Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen omaisuus­vakuutus

Omaisuusvakuutuksella turvaat yrityksen omaisuuden, kuten esimerkiksi käyttö- ja vaihto-omaisuuden sekä kiinteistöt. Yrityksen omaisuusvakuutuksen laajuus valitaan tarpeen mukaan kattamaan palo-, luonnonilmiö- omaisuusrikos-, vuoto- ja rikkoutumisvahinkoja.

Turvaa esimerkiksi yrityksen irtainta käyttöomaisuutta, vaihto-omaisuutta ja rakennuksia.

Vakuutusturva, vakuutusmäärä ja omavastuu valitaan jokaisen vakuutettavan kohteen mukaan.

Räätälöimme sinulle tarpeitasi vastaavan vakuutuskokonaisuuden.

Turvasta saat henkilökohtaista, tutkitusti toimivaa palvelua sekä monipuoliset vakuutukset.

Mitä yrityksen omaisuuden vakuutukset korvaavat?

Yrityksen omaisuusvakuutus korvaa esimerkiksi palo-, luonnonilmiö- omaisuusrikos- ja vuotovahinkoja. Vakuutusta voi laajentaa rikkovakuutuksella, joka korvaa kohteesta ja valitusta vakuutuksen laajuudesta riippuen sisäisten tai ulkoisten tapahtumien aiheuttamia rikkoutumisvahinkoja. Vaihto-omaisuuden turvaa voidaan tarvittaessa laajentaa erillisellä pakaste- ja kylmätuotevakuutuksella.

Omaisuuden perusturvaValittavissa

Palovahingolla tarkoitetaan irtipäässeen tulen tai räjähdyksen aiheuttamaa vahinkoa. Lisäksi voi syntyä myös sammutuslaitteiston laukeamisen aiheuttamaa vahinkoa sekä savu- ja nokivahinkoja.

Sisältyy vakuutukseen

Vuotovahingolla tarkoitetaan kiinteästä vesijohtoverkosta, kiinteästä käyttölaitteesta tai sisäpuolisesta sadevesiputkistosta vuotaneen nesteen, höyryn tai kaasun aiheuttamaa vahinkoa.

Sisältyy vakuutukseen

Luonnonilmiöihin liittyvillä vahingoilla tarkoitetaan esimerkiksi myrskytuulen aiheuttamaa vahinkoa, jossa puu kaatuu myrskyssä rakennuksen päälle ja aiheuttaa vahinkoa.

Sisältyy vakuutukseen

Omaisuusrikosvakuutuksella katetaan murto-, varkaus-, ryöstö- ja ilkivaltavahinkoja. Vahingoille on tyypillistä, että niistä aiheutuvat kokonaisvahingot ovat suuremmat kuin itse anastetun omaisuuden arvo. Vakuutusehdoista löytyvät suojeluohjeet ovat olennainen osa omaisuusrikosvakuutusta. Ohjeisiin on merkitty toimenpiteitä, joita noudattamalla pyritään estämään vahinkoja tai pienentämään niiden laajuutta.

Sisältyy vakuutukseen
LisäturvatValittavissa

Tietokoneohjatut, kehittyneemmät koneet ja laitteet voivat rikkoutua herkästi. Rikkovakuutus ja siihen sisältyvä sähköilmiövakuutus korvaavat omaisuuden äkillisiä ja odottamattomia rikkoontumisia.

Sisältyy vakuutukseen

Pakaste- tai kylmälaitteen rikkoutuminen, jäähdytysaineen vuoto tai ennalta ilmoittamaton sähkökatkos voivat aiheuttaa vahinkoa vaihto-omaisuudelle ja siten edelleen liiketoiminnalle. Vakuutuksella katetaan äkillisen ja ennalta arvaamattoman lämpötilan muutoksen aiheuttamia vahinkoja.

Sisältyy vakuutukseen

Yritysvakuutusten vakuutus­ehdot

Yritysasiakkaiden vakuutusehdot -sivulta löydät kaikki yritysvakuutuksia koskevat ehdot, avaintietoesitteet ja tuoteselosteet. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä vakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Turvasta ykkösluokan yksilöllistä palvelua

Turvassa yrittäjäasiakkaana saat henkilökohtaista, tutkitusti toimivaa palvelua. Hoidamme samalla kertaa kuntoon sekä yritys- että yksityisvakuutuksesi. Meille on tärkeää, että yrityksesi on oikein turvattu.

Varaa aika

Usein kysyttyä yrityksen omaisuusvakuutuksista

Esine- ja keskeytysvakuutukset ovat voimassa vakuutuskirjaan merkityissä sijaintipaikoissa. Esinevakuutuksen sijaintipaikaksi voidaan valita myös vaihtelevat paikat.

Esinevakuutuksilla on mahdollista vakuuttaa rakennuksia ja irtaimistoa. Kun vakuutuksen kohteena on rakennus, vakuutus kattaa vakuutuskirjaan merkityt rakennukset ja niiden rakenteet. Myös ulkomitoiltaan enintään 40 m2:n suuruiset lämmittämättömät varastot ja kiinteistön hoitoon kuuluvat työkalut sisältyvät rakennuksen vakuutukseen.

Vakuutusta varten irtaimisto ryhmitellään irtaimeen käyttöomaisuuteen, vaihto- ja vieraaseen omaisuuteen sekä rahoihin ja arvopapereihin. Tuoteselosteessa ja ehdoissa on rajoituksia näihin omaisuuseriin.

Muista vakuuttaa myös nämä