Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Ilmoita myrskyvahingoista ensisijaisesti internetin kautta

26.8.2016 -

Vahingon sattuessa ilmoitat siitä nopeimmin verkkosivujemme kautta. Ennen kuin ilmoitat vahingosta, kerää kaikki mahdolliset vahinkoon liittyvät tiedot yhteen asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Tähän tiedotteeseen on kerätty perustietoa vakuutusten korvaavuudesta sekä annettu toimintaohjeet yleisimpien myrskystä aiheutuneiden vahinkojen varalle.

Näin ilmoitat vahingosta

Kirjaudu Turvan verkkopalveluun

Kaikkein nopeimmin korvauksenhaku käy, kun kirjaudut Turvan verkkopalveluun. Omat tietosi ovat hakemuksessa jo valmiina. Kirjaudu sisään pankkitunnuksillasi. Täytä vahinkotiedot ja lähetä ilmoitus meille suojatussa yhteydessä.

Verkkovahinkoilmoitukset

Käytössäsi ovat myös verkkovahinkoilmoitukset. Täytä vahinkoilmoitukseen kaikki tarvittavat tiedot ja lähetä ilmoitus meille suojatussa yhteydessä. Sivulta löydät myös vastauslähetyskuoret, joilla voit lähettää meille maksutta vahinkoon liittyvät asiakirjat.

Estä lisävahinkojen syntyminen

Tee raivaus-, suojaus- ja korjaustöitä itse siltä osin kuin siihen turvallisesti pystyt. Pyydä tarvittaessa apua alan ammattilaisilta tai pelastuslaitokselta. Älä koske maassa oleviin sähköjohtoihin.

Jos huomaat, että sähkölaitteet toimivat oudosti, valot palavat normaalia kirkkaammin tai himmeämmin tai saat sähköiskun esimerkiksi metallikuorisesta laitteesta, kyseessä saattaa olla nollavika. Jos tunnistat nollavian tunnusmerkit, katkaise sähkö pääkytkimestä. Se kannattaa tehdä varovaisuutta noudattaen. On hyvä huomioida, että sähkökeskuksen metallinen runko voi olla jännitteinen.

Ole yhteydessä hätänumeroon 112, jos sähköverkkojen viat aiheuttavat välitöntä vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Vahingonrajoittamistoimista ei välttämättä tarvitse ilmoittaa meille etukäteen. Toimi yhtä huolellisesti kuin toimisit ilman vakuutusta. Voit hakea korvausta mahdollisista vahingontorjuntakuluista myöhemminkin ja vakuutus korvaa kulut, jos ne ovat ehkäisseet isomman vahingon.

Turvan korvauspalvelu

Korvauspalvelu palvelee sinua numerossa 01019 5108 ma–pe klo 8–17. Rakennusvahinkojen osalta korvauspalvelu on avoinna ma-pe klo 9-16.

Mikäli vahinkosi on suuri ja vaatii välittömiä toimenpiteitä, tee heti vahinkoilmoitus. Kiireettömissä tapauksissa vahinkoilmoituksen ehdit tekemään myöhemminkin ja voit toimia alla olevien ohjeiden mukaan.

Rakennusvahingot

Myrskyvahingon jälkeen on tärkeää estää ja rajoittaa lisävahinkojen syntymistä sekä pelastaa
vahingoittumatonta omaisuutta. Myrskyn vaurioittaman rakennuksen suojaaminen ja kaatuneiden puiden raivaaminen on aloitettava mahdollisimman pian. Poista rakennuksen päälle kaatuneet, nojaavat tai kaatumisvaarassa olevat puut. Jos vesikatteeseen on tullut vaurioita, suojaa katto pressulla. Näin sade ei pääse rakennuksen sisään.

Sähkökatkon sattuessa pidä pakastimen ovi suljettuna, jolloin elintarvikkeet voivat säilyä vahingoittumattomina useita tunteja. Vahinkojen vähentämiseen ja lisävahinkojen torjuntaan liittyvät toimenpiteet ovat omaisuuden omistajan ja haltijan vastuulla.

