Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kiinteistö­vakuutus

Turvan kiinteistön täysarvovakuutus on tarkoitettu asunto-osakeyhtiöille ja sellaisille kiinteistöosakeyhtiöille, joissa ei harjoiteta liiketoimintaa. Yritysten omistamat kiinteistöt vakuutetaan yrityksen omaisuusvakuutuksella.

Kiinteistövakuutuksilla vakuutetaan rakennus ja rakennukseen kiinteästi asennetut rakenteet, kalusteet ja pinnoitteet.

Täysarvovakuutuksella vakuutettaessa vakuutusmäärää ei tarvitse määrittää, vaan maksu perustuu rakennuksen tilavuuteen.

Turvan kiinteistövakuutukset kattavat myös yrityksen kiinteistölle ominaiset vastuu-, oikeusturva- ja keskeytysriskit.

Turvasta saat oman yhteyshenkilön, joka hoitaa vakuutuksesi

Mitä kiinteistövakuutus sisältää?

Turvan kiinteistövakuutukset ovat selkeitä vakuutuskokonaisuuksia, jotka kattavat kiinteistölle ominaiset omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvariskit. Kiinteistövakuutus sisältää seuravat turvat:

Sisältyy

Esinevakuutus kattaa rakennukset ja esimerkiksi kiinteästi asennettuja rakenteita ja pinnoitteita, talotekniikkaa, sekä liittymäjohdot yleiseen liittymään saakka.

Lisäksi enintään 12 m2:n suuruiset varastot ja katokset, kiinteistön hoitoon käytettävät tavanomaiset työkalut sekä yksityistalouksien vakituiseen asumiseen liittyvät yhteiseen käyttöön tarkoitetut koneet ja kalusteet kuuluvat esinevakuutukseen. Vakuutus kattaa myös vakuutetusta rakennuksesta esinevahingon seurauksena saamatta jäänyttä vuokratuloa ehdon mukaisesti. Mikäli vuokratulo halutaan vakuuttaa suuremmasta vakuutusmäärästä, voi vakuutuksen laajentaa erillisellä vuokratuottokeskeytysvakuutuksella.

Esinevakuutuksesta korvataan esimerkiksi äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia palon, räjähdyksen, noen, myrskyn, raesateen sekä poikkeuksellisten tulvien aiheuttamia vahinkoja. Lisäksi korvataan esimerkiksi rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa tai vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista aiheutuneita äkillisiä, ennalta-arvaamattomia vuotovahinkoja sekä murtovahinkoja. Rikkoutumisvahinkoja korvataan vain talotekniikan osalta.

Sisältyy vakuutukseen

Kiinteistön vastuuvakuutus kattaa kiinteistön toiminnassa tai omistamisessa toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on Suomen lain mukaan korvausvastuussa. Turva selvittää vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat korvausvaatimukset ja tarvittaessa käyttää eri alojen asiantuntijapalveluita sekä hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin.

Sisältyy vakuutukseen

Kiinteistön oikeusturvavakuutus koskee kiinteistön omistukseen liittyviä asioita ja se kattaa välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos tai hakemusasiassa.

Sisältyy vakuutukseen

Yhtiöjohdon vastuuvakuutuksesta korvataan kiinteistön hallinnossa vakuutuksenottajalle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle aiheutuneita varallisuusvahinkoja, joista vakuutettu on osakeyhtiölain tai asunto-osakeyhtiölain perusteella korvausvastuussa. Vakuutettuja ovat vakuutuksenottajan laillisesti valitut hallituksen jäsenet, varajäsenet, toimitusjohtaja (isännöitsijä) sekä tämän varamies.

Sisältyy vakuutukseen

Kiinteistö­vakuutuksen vakuutusehdot

Avaintietoesite
Vakuutusehdot

Kaikki vakuutukset omalta yhteyshenkilöltä

Turvassa yrittäjäasiakkaalla on oma yhteyshenkilö, joka vastaa sekä yritys- että yksityisvakuutuksista. Saat henkilökohtaista palvelua ja säästät aikaasi.

Usein kysyttyä kiinteistövakuutuksesta

Kiinteistön täysarvovakuutuksessa omaisuus on vakuutettu aina sen täydestä arvosta, ilman ennakkoon tehtyä jälleenhankinta-arvon määrittämistä.

Kiinteistövakuutuksen hintaan vaikuttavat rakennuksen ikä, koko ja materiaalit, esimerkiksi onko kyseessä kivi- vai sekarakenteinen rakennus. Vakuutusmaksuun vaikuttaa myös rakennuksessa tehdyt putkiremontit. Kun putket uusitaan, kannattaa se kertoa meille, niin vakuutusmaksusi pienenee pienentynyttä vuotovahinkoriskiä vastaavaksi.

Muista vakuuttaa myös nämä