorekisteriin.

 • Tilapäinen työnantaja ei tarvitse TyEL-sopimusvakuutusta, vaan työntekijöiden ansiot ilmoitetaan tilapäisen työnantajan tulorekisteriin ja maksetaan TyEL-maksu.

Ulkomailta Suomeen tulevat työntekijät vakuutetaan lähtökohtaisesti Suomen työeläkelakien mukaan, jos työntekijä tulee suoraan töihin suomalaisen työnantajan palvelukseen ja solmii työsopimuksen suomalaisen työnantajan kanssa.

Jos työntekijä on lähetetty Suomeen EU- ja ETA-maasta, Sveitsistä tai muusta sopimusmaasta ja on saanut lähtömaastaan todistuksen, säilyy hän kyseisen maan sosiaaliturvassa Suomessa työskentelyn ajan, eikä työntekijää voida vakuuttaa eläketurvan osalta Suomessa. Useammassa maassa samanaikaisesti työskentelevien vakuuttaminen on ratkaistava ja he voivat saada tilanteesta riippuen lähetetyn työntekijän todistuksen.

Kaikki vakuutukset omalta yhteyshenkilöltä

Turvassa yrittäjäasiakkaalla on oma yhteyshenkilö, joka vastaa sekä yritys- että yksityisvakuutuksista. Saat henkilökohtaista palvelua ja säästät aikaasi.