Huolehdi aina omasta turvallisuudestasi

Puun turvallinen raivaus vaatii suunnittelua ja osaamista. Katolla liikkuessa tulee olla varovainen, jotta et liukastu tai putoa. Käytä turvavälineitä, esimerkiksi turvavaljaita, köysiä ja suojaavia jalkineita. Pyydä tarvittaessa apua puunraivauksen ammattilaisilta tai pelastuslaitokselta.

Mitä on hyvä huomioida ennen raivaustöitä?

Todenna rakennuksen ja piha-alueen vahingot mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi valokuvaamalla ne ennen raivaustöitä. Kuvien tulisi sisältää yleiskuvia vakuutetusta omaisuudesta sekä lähikuvia vaurioituneesta omaisuudesta.

Korvauskäsittelyn kannalta tärkeitä asioita

Ilmoita vahingosta verkossa www.turva.fi tai soita korvauspalveluumme 01019 5108. Rakennusvahinkojen osalta korvauspalvelu on avoinna ma-pe klo 9-16.

Varaa Turvalle mahdollisuus tarkastaa vahinko. Älä hävitä irtaimistoa tai aloita rakennuksen purkutöitä ennen kuin olet saanut luvan siihen Turvasta. Tee luettelo vahingoittuneesta irtaimistosta. Merkitse luetteloon irtaimiston ostovuosi, -hinta ja -paikka. Jos vauriot ovat pieniä ja olet halukas tekemään korjaustyön itse, ilmoita työhön käytettävä aika ja materiaalien hinnat mahdollista kertakorvausta varten.

Turva ratkaisee vahingon korvattavuuden sen jälkeen, kun olet toimittanut selvityksen vahinkotapahtumasta ja sen aiheuttamista vahingoista. Korvauspäätöksen saat puhelimitse tai postitse. Omaisuuden omistaja eli vakuutettu on aina korjaustöiden tilaaja ja vastaa korjaustöiden etenemisestä. Kun Turva on hyväksynyt korjaustyön määrän, valvo korjaustyön laatu. Hyväksy työ allekirjoittamalla korjausurakoitsijan lasku tai työn vastaanottotodistus. Toimita lasku Turvaan. Vaurioitunut alue korjataan vahinkoa edeltävään laatu- ja varustetasoon. Maksettavan korvauksen määrään vaikuttavat myös vakuutuksen omavastuu ja vahingoittuneen omaisuuden ikä.

Rakennusvahingon korjaustyössä sinun vastuullasi

• Toimita vahinkoon liittyvät asiakirjat, esimerkiksi valokuvat Turvaan korvattavuuden ratkaisemiseksi.
• Pyydä urakkatarjoukset tai korjauskustannusarvio vahingon korjaamiseksi.
• Pyydä urakoitsijalta selvitykset lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä (TyEL- ja verovelkatodistukset).
• Toimita urakkatarjoukset ja niihin liittyvät selvitykset Turva. Urakkatarjoukset on hyväksytettävä Turvaan ennen työn tilausta.
• Valvo työn laatua ja aikataulua.
• Osallistu urakoitsijan kanssa tehtävään vahingon korjauksen lopputarkastukseen. Lopputarkastuksessa käydään läpi, että korjaustyö on tehty sovitun mukaisesti ja työ hyväksytään. Jos työn laadussa on puutteita, ilmoita niistä urakoitsijalle viimeistään tässä vaiheessa. Urakoitsijalla on aina vastuu tekemästään työstä

Asumisen keskeytymisestä
Vakuutuksesta voidaan korvata asumisesta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia, jos myrsky aiheuttaa rakennukselle niin pahan vahingon, ettei kotona voi asua. Tällainen vahinko voi olla esimerkiksi katon repeytyminen kokonaan kovassa tuulessa tai puun kaatuminen rakennuksen päälle ja seinän rikkoutuminen. Puu voi myös kaatua omalla tontilla sähkölinjojen päälle ja aiheuttaa pitkän sähkökatkon. Tällaisissa tilanteissa kotona ei välttämättä enää voi asua ennen kuin vahinko on korjattu.

