Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Tervetuloa Turvaan SuPerin jäsen!

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on vakuuttanut sinut Turvan vakuutuksilla. SuPerin tarjoamien vakuutusten lisäksi saat Turvasta kaikki tarvitsemasi vakuutukset itsesi ja perheesi turvaksi.

SuPerin jäsenvakuutukset

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutettuina ovat:
* toisen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa olevat liiton jäsenet ja opiskelijajäsenet
* ammattiin liittyvässä jatko- ja täydennyskoulutuksessa olevat jäsenet opiskeluun tai työssäoppimiseen liittyvissä asioissa
* opiskelijajäsenet opiskeluun tai työssäoppimiseen liittyvissä asioissa
* tilapäisessä työ- tai virkasuhteessa olevat eläkeläiset (työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä asioissa)
* liiton jäsenet, SuPerin ammattiosastoon kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat ja liiton opiskelijajäsenet, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä (ammatin harjoittamiseen liittyvissä asioissa). Tämä toiminta voi tapahtua myös yritysmuodossa silloin, kun liiton jäsen yksin omistaa kyseisen yrityksen.

Vakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutus on voimassa myös ulkomailla tapahtuvassa enintään vuoden kestävässä työssä ja työharjoittelussa.

Ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sopimusnumero on 512-0109474-R.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Ammatillisesta vastuuvakuutuksesta korvataan henkilöjäsenten työssään aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
Vakuutusmäärä on 50 000 € vahinkotapahtumaa kohden, omavastuu on 100 €.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa.

Poiketen vakuutusehdoista vakuutuksen kohteena ovat myös työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosasiat, kun ne eivät koske vakuutetun tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Vakuutetun rikosasian yhteydessä esittämä yksityisoikeudellinen vaatimus korvataan, mikäli vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutuksesta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän puitteissa.

Kuuden kuukauden karenssiaikaa (jäsenyyden kesto) ei noudateta opiskelijajäsenten ja niiden jäsenten osalta, jotka liittyvät liiton ammattiosaston jäseniksi kolmen kuukauden kuluessa valmistumisen jälkeen.

Kuuden kuukauden karenssia (jäsenyyden kesto) ei sovelleta niihin uusiin jäseniin, jotka siirtyvät liittoon suoraan toisesta ammattijärjestöstä ja jotka tässä aikaisemmassa järjestössä ovat olleet vakuutettuina vastaavalla vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella.

Vakuutusmäärä on 12 000 € vahinkotapahtumaa kohden. Omavastuu on 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 200 €.

Ota ensin yhteyttä ammattiliittoosi. Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus.

Vakuutusehdot E17 ja yllä kerrotut korvauspiiriä laajentavat erityisehdot yhdessä muodostavat vakuutuksen sisällön.

SuPer ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus tuoteseloste

Vastuuvakuutuksen vakuutusehdot

Oikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot

Järjestövakuutus

Vakuutetut ja voimassaolo

Järjestövakuutus on voimassa järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa kaikkialla maailmassa. Vakuutettuina ovat liiton jäsenet. Vakuutusehdoista poiketen matkustajavakuutuksessa ei noudateta 70 vuoden yläikärajaa.

Mitkä ovat järjestötehtäviä

Järjestötehtäviä ovat liiton tai järjestön järjestämät, etukäteen suunnitellut kokoukset, koulutustilaisuudet, seminaarit, kesä- ja talvipäivät ja muut vastaavat tapahtumat. Järjestötehtäväksi katsotaan myös liiton edustajana toimiminen kokouksissa sekä edunvalvonta- ja järjestötehtävissä.

Matkustajavakuutus

Matkustajavakuutus korvaa järjestötehtävämatkalla alkavan sairauden tai sattuneen tapaturman hoitokuluja. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja. Vakuutukseen voi sisältyä myös korvaus matkatapaturman aiheuttaman työkyvyttömyysajan päivärahasta, pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta.

Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutus korvaa järjestötehtävämatkalla matkatavaroille äkillisesti ja odottamatta sattuneita esinevahinkoja, kuten varkaus tai rikkoutuminen. Vakuutuksesta voidaan korvata myös välttämättömyystarvikkeiden hankintaa, jos matkatavarat myöhästyvät.

Järjestövakuutukseen sisältyy myös matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus.

Opiskelijajäsenten tapaturmavakuutus

Vakuutettuina ovat liiton alle 65-vuotiaat opiskelijajäsenet. Opiskelijajäsen kuuluu vakuutuksen piiriin siihen päivään saakka, jonka hän on liiton jäsenrekisteriin ilmoittanut tutkinnosta valmistumispäiväksi.

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa opiskelu- ja vapaa-aikana sekä opiskeluun liittyvän palkattoman työharjoittelun aikana. Se ei kuitenkaan ole voimassa kilpaurheilussa eikä vakuutusehdoissa mainituissa urheilulajeissa ja harrastuksissa.

Vakuutuksesta korvataan tapaturman hoitokuluja enintään 1 098 € vahinkoa kohden. Tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus on haitta-asteen mukaan enintään 27 688 € ja tapaturmaisen kuoleman korvaus 2 311 €. Korvauksia tulee hakea vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Opiskelijoiden tapaturmavakuutuksen sopimusnumero on 553-0684865-6.

Ryhmäpotilasvakuutus

Vakuutus kattaa liiton jäsenten (paitsi ei opiskelijajäsenten) itsenäisinä yrittäjinä harjoittaman terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan.

Vakuutus on voimassa Suomessa.

Vakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneen henkilövahingon, joka on Potilasvakuutuslain mukaan korvattava.

Lisätietoja potilasvakuutuksesta saat Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilta .

Matkustajavakuutuksen vakuutusehdot

Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot

Opiskelijan tapaturmavakuutuksen tuoteseloste

Opiskelijajäsenen tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Täydennä omilla vakuutuksilla

Ammattiliiton jäsenenä saat 10 % jatkuvan alennuksen. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista myös 10 % omistaja-alennuksen! Alennukset eivät koske henki- tai liikennevakuutusta.

SuPerin jäsenedut Turvassa

Turvan asiakkuus kannattaa

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten ammattiliittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alennuksen! Alennus ei koske henki- tai liikennevakuutusta.

  1. 1.

    Kuulun ammattiliittoon, saan jäsenalennuksen -10 %.

  2. 2.

    Vakuutan kotini ja otan vielä toisen vakuutuksen, saan lisäksi omistaja-alennuksen -10 %. Jos sinulla on vain yksi vakuutus Turvasta, saat 10 % omistaja-alennuksen kahden vuoden asiakkuuden jälkeen.

Henkivakuutuksen hintaesimerkki vuonna 2023: 30-vuotias SuPerin jäsen, korvaussumma 100 000 €. Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Henkivakuutus etuhintaan

Ammattiliiton jäsenelle erityisen edullisesti verkosta.

Ylivoimaisen kattava Liittokasko

Ammattiliittojen jäsenille luotu Liittokasko on pakattu täyteen turvia ja etuja.

Neljä viidestä suosittelee Turvaa

Turvan asiakkaat ovat tutkitusti Suomen tyytyväisimpiä.

Ilmoita vahingosta

Voit tehdä vahinkoilmoituksen helposti ja nopeasti Turvan verkkopalvelussa. Katso toimintaohjeet eri tilanteisiin ja ilmoita vahingosta.

Laske vakuutusten hinta verkossa

Vakuutusten kilpailutus ja vertailu onnistuu kätevästi verkossa. Turvaa elämäsi rakkaimmat ihmiset ja asiat.

Ajankohtaista

Turvassa-henkivakuutus

Turvassa-henkivakuutus on Suomen edullisin usean ammattiliiton jäsenille. Tutustu tarkemmin tutkimustuloksiin.

Mutkattomasti paras

Turvassa on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat jo 12. kerran!

Matkalla sairastuminen

Katso vinkit, mitä tehdä jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma matkalla.