Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Toiminnan vakuutukset

 1. Keskeytysvakuutuksilla yritys voi varautua liiketoiminnan häiriöihin tai keskeytymiseen omaisuutta koskevan vahingon yhteydessä. Keskeytysvakuutusten tarpeet ovat toimiala- ja yrityskohtaisia.
 2. Vastuuvakuutuksilla voi varautua yrityksen itsensä, sen nimissä toimivien työntekijöiden tai sen myymien tuotteiden ulkopuolisille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja vastaan.
 3. Kuljetusvakuutuksilla vakuutetaan sopimusosapuolten kuljetusriskejä sekä kuljetusliikkeiden kuljetusvastuuta koskevia riskejä.

Turvaa yrityksesi toiminnan jatkuvuus

Yrityksen omaisuuteen ja toimintaan kohdistuu monia erilaisia riskejä, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa taloudellisia menetyksiä ja häiriöitä yrityksen toiminnalle. Yrityksen toiminta voi myös keskeytyä kokonaan.

Vakuuta yrityksesi erilaiset vastuut ja turvaa toiminnan jatkuvuutta keskeytyksen varalta. Autamme sinua valitsemaan yrityksellesi sopivan vakuutusturvan.


Mitä yrityksen toiminnan vakuutus voi sisältää?

 • Vastuuvakuutus
  Yritys voi joutua vastuuseen toimintansa tai tuotteensa aiheuttamista vahingoista. Vastuuvakuutuksilla yritys voi kattaa korvausvastuutaan. Perustasoisella vakuutuksella katetaan henkilö- ja esinevahinkoja, toimialasta riippuen myös taloudellisia vastuita on mahdollista vakuuttaa.
 • Keskeytysvakuutus
  Pienikin omaisuusvahinko voi aiheuttaa suuren taloudellisen vahingon, jos yrityksen normaali toiminta häiriintyy tai keskeytyy kokonaan. Esimerkiksi tulipalo, vesivahinko tai tuotantokoneen rikkoutuminen voi keskeyttää tuotannon pitkäksikin aikaa. Sinä aikana yrityksen tulot voivat vähentyä ja kustannukset lisääntyä.
 • Epidemiavakuutus
  Vakuutus on tarkoitettu pääasiassa elintarvikkeita valmistaville ja myyville yrityksille sekä ravintoloille. Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on suoranainen seuraus terveydensuojeluviranomaisen määräyksestä rajoittaa vakuutuksenottajan toimintaa. Vakuutuksesta korvataan puhdistettavaksi määrätyn irtaimen omaisuuden ja toimitilojen puhdistus- ja desinfiointikulut. Myös hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden hävityskulut ja hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden arvo korvataan vakuutusehtojen mukaisesti. Epidemiavakuutusta käsitellään yrityksen keskeytysvakuutuksen kautta.

 • Oikeusturvavakuutus
  Oikeusturvavakuutuksella yritys voi siirtää vakuutusyhtiölle osan lakimiehen käyttämisestä aiheutuneista kuluista, jos yritys joutuu riita-asian tai tiettyjen rikosasioiden osapuoleksi.
 • Kuljetusvakuutus
  Kuljetusvakuutuksilla katetaan sopimusosapuolten kuljetuksenaikaisia omaisuusriskejä ja kuljetusliikkeiden kuljetusvastuuriskit. Tyypillisimpiä vakuutettavia kuljetuksia ovat osto-ja myyntikuljetukset.

Pyydä tarjous