Sen sijaan korvausta asumisen keskeytymisestä ei voida maksaa, jos sähköt ovat poikki sen takia, että myrsky on kaatanut puita sähkölinjojen päälle muualla kuin omalla tontilla. Jos esimerkiksi lämmitys ei sähkökatkoksen vuoksi toimi tai veden tulo lakkaa, ei korvausta ylimääräisistä kustannuksista voida maksaa.

Kaatuneet pihapuut

Puiden raivaamisesta ja korjaustoimista ei ole välttämätöntä ilmoittaa Turvalle etukäteen. Ota pihasta yleiskuvia, joissa kaatuneet puut ja niiden sijainti tontilla näkyvät, sekä tarkempia kuvia vahingoittuneista puista ja kasveista. Säilytä kuvat itselläsi ja toimita pyydettäessä. Merkitse ylös raivaamiseen ja korjaustoimiin kulunut aika sekä muut kustannukset. Tarkista myös, onko puu kaatunut hoidetulla piha-alueella vai tonttimetsässä ja merkitse se ylös.

Korvausta voidaan maksaa hoidetun piha-alueen vahingoista. Hoidetulla piha-alueella tarkoitetaan nurmikkoa, koristepuita, marjapensaita, muita istutuksia. Tonttimetsä, tonttitie, luonnontilainen tai hoitamaton alue eivät ole vakuutettuina. Raivauskuluina maksetaan puiden pätkiminen niin, että oksat ja runko voidaan kuljettaa pois tontilta. Puiden pilkkomista sauna- tai polttopuiksi asti ei voida vakuutuksesta korvata.

Puun kaataminen lisävahinkojen torjumiseksi

Jos puu on kaatumaisillaan vakuutuksessa vakuutetun rakennuksen (talo, autotalli, sauna tms) päälle, huolehdi lisävahinkojen rajoittamisesta. Kaada puu tai pyydä palokunta tai metsuri apuun. Puun kaatamisesta aiheutunut kustannus voidaan korvata vahingontorjuntakuluna, jos kaatamisella on estetty rakennuksen vahingoittuminen. Vahingontorjuntakuluna voidaan korvata vain kaataminen, sen sijaan puun pätkiminen, pilkkominen polttopuiksi ja pois kuljettaminen ei ole vahingontorjuntakulua, koska se ei ole välttämätöntä suuremman vahingon torjumiseksi.

Vahingonrajoittamistoimista ei ole välttämätöntä ilmoittaa Turvalle etukäteen. Toimi yhtä huolellisesti kuin toimisit ilman vakuutusta. Voit hakea korvausta mahdollisista vahingontorjuntakuluista myöhemminkin ja vakuutus korvaa kulut, jos ne ovat ehkäisseet isomman vahingon.

Vahingontorjuntakuluista ei vähennetä omavastuuta.

Älä koske maahan pudonneisiin sähköjohtoihin tai niitä painaviin puihin. Sähkölinjoja rikkoneisiin puihin ja kosketuskorkeudelle pudonneisiin johtoihin ja johtimiin ei pidä missään nimessä koskea omin päin, koska niissä saattaa olla jännite.

Pakasteet

Toimi alla olevien Työtehoseuran ohjeiden mukaan. Ote Työtehoseuran ohjeesta:
• Vältä avaamasta laitteen ovea tai kantta.
• Älä huolestu, jos sähkökatkos kestää vain muutamia tunteja. Täysi pakastin pysyy kylmänä vajaata pidempään. Yleensä täynnä oleva säiliöpakastin pysyy riittävän kylmänä yli vuorokauden, paksuseinäinen malli jopa kolme vuorokautta.
• Mikäli mahdollista, alenna ympäristön lämpötilaa esimerkiksi pienentämällä lämmitystä tai avaamalla ikkuna. Pakastin sulaa hitaasti viileässä ympäristössä.
• Peitä pakastin huovilla tai matoilla. Ota peitteet pois heti, kun laite käynnistyy uudelleen. Säiliöpakastimen peittäminen hidastaa pakasteiden lämpenemistä 4-5 tuntia.
• Käytä sulaneet, mutta vielä jääkylmät elintarvikkeet kuten sulatetut pakasteet yleensä.
• Raaka kala ja liha kypsennetään aina ennen uudelleen pakastamista. Jääkylmät marjat, vihannekset ja leivonnaiset voit pakastaa uudelleen, mutta käytä ne pois mahdollisimman pian. Merkitse pakkaukseen, että tuote on välillä sulanut, sillä uudelleenpakastaminen heikentää laatua.
• Sulaneet, lämmenneet pakasteet ovat käyttökelvottomia ja terveydelle vaarallisia.

