Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

YEL on yrittäjän kattava turva elämän eri vaiheissa

Mitä yrittäjän toimeentulolle käy, jos elämässä tapahtuu jotain odottamatonta? YEL-vakuutus turvaa yrittäjän toimeentuloa eläkkeelle jäädessä, mutta myös monipuolisesti erilaisissa muutostilanteissa jo työuran aikana. Listasimme kumppanimme Elon kanssa, mitä kaikkea YEL turvaa.

Elämään kuuluu monia erilaisia tilanteita, joissa yrittäjänkin arki muuttuu. Muutokset voivat viedä arjen uusille uomille, joko suunnitellusti tai yllättäen. Listasimme kumppanimme Elon kanssa, mitä kaikkea YEL turvaa.

YEL on yrittäjien lakisääteinen ja pakollinen eläkevakuutus: lisäksi se on kattava toimeentulon turvaverkko niin sairastuessa, työttömyyden kohdatessa kuin erilaisissa perhetilanteiden muutoksissa.

Varaa aika Turvan asiantuntijan kanssa: me tunnemme yrittäjyyteen liittyvät yllätykset ja vakuutustarpeet niiden taustalla, ja autamme sinua mutkattomaan tyyliimme.

Yrittäjän turva yllättävissä käänteissä

YEL-työtulo vaikuttaa moniin etuuksiin, ja siten sen merkitys yrittäjän sosiaaliturvaan on suuri. Kaikissa näissä tilanteissa ajankohtaisiin etuuksiisi YEL-työtulo vaikuttaa:

1. Kun sairastut

Lyhytaikaisen sairauden yhteydessä olet yrittäjänä oikeutettu Kelan sairaus- ja osasairauspäivärahaan. Voit saada Kelasta myös tartuntatautipäivärahaa ja elinten luovutukseen liittyvää päivärahaa. Päivärahojen määrä perustuu edeltävien 12 kalenterikuukauden YEL-työtuloosi.

2. Vanhemmuus

Yrittäjänä olet oikeutettu Kelan maksamiin vanhempainpäivärahoihin, joita ovat raskausraha, erityisraskausraha, vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha. Vanhempainpäivärahojen perusteena on YEL-tulosi ja niiden määrä lasketaan samoin perustein kuin sairauspäiväraha.

3. Kun työttömyys kohtaa

Jos jäät työttömäksi, saatat olla oikeutettu Kelan maksamaan peruspäivärahaan, tai ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos olet työttömyyskassan jäsen. Näiden etuuksien saaminen edellyttää, että YEL-työtulosi ylittää työttömyysturvan vähimmäisrajan 14 803 euroa (vuonna 2024).

4. Työkyvyn haasteissa

Moni saattaa pitää YEL-vakuutusta vain vanhuuden eläketurvana, mutta se tarjoaa turvaa jo työuran aikana erilaisissa tilanteissa, jotka haastavat työkykyä. YEL kattaa vanhuuseläkkeen lisäksi myös osittaisen vanhuuseläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen ja työuraeläkkeen, ja tarjoaa mahdollisuuden ammatilliseen kuntoutukseen. Pahimman sattuessa se turvaa myös perheesi toimeentulon perhe-eläkkeenä.

5. Kun sattuu ja tapahtuu

Yrittäjän vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen saaminen edellyttää YEL-vakuutuksen voimassaoloa, ja tämän tapaturmavakuutuksen vuosityöansio sidotaan YEL-vakuutuksen työtuloon. YEL-työtulosi vaikuttavat näin myös työtapaturmasta johtuviin ansionmenetyskorvauksiin ja -eläkkeisiin.

Pidä YEL-turvaverkkosi ajan tasalla

YEL-työtulon ajantasaisuudesta on tärkeä huolehtia. Jos YEL-työtulosi ei vastaa todellisia tulojasi, sosiaali- ja eläketurvasi saattavat jäädä puutteellisiksi, eivätkä tarjoa sinulle asianmukaista turvaa. Työtulon tulisi vastata todellista työpanostasi, ja se tulisi päivittää aina muutosten myötä oikealle tasolle. Voit tarkistaa nykyisen työtulosi ja tehdä tarvittavat päivitykset Elon verkkopalvelussa.

>Elon YEL-vakuutuksen hankit kätevästi Turvasta.

Artikkeli tehty yhteistyössä Elon kanssa.

Lue lisää yrityksen vakuuttamisesta

Vinkit työntekijän palkkaamiseen

Mitä kaikkea ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa on tärkeä ottaa huomioon?

Lue vinkit

Yrittäjän pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset

Yritystoimintaan tarvittavat vakuutukset riippuvat paljon siitä, mikä on yrityksesi toimiala.

Lue yrittäjän vakuutuksista

Yritysasiakkaan verkkopalvelu

Turvan maksuttomassa verkkopalvelussa näet yrityksen vakuutukset ja voit hoitaa niihin liittyviä asioita.

Yritysten verkkopalvelu