Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Tervetuloa Turvaan Upseeriliiton jäsen!

Upseeriliitto on vakuuttanut sinut Turvan vakuutuksilla. Upseeriliiton tarjoamien vakuutusten lisäksi saat Turvasta kaikki tarvitsemasi vakuutukset itsesi ja perheesi turvaksi.

Upseeriliiton jäsenvakuutukset

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet toimiessaan sotilaina tai siviilitehtävissä. Vakuutettuina ovat myös yrittäjäjäsenet, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vakuutuksesta korvataan henkilöjäsenen työssään aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Vakuutus on kuitenkin voimassa kaikkialla maailmassa, mikäli ne seikat, joihin vakuutustapahtuma perustuu, ovat syntyneet kansainvälisissä tehtävissä, jotka liittyvät vakuutetun viranhoitoon kuuluviin tehtäviin, kriisinhallintatehtäviin tai kansainväliseen avunantamiseen kuuluviin tehtäviin.

Vakuutusmäärä on 100 000 € vahinkotapahtumaa kohti, omavastuu on 100 €.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Vakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiehen käyttämisestä työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa.

Vakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiehen käyttämisestä työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä rikosasioissa, kun ne eivät koske vakuutetun tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta.

Vakuutusehdoissa mainitun lisäksi vakuutus kattaa riita-asiat, jotka voidaan saattaa käsiteltäviksi vakuutusoikeudessa.

Vakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiehen käyttämisestä Valtiokonttorille osoitetuissa hakemusasioissa muutoksenhakuasteineen.

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta virkamieslakiin perustuvassa kuulemisessa asiassa, joka saattaa johtaa vakuutetulle määrättävään virkamieslain mukaiseen sanktioon.

Erityistilanteissa voidaan lakimiesapua antaa jäsenelle esitutkinnassa silloin, kun järjestö ja Turva yhteisesti pitävät sitä asian laatuun nähden tarpeellisena ja asiasta on sovittu järjestön ja Turvan kesken etukäteen.

Vakuutuksesta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän puitteissa.

Vakuutus koskee myös tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain perusteella hoidettavia asioita ja viran hakuun liittyviä asioita silloin, kun järjestö pitää sitä asian laatuun nähden tarpeellisena.

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Vakuutus on kuitenkin voimassa kaikkialla maailmassa, mikäli ne seikat, joihin vakuutustapahtuma perustuu, ovat syntyneet kansainvälisissä tehtävissä, jotka liittyvät vakuutetun viranhoitoon kuuluviin tehtäviin, kriisinhallintatehtäviin tai kansainväliseen avunantamiseen kuuluviin tehtäviin. Kaikissa vakuutustapahtumissa korvaamisen edellytyksenä on, että asia käsitellään Suomessa Suomen lakien mukaisesti.

Vakuutusmäärä on 20 000 € vahinkotapahtumaa kohti, kun vakuutettu käyttää liiton nimeämää lakimiestä. Vakuutusmäärä käytettäessä jäsenen valitsemaa lakimiestä on 10 000 € vahinkotapahtumaa kohti. Omavastuu korvattavista kustannuksista on 15 %, kuitenkin vähintään 150 €.

Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton suostumus.

Vastuuvakuutuksen vakuutusehdot

Oikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot

Järjestövakuutus

Vakuutetut ja voimassaolo

Järjestövakuutus on voimassa järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa kaikkialla maailmassa. Vakuutettuina ovat liiton jäsenet. Vakuutusehdoista poiketen matkustajavakuutuksessa ei noudateta 70 vuoden yläikärajaa.

Mitkä ovat järjestötehtäviä

Järjestötehtäviä ovat liiton tai järjestön järjestämät, etukäteen suunnitellut kokoukset, koulutustilaisuudet, seminaarit, kesä- ja talvipäivät ja muut vastaavat tapahtumat. Järjestötehtäväksi katsotaan myös liiton edustajana toimiminen kokouksissa sekä edunvalvonta- ja järjestötehtävissä.

Matkustajavakuutus

Matkustajavakuutus korvaa järjestötehtävämatkalla alkavan sairauden tai sattuneen tapaturman hoitokuluja. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja. Vakuutukseen voi sisältyä myös korvaus matkatapaturman aiheuttaman työkyvyttömyysajan päivärahasta, pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta.

Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutus korvaa järjestötehtävämatkalla matkatavaroille äkillisesti ja odottamatta sattuneita esinevahinkoja, kuten varkaus tai rikkoutuminen. Vakuutuksesta voidaan korvata myös välttämättömyystarvikkeiden hankintaa, jos matkatavarat myöhästyvät.

Järjestövakuutukseen sisältyy myös matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus.

Matkustajavakuutuksen vakuutusehdot

Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot

Täydennä omilla vakuutuksilla

Ammattiliiton jäsenenä saat 10 % jatkuvan alennuksen. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista myös 10 % omistaja-alennuksen! Alennukset eivät koske henki- tai liikennevakuutusta.

Upseeriliiton jäsenedut Turvassa

Turvan asiakkuus kannattaa

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten ammattiliittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alennuksen! Alennus ei koske henki- tai liikennevakuutusta.

  1. 1.

    Kuulun ammattiliittoon, saan jäsenalennuksen -10 %.

  2. 2.

    Vakuutan kotini ja otan vielä toisen vakuutuksen, saan lisäksi omistaja-alennuksen -10 %. Jos sinulla on vain yksi vakuutus Turvasta, saat 10 % omistaja-alennuksen kahden vuoden asiakkuuden jälkeen.

Pyydä tarjous

Henkivakuutus etuhintaan

Ammattiliiton jäsenelle erityisen edullisesti verkosta.

Tutustu henkivakuutukseen

Ylivoimaisen kattava Liittokasko

Ammattiliittojen jäsenille luotu Liittokasko on pakattu täyteen turvia ja etuja.

Tutustu ja osta

Neljä viidestä suosittelee Turvaa

Turvan asiakkaat ovat tutkitusti Suomen tyytyväisimpiä.

Tutustu Turvan palveluun

Ilmoita vahingosta

Voit tehdä vahinkoilmoituksen helposti ja nopeasti Turvan verkkopalvelussa. Katso toimintaohjeet eri tilanteisiin ja ilmoita vahingosta.

Katso ohjeet

Laske vakuutusten hinta verkossa

Vakuutusten kilpailutus ja vertailu onnistuu kätevästi verkossa. Turvaa elämäsi rakkaimmat ihmiset ja asiat.

Vakuutuslaskuri

Ajankohtaista

Turvassa-henkivakuutus

Turvassa-henkivakuutus on Suomen edullisin usean ammattiliiton jäsenille. Tutustu tarkemmin tutkimustuloksiin.

Tutustu tutkimukseen

Mutkattomasti paras

Turvassa on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat jo 12. kerran!

Tutustu Turvan palveluun

Matkalla sairastuminen

Katso vinkit, mitä tehdä jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma matkalla.

Matkalla sairastuminen