Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Tervetuloa Turvaan Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n jäsen!

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry on vakuuttanut sinut Turvan vakuutuksilla. Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n tarjoamien vakuutusten lisäksi saat Turvasta kaikki tarvitsemasi vakuutukset itsesi ja perheesi turvaksi.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n jäsenvakuutukset

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n tapaturmavakuutuksessa vakuutettuina ovat liiton jäsenet. Vakuutus on voimassa siihen päivään saakka, jolloin vakuutettu jää pysyvälle eläkkeelle.

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa vapaa-aikana. Vakuutuksesta korvataan tapaturman hoitokuluja. Vakuutukseen sisältyy myös korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta sekä tapaturmaisesta kuolemasta.

Tapaturman hoitokuluja korvataan enintään 9 346 €, vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Pysyvän haitan korvaus täydestä pysyvästä haitasta on 16 492 € ja kuolemantapauskorvaus 1 869 €.

Tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Akavan sairaanhoitajat ja Taja lisäehto

Akavan sairaanhoitajat ja Taja tuoteseloste

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Ammatillisessa vastuu- ja oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat toisen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa olevat liiton jäsenet. Opiskelijajäsenet ovat vakuutettuja toimiessaan opiskelua tukevissa työtehtävissä.

Vakuutettuina ovat myös yrittäjinä toimivat liiton jäsenet, jotka pää- tai sivutoimisesti yksin ilman alaisia suorittavat toimeksiantoja asioissa, jotka liittyvät toimeksiantosopimukseen.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksesta korvataan jäsenen työssään aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Turva selvittää vakuutetun korvausvastuun, korvaa korvausvastuun piirissä olevat vahingot ja hoitaa mahdollisen korvauskysymystä koskevan oikeudenkäynnin.

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Opiskelijajäsenten osalta vakuutus on voimassa Euroopassa.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Vakuutus on voimassa myös Pohjoismaiden ulkopuolella asiassa, joka koskee suomalaisen työnantajan ja työntekijän välistä ulkomailla tapahtunutta työsuoritusta, joka työehtosopimuksen mukaan kuuluu käsiteltäväksi Suomessa.

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa.

Poiketen vakuutusehdoista E17 vakuutuksen kohteena ovat myös työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosasiat, kun ne eivät koske vakuutetun tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Vakuutetun rikosasian yhteydessä esittämä yksityisoikeudellinen vaatimus korvataan, mikäli vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutus koskee myös tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain perusteella hoidettavia asioita ja viran hakuun liittyviä asioita silloin, kun järjestö ja vakuutusyhtiö pitävät sitä asian laatuun nähden tarpeellisena.

Vakuutuksesta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän puitteissa.

Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus. Ota aina ensin yhteyttä liittoon.

Vastuuvakuutusehdot

Oikeusturvavakuutusehdot

Ryhmäpotilasvakuutus

Vakuutettuina ovat jäsenet, poislukien opiskelijajäsenet, harjoittaessaan terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa yrittäjinä edellyttäen, ettei toimintaan osallistu yhtään avustajaa tai työntekijää. Yrityksen yhtiömuodolla ei ole merkitystä.

Vakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneen henkilövahingon, joka on Potilasvakuutuslain mukaan korvattava. Vakuutus on voimassa Suomessa.

Lisätietoja potilasvakuutuksesta saat Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta.

Järjestövakuutus

Vakuutetut ja voimassaolo

Järjestövakuutus on voimassa järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa kaikkialla maailmassa. Vakuutettuina ovat liiton jäsenet. Vakuutusehdoista poiketen matkustajavakuutuksessa ei noudateta 70 vuoden yläikärajaa.

Mitkä ovat järjestötehtäviä

Järjestötehtäviä ovat liiton tai järjestön järjestämät, etukäteen suunnitellut kokoukset, koulutustilaisuudet, seminaarit, kesä- ja talvipäivät ja muut vastaavat tapahtumat. Järjestötehtäväksi katsotaan myös liiton edustajana toimiminen kokouksissa sekä edunvalvonta- ja järjestötehtävissä.

Matkustajavakuutus

Matkustajavakuutus korvaa järjestötehtävämatkalla alkavan sairauden tai sattuneen tapaturman hoitokuluja. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja. Vakuutukseen voi sisältyä myös korvaus matkatapaturman aiheuttaman työkyvyttömyysajan päivärahasta, pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta.

Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutus korvaa järjestötehtävämatkalla matkatavaroille äkillisesti ja odottamatta sattuneita esinevahinkoja, kuten varkaus tai rikkoutuminen. Vakuutuksesta voidaan korvata myös välttämättömyystarvikkeiden hankintaa, jos matkatavarat myöhästyvät.

Järjestövakuutukseen sisältyy myös matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus.

Matkustajavakuutuksen vakuutusehdot

Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot

Täydennä omilla vakuutuksilla

Ammattiliiton jäsenenä saat 10 % jatkuvan alennuksen. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista myös 10 % omistaja-alennuksen! Alennukset eivät koske henki- tai liikennevakuutusta.

Akavan Sairaanhoitajat ja Taja ry:n jäsenedut Turvassa

Turvan asiakkuus kannattaa

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten ammattiliittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alennuksen! Alennus ei koske henki- tai liikennevakuutusta.

  1. 1.

    Kuulun ammattiliittoon, saan jäsenalennuksen -10 %.

  2. 2.

    Vakuutan kotini ja otan vielä toisen vakuutuksen, saan lisäksi omistaja-alennuksen -10 %. Jos sinulla on vain yksi vakuutus Turvasta, saat 10 % omistaja-alennuksen kahden vuoden asiakkuuden jälkeen.

Pyydä tarjous

Henkivakuutus etuhintaan

Ammattiliiton jäsenelle erityisen edullisesti verkosta.

Tutustu henkivakuutukseen

Ylivoimaisen kattava Liittokasko

Ammattiliittojen jäsenille luotu Liittokasko on pakattu täyteen turvia ja etuja.

Tutustu ja osta

Neljä viidestä suosittelee Turvaa

Turvan asiakkaat ovat tutkitusti Suomen tyytyväisimpiä.

Tutustu Turvan palveluun

Ilmoita vahingosta

Voit tehdä vahinkoilmoituksen helposti ja nopeasti Turvan verkkopalvelussa. Katso toimintaohjeet eri tilanteisiin ja ilmoita vahingosta.

Katso ohjeet

Laske vakuutusten hinta verkossa

Vakuutusten kilpailutus ja vertailu onnistuu kätevästi verkossa. Turvaa elämäsi rakkaimmat ihmiset ja asiat.

Vakuutuslaskuri

Ajankohtaista

Turvassa-henkivakuutus

Turvassa-henkivakuutus on Suomen edullisin usean ammattiliiton jäsenille. Tutustu tarkemmin tutkimustuloksiin.

Tutustu tutkimukseen

Mutkattomasti paras

Turvassa on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat jo 12. kerran!

Tutustu Turvan palveluun

Matkalla sairastuminen

Katso vinkit, mitä tehdä jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma matkalla.

Matkalla sairastuminen