Sulamisen voi ehkäistä vuokraamalla aggregaatin. Vuokrauskulut voidaan korvata vakuutuksesta vahingontorjuntakuluina, jos vakuutus on sellainen, että se korvaisi pakasteiden sulamisen. Osan pakasteista voi myös käyttää ennen kuin ne pilaantuvat, marjoista voi esimerkiksi tehdä mehua tai hilloa.

Jos pakasteet ehtivät sulaa, kannattaa ne tyhjentää pakastimesta, jotta pakastin tai lattia ei pilaannu sulaneista pakasteista. Jos pakasteet ovat pilaantuneet ja ilmoitat vahingosta Turvaan, listaa pilaantuneet pakasteet, niiden ikä, määrä ja arvo valmiiksi. Se helpottaa vahinkoasian hoitamista sekä korvauksen maksamista. Jos olet ostanut tuotteet, merkitse arvoksi ostohinta. Jos olet itse poiminut marjat/sienet tai metsästänyt, merkitse arvoksi hinta, jolla vastaavan tuotteen saisi kaupasta. Jos et tiedä ostohintaa, litra- tai kilohintaa, voit jättää kohdan tyhjäksi ja me tarkistamme hinnan sinun puolestasi. Tärkeintä on, että listassa on lueteltu kaikki pakasteet ja niiden määrä.

Ennen kuin hävität pilaantuneet pakasteet, ota niistä valokuvia ja säilytä kuvat itselläsi.

Metsävahingot

Ilmoita metsävahingosta vasta sitten kun tiedät myrskyvahinkojen laajuuden. Sinulla on vuosi aikaa tehdä vahinkoilmoitus.

Mainitse vahinkoilmoituksessa metsän sijaintipaikka, vakuutussopimusnumero ja tuhoalueen suuruus. Pienissä vahingoissa laskemme korvauksen antamienne tietojen perusteella. Suuremmissa vahingoissa arvion suorittaa metsänhoitoyhdistyksen edustaja tai muu metsäalan ammattilainen. Ilmoita vahinkoilmoituksessa, onko vahingon arvioinnista sovittu metsänhoitoyhdistyksen tai muun ammattilaisen kanssa.

Puun korjuun voi aloittaa heti, vaikka metsävahinkoa ei olisi vielä arvioitu. Vahinko voidaan korvata hakkuukoneen mittalistan perusteella tai vahinkoarvio pyytää jälkikäteen. Myrskytuhopuut korjataan omalle mittalistalle, jotta vahinkojen arvioiminen on helpompaa. Nuoremmat 02-03-kehitysluokan vahinkokuviot kannattaa hakata erikseen omalle listalleen, jotta odotusarvolisän laskeminen helpottuu.

Kaikkia vahinkoja ei tarvitse arvioida:
• alle 100 m3:n vahingossa riittää asiakkaan oma arvio vahinkopuuston määrästä
• alle 300 m3:n varttuneen puuston vahingossa ei tarvita metsävahinkoarviota vaan mittaustodistus riittää
• jos kyseessä on yli 300 m3:n vahinko tai se on kohdistunut nuoreen kasvatusmetsään, on vahingosta tehtävä vahinkoarvio, Turva pyytää arvion tarvittaessa.

Korvausperusteena on hakkuarvon menetys, jota myrskyissä tyypillisesti syntyy pidentyneiden kantojen, puutavaralajiesiintymän ja kohonneiden korjuukustannusten seurauksena. Vakuutus korvaa todellisen vahingon, kuitenkin enintään vakuutukseen valitun enimmäiskorvausmäärän 15 tai 26 euroa kiintokuutiota kohti. Alle 300 m3:n voimme korvata suoraan enimmäiskorvausmäärän, suuremmissa vahingoissa metsävahinkoarviossa lasