Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen vastuuvakuutukset

Yritys voi joutua vastuuseen toimintansa tai tuotteensa aiheuttamista vahingoista. Vastuuvakuutuksilla yritys voi kattaa korvausvastuutaan. Perustasoisella vakuutuksella katetaan henkilö- ja esinevahinkoja, toimialasta riippuen myös taloudellisia vastuita on mahdollista vakuuttaa.

Asiantuntijamme auttaa kartoittamaan yrityksesi vastuuriskit ja muodostamaan yrityksellesi sopivan vakuutusturvan.

Vahinkotilanteissa autamme vahingonkorvausvelvollisuuden selvittämisessä ja neuvotteluissa korvauksenvaatijan kanssa.

Vastuuvakuutuksella voidaan kattaa myös oikeudenkäyntikuluja silloin, kun korvausasiaan haetaan ratkaisua oikeusteitse.

Turvasta saat oman yhteyshenkilön, joka hoitaa vakuutuksesi

Mitä vastuuvakuutus korvaa?

Vastuuvakuutuksesta korvataan vahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vastuuvakuutuksia on useita erilaisia. Yrityksen toimiala vaikuttaa siihen, minkälaiset vastuuvakuutukset ovat yritykselle tarpeellisia.

voit valita

Kattaa vakuutetussa toiminnassa yrityksen tai sen työntekijöiden ulkopuolisille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja.

Sisältyy vakuutukseen

Tuotevastuuvakuutuksesta korvataan yrityksen valmistamien, maahantuomien tai myymien tuotteiden virheellisyydestä aiheutuneet henkilö- tai esinevahingot. Tuotevastuuvakuutuksen lisäturvana on mahdollista vakuuttaa Takaisinvetovakuutuksella myös tuotteen markkinoilta poistamisesta aiheutuvia kuluja edellyttäen, että poistaminen perustuu sellaiseen virheellisyyteen, josta tuotevastuulain perusteella voi joutua korvausvastuuseen.

Sisältyy vakuutukseen

Konsultin vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa konsulttitoiminnassa toiselle aiheutettu henkilö-, esine- ja varallisuusvahinko.

Sisältyy vakuutukseen

IT-toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa IT-toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö-, esine- ja varallisuusvahinko. Vahinko voi aiheutua esimerkiksi ohjelmistosta, suunnittelusta, testauksesta tai IT-konsultoinnista.

Sisältyy vakuutukseen

Varallisuusvastuuvakuutuksista korvataan puhtaita varallisuusvahinkoja ja sillä katetaan yrityksen ammatillista vastuuta toiselle aiheutetuista taloudellisista vahingoista. Varallisuusvastuuvakuutuksia tarjotaan esimerkiksi tilitoimistoille.

Sisältyy vakuutukseen

Hallinnon vastuuvakuutuksesta korvataan aiheutettu puhdas varallisuusvahinko, kun vakuutettu on Suomessa voimassa olevan lain mukaan vahingosta henkilökohtaisesti korvausvastuussa.

Sisältyy vakuutukseen

Tiekuljetusvastuuvakuutus on tarkoitettu ammattimaisille maantierahdinkuljettajille. Se kattaa tiekuljetussopimuslain tai kansainvälisen CMR-yleissopimuksen mukaista korvausvastuuta kuljetettavan tavaran katoamisesta, vähentymisestä, vahingoittumisesta sekä luovutuksen viivästymisestä. Kotimaisessa maantiekuljetuksessa korvausvastuu on enintään 20 €/kg.

Sisältyy vakuutukseen

Yritysvakuutusten vakuutus­ehdot

Yritysasiakkaiden vakuutusehdot -sivulta löydät kaikki yritysvakuutuksia koskevat ehdot, avaintietoesitteet ja tuoteselosteet. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä vakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Kaikki vakuutukset omalta yhteyshenkilöltä

Turvassa yrittäjäasiakkaalla on oma yhteyshenkilö, joka vastaa sekä yritys- että yksityisvakuutuksista. Saat henkilökohtaista palvelua ja säästät aikaasi.