Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

YEL-vakuutus

Yrittäjän eläkevakuutus YEL on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. YEL-vakuutusmaksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia.

Millaisia turvia YEL-vakuutus sisältää?

Sisältää

Vanhuuseläkkeenä maksetaan koko työuran aikana ansaittu työeläke. Voit siirtyä vanhuuseläkkeelle, kun olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi. Mitä pidempään työskentelet, sitä suuremman eläkkeen itsellesi kerrytät.

Sisältyy vakuutukseen

Osittainen vanhuuseläke (OVE) on joustava eläkelaji. Osittaisen vanhuuseläkkeen avulla voit vähentää työntekoa tai lopettaa työnteon kokonaan. Voit hakea osittaista vanhuuseläkettä aikaisintaan 61-vuotiaana. Osittainen vanhuuseläke jatkuu siihen saakka, kunnes jäät vanhuuseläkkeelle. Osittaisen vanhuuseläkkeen ottaminen pienentää tulevaa eläkettäsi pysyvästi, jos otat sen ennen alinta vanhuuseläkeikää.

Sisältyy vakuutukseen

Jos työkykysi on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi, voit saada työkyvyttömyyseläkettä. Ensisijainen tavoite kuitenkin on, että voisit palata töihin kuntoutuksen avulla. Alle vuoden kestävään työkyvyttömyyteen voit saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa.

Sisältyy vakuutukseen

Perhe-eläke turvaa toimeentulon, kun puoliso tai huoltaja kuolee. Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke ja lapseneläke. Nämä yhdessä muodostavat perhe-eläkkeen kokonaisuuden ja vaikuttavat toisiinsa.

Sisältyy vakuutukseen

Elon YEL-vakuutus kätevästi Turvasta

Milloin YEL?

Tarvitset YEL-vakuutuksen, kun olet aloittanut yrittäjätoiminnan - viimeistään 6 kk kuluessa aloittamisesta. Tutustu muihin YEL-vakuuttamisen edellytyksiin.

Mitä YEL maksaa?

Kun pohdit, miten YEL-työtulo vaikuttaa maksuihin ja tulevan eläkkeesi määrään sekä erilaisiin sosiaalietuuksiin, apunasi on monipuolinen Elon YEL-laskuri.

YEL-vakuutus helposti Turvasta

Saat Elon työeläkevakuutukset kätevästi Turvasta. Yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä 40 % hoitaa työeläkevakuutuksensa Elossa.

Usein kysyttyä YEL-vakuutuksesta

Tarvitset YEL-vakuutuksen, kun nämä kaikki edellytykset täyttyvät:

 • Työtulosi on vähintään 8 575,45 euroa vuodessa vuonna 2023.
  Työtulo on arviosi työpanoksestasi yrityksessä ja sen tulisi vastata sellaista palkkaa, jota voidaan pitää kohtuullisena korvauksena vastaavasta työstä. YEL-työtulo tarkoittaa siis työpanoksesi rahallista arvoa.

 • Yrittäjätoimintasi jatkuu yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta.
  Yrittäjätoimintasi tulee kestää vähintään neljä kuukautta, jotta YEL-vakuuttamisvelvollisuus täyttyy. Myös kausiluonteinen yrittäjätoiminta vakuutetaan YEL:n mukaan, jos toiminta jatkuu vuodesta toiseen, vaikka se välillä keskeytyisi useammaksikin kuukaudeksi. Esimerkiksi kesäisin kioskia pitävän yrittäjän toiminnan voidaan yleensä katsoa jatkuvan yhdenjaksoisena vuodesta toiseen.

 • Työskentelet yrityksessäsi.
  Pelkkä omistaminen ei vielä edellytä YEL-vakuuttamista, vaan sinun tulee myös työskennellä yrityksessäsi. Myös sivutoimisesti työskentelevällä yrittäjällä on oltava YEL-vakuutus, jos vakuuttamisen edellytykset muutoin täyttyvät. Jos työskentelet samaan aikaan palkansaajana toisessa yrityksessä, maksaa työnantajasi työntekijän eläkelain mukaiset maksut toisesta yrityksestä saamastasi palkasta. Tällöin voit olla samaan aikaan YEL- ja TyEL-vakuutettu.

 • Olet vähintään 18-vuotias yrittäjä, mutta alle vakuuttamisen yläikärajan.
  Vakuuttamisvelvollisuus alkaa yrittäjillä 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin yrittäjä saavuttaa vakuuttamisen yläikärajan. Yläikäraja määräytyy syntymävuoden mukaan seuraavasti:
  68 vuotta vuonna 1957 ja ennen syntyneillä
  69 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä
  70 vuotta vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

YEL-vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan aloittamisesta. Vakuutuksen voi ottaa takautuvasti kuluvalle ja kolmelle edelliselle kalenterivuodelle.

Vakuutus otetaan siitä ajankohdasta, jolloin YEL:n ehdot täyttävä yrittäjätoiminta on alkanut. Jos esimerkiksi joulukuussa huomaat, että syyskuussa aloittamasi yrittäjätoiminta on työpanoksesi näkökulmasta ylittänyt lokakuun alusta alkaen euromääräisen rajan ja muut YEL:n ehdot täyttyvät, täytyy sinun ottaa joulukuussa vakuutus takautuvasti 1.10. alkaen.

Sivutoimisesti työskentelevällä yrittäjällä on oltava YEL-vakuutus, jos vakuuttamisen edellytykset muutoin täyttyvät.

Voit ottaa vakuutuksen takautuvasti kuluvalle ja kolmelle (3) edelliselle kalenterivuodelle. Yli kuusi (6) kuukautta myöhässä otetusta vakuutuksesta voidaan periä korotettu maksu myöhästymisen ajalta.

YEL-työtulo tarkoittaa työpanoksesi arvoa rahassa mitattuna. Työtulo ei tarkoita suoraan yrityksestä nostamasi palkan määrää, vaan siinä huomioidaan yrittäjätoimintasi työpanoksen arvo kokonaisuutena. Työtulon suuruuteen vaikuttavat mm. yrityksesi koko, liikevaihto ja toimiala. Voit arvioida työtuloasi pohtimalla, paljonko sinulle pitäisi maksaa palkkaa, jos toimisit työntekijänä vastaavassa tehtävässä muualla. Jos sinulla on useita yrityksiä, huomioidaan työtulossa työpanoksesi kaikissa yrityksissä yhteensä.

Jos yrityksessäsi on muita työntekijöitä tulee sinun huolehtia, että työntekijät on vakuutettu eläkelain mukaisella työeläkevakuutuksella. Työntekijän lakisääteinen työeläkevakuutus (TyEL) turvaa työntekijän työkyvyttömyyden, vanhuuden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta sekä mahdollistaa ammatillisen kuntoutuksen.

Kaikki vakuutukset omalta yhteyshenkilöltä

Turvassa yrittäjäasiakkaalla on oma yhteyshenkilö, joka vastaa sekä yritys- että yksityisvakuutuksista. Saat henkilökohtaista palvelua ja säästät aikaasi.