Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Potilasvakuutus

Potilasvakuutus on potilasvakuutuslain mukainen lakisääteinen vakuutus. Se korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneita vahinkoja.

Potilasvakuutuslain mukainen lakisääteinen vakuutus

Korvaa potilaalle terveyden- tai sairaanhuollossa aiheutuneita henkilövahinkoja

Turvasta saat oman yhteyshenkilön, joka hoitaa vakuutuksesi

Tietoa potilasvakuutuksesta

Potilasvakuutus on potilasvakuutuslain mukainen lakisääteinen vakuutus, joka koskee terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon korvaamista. Korvaus koskee Suomessa annettua hoitoa. Potilasvahinkojen korvaustoiminnan hoitaa aina Potilasvakuutuskeskus ja potilasvahinkokorvaukset perustuvat lakiin, joten potilasvakuutus on vakuutusturvan sisällön osalta kaikilla vakuutusyhtiöillä samanlainen.

Potilasvakuutuslain mukaan jokaisella terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava vakuutus potilasvakuutuslain mukaisen vastuun varalta. Velvollisuus koskee yhteisöjä, säätiöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia sekä työnantajia, joiden palveluksessa on terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Vakuutuksen ottajana on työnantaja työ- tai virkasuhteessa olevan terveydenhuollon ammattihenkilön puolesta tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Mitä potilasvakuutuksesta korvataan?

Korvaa

Hoitovahinkona korvataan potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä tai sellaisen laiminlyönnistä aiheutunut henkilövahinko.

Sisältyy vakuutukseen

Infektiovahinkona korvataan joitain tulehduksia, jotka ovat saaneet alkunsa tutkimuksen, hoidon tai muun vastaavan käsittelyn yhteydessä. Korvattavuus ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Sisältyy vakuutukseen

Tapaturmavahinkona korvataan tutkimuksen tai hoidon aikana aiheutuneita äkillisiä, odottamattomia ja ulkoisia henkilövahinkoja.

Sisältyy vakuutukseen

Laitevahinkona korvataan sellaisia potilaalle aiheutuneita vahinkoja, jotka ovat johtuneet tutkimuksessa tai hoidossa käytetyn sairaanhoitolaitteen tai välineen viasta.

Sisältyy vakuutukseen

Implanttivahinkona voidaan korvata henkilövahinko, jonka on aiheuttanut potilaaseen asennettu turvallisuudeltaan puutteellinen laite. Laitteen tulee olla asennettu 1.1.2021 tai sen jälkeen, jotta sen aiheuttama vahinko voidaan korvata.

Sisältyy vakuutukseen

Äkillinen hoitohuoneiston tai -laitteiston aiheuttama vahinko korvataan potilasvahinkona.

Sisältyy vakuutukseen

Jos reseptilääke on toimitettu lääkejakelua koskevien säännösten vastaisesti ja tästä aiheutuu henkilövahinko, vahinko on korvattavissa potilasvakuutuksesta.

Sisältyy vakuutukseen

Kohtuuttomana vahinkona korvataan vahinko, joka on aiheutunut asianmukaisen tutkimuksen, hoidon tai muun vastaavan käsittelyn aikana, ja joka on vakava ja merkittävästi poikkeava lähtötilanteesta. Korvattavuus ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Sisältyy vakuutukseen

Potilasvakuutuksen avaintietoesite ja vakuutusehdot

Tutustu potilasvakuutuksen avaintietoesitteeseen ja vakuutusehtoihin huolella, sillä niistä löydät tarkempaa tietoa vakuutuksesta.

Potilasvakuutuksen avaintietoesite

Potilasvakuutuksen vakuutusehdot

Kaikki vakuutukset omalta yhteyshenkilöltä

Turvassa yrittäjäasiakkaalla on oma yhteyshenkilö, joka vastaa sekä yritys- että yksityisvakuutuksista. Saat henkilökohtaista palvelua ja säästät aikaasi.

Muista vakuuttaa myös nämä