Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Metsävahinko

Metsävakuutuksesta korvataan vakuutetun tilan metsätalousmaan puustolle ja taimikolle aiheutunut vahinko. Vakuutettuna on myös hakkuupaikalla ja metsä- ja tienvarsivarastossa oleva vakuutuksenottajan omistama, vakuutetulta tilalta hakattu puutavara.

Toimi näin

 1. 1. Selvitä tuhojen laajuus

  Selvitä metsän sijaintipaikka ja tuhoalueen suuruus.

 2. 2. Ilmoita tiedot

  Ilmoita metsäasioitasi hoitavan metsänhoitoyhdistyksen tai metsäyhtiön sekä yhteyshenkilön tiedot, pyydämme vahinkoarvion suoraan sieltä.

 3. 3. Ilmoita vahingosta

  Ilmoita vahingosta Turvan verkkopalvelussa.

  Kirjaudu verkkopalveluun

Usein kysyttyä

Korvattavia vahinkotapahtumia ovat palo-, myrsky-, lumi-, hyönteis-, tulva-, sienituho-, eläntuho- ja ilkivaltavahinko. Korvattavuus riippuu vakuutuksesi laajuudesta.

Puun korjuun voi aloittaa heti, vaikka metsävahinkoa ei olisi vielä arvioitu. Vahinko voidaan korvata hakkuukoneen mittalistan perusteella tai vahinkoarvio pyytää jälkikäteen. Myrskytuhopuut korjataan omalle mittalistalle, jotta vahinkojen arvioiminen on helpompaa. Nuoremmat 02-03-kehitysluokan vahinkokuviot kannattaa hakata erikseen omalle listalleen, jotta odotusarvolisän laskeminen helpottuu.

Kaikkia vahinkoja ei tarvitse arvioida. Alle 100 m3:n vahingossa riittää asiakkaan oma arvio tai mittaustodistus vahinkopuuston määrästä. Jos kyseessä on tätä isompi vahinko tai se on kohdistunut nuoreen kasvatusmetsään, on vahingosta tehtävä vahinkoarvio, Turva pyytää arvion tarvittaessa.

Korvausperusteena on hakkuuarvon menetys, jota myrskyissä tyypillisesti syntyy pidentyneiden kantojen, puutavaralajiesiintymän ja kohonneiden korjuukustannusten seurauksena. Vakuutus korvaa todellisen vahingon, kuitenkin enintään vakuutukseen valitun enimmäiskorvausmäärän 15, 26 tai 35 euroa kiintokuutiota kohti. Mahdollisen odotusarvolisän korvaamme täysimääräisenä enimmäiskorvausmäärän lisäksi.

Palo-, myrsky- ja lumivahinko:
Puustolle ja puutavaralle aiheutunut vahinko korvataan, kun vahingoittunutta puustoa ja puutavaraa on vähintään 15 kiintokuutiometriä. Korvauksesta vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

Taimikolle aiheutunut vahinko:
Vahinko korvataan, kun keinollinen metsittäminen on vahingon aiheuttaman vajaatuottoisuuden vuoksi tarpeen ja metsitettävä yhtenäinen ala on vähintään puoli hehtaaria.

Hyönteis-, jyrsijä-, sienituho- ja tulvavahinko:
Taimikolle aiheutunut vahinko korvataan, kun keinollinen metsittäminen on vahingon johdosta syntyneen vajaatuottoisuuden poistamiseksi tarpeellinen ja yhtenäinen metsitettävä alue on vähintään puolen hehtaarin suuruinen.

Vai etsitkö näitä?

Verkkopalvelu

Verkkopalvelussa tarkastelet vakuutustesi tietoja ja laskujasi, ilmoitat vahingosta tai viestittelet kanssamme.

Tutustu verkkopalveluun

Kohti kestäviä valintoja

Haluamme sitoutua ympäristötyöhön, jolla on vaikutusta.

Lue kestävistä valinnoista

Mutkattomasti paras vakuutusyhtiö!

Suomen tyytyväisimmät asiakkaat Turvassa jo 12. kerran.

Tutustu Turvan palveluun