Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Toiminnan vakuutukset

Yrityksen omaisuuteen ja toimintaan kohdistuu monia erilaisia riskejä, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa taloudellisia menetyksiä ja häiriöitä yrityksen toiminnalle. Yrityksen toiminta voi myös keskeytyä kokonaan.

Lyhyesti

  • Keskeytysvakuutuksilla yritys voi varautua liiketoiminnan häiriöihin tai keskeytymiseen omaisuutta koskevan vahingon yhteydessä. Keskeytysvakuutusten tarpeet ovat toimiala- ja yrityskohtaisia.
  • Vastuuvakuutuksilla voi varautua yrityksen itsensä, sen nimissä toimivien työntekijöiden tai sen myymien tuotteiden ulkopuolisille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja vastaan.
  • Kuljetusvakuutuksilla vakuutetaan sopimusosapuolten kuljetusriskejä sekä kuljetusliikkeiden kuljetusvastuuta koskevia riskejä.


Vakuutukset

Vastuuvakuutus
Yritys voi joutua vastuuseen toimintansa tai tuotteensa aiheuttamista vahingoista. Vastuuvakuutuksilla yritys voi kattaa korvausvastuutaan. Perustasoisella vakuutuksella katetaan henkilö- ja esinevahinkoja, toimialasta riippuen myös taloudellisia vastuita on mahdollista vakuuttaa.
Keskeytysvakuutus
Pienikin omaisuusvahinko voi aiheuttaa suuren taloudellisen vahingon, jos yrityksen normaali toiminta häiriintyy tai keskeytyy kokonaan. Esimerkiksi tulipalo, vesivahinko tai tuotantokoneen rikkoutuminen voi keskeyttää tuotannon pitkäksikin aikaa. Sinä aikana yrityksen tulot voivat vähentyä ja kustannukset lisääntyä.
Oikeusturvavakuutus
Oikeusturvavakuutuksella yritys voi siirtää vakuutusyhtiölle osan lakimiehen käyttämisestä aiheutuneista kuluista, jos yritys joutuu riita-asian tai tiettyjen rikosasioiden osapuoleksi.
Kuljetusvakuutus
Kuljetusvakuutuksilla katetaan sopimusosapuolten kuljetuksenaikaisia omaisuusriskejä ja kuljetusliikkeiden kuljetusvastuuriskit. Tyypillisimpiä vakuutettavia kuljetuksia ovat osto-ja myyntikuljetukset.


Katso myös:

Yritysten yksityistapaturmavakuutus