Vakuutetut

Pron aktiivien lisävakuutuksessa vakuutettuina ovat:

  • varsinaiset luottamusmiehet, osastonluottamusmiehet, yhdysmiehet, osastoyhdysmiehet ja työsuojeluvaltuutetut
  • luottamusvaltuutetut
  • Pro-vastaavat
  • ammattiosaston puheenjohtajat (vastaavia Pro-vastaavien kanssa)
  • liittohallituksen ja Pro-kassan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
  • Pron edustajisto ja varajäsenet
  • yhdistysten hallitusten jäsenet ja puheenjohtajat
  • liiton, kassan, Majvikin, TU-lomat Oy:n ja Kustavin matkailu Oy:n henkilökunta

Vakuutusten sisältö

Täysajan tapaturmavakuutus

Täysajan tapaturmavakuutus on voimassa työ- ja vapaa-aikana kaikkialla maailmassa. Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa eikä vakuutusehdoissa mainituissa urheilulajeissa ja harrastuksissa.

Vakuutuksesta korvataan tapaturman hoitokuluja enintään 3 054 € tapaturmaa kohden, vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Pysyvän haitan korvaus on 24 430 € täydestä pysyvästä haitasta. Tapaturmaisen kuolemantapauksen korvaus on 24 430 €.Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus

Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus on voimassa vapaa-ajan matkoilla Suomessa ja ulkomailla.

Matkatavaroiden vakuutusmäärä on 2 205 €, omavastuu on 50 €. Matkavastuuvakuutuksen vakuutusmäärä on 187 450 €, omavastuu 50 €. Matkustamiseen liittyvien oikeusturvavahinkojen vakuutusmäärä on 8 410 €, omavastuu 15 % kuluista, kuitenkin vähintään 500 €. Matkavastuuvakuutus korvaa toiselle aiheutetun henkilö- tai esinevahingon, josta vakuutettu on korvausvastuussa.

Kun teet vahinkoilmoituksen Turvaan, mainitse, että kuulut aktiivien lisävakuutuksen piiriin. Aktiivien lisävakuutuksen sopimusnumero on 553-0401913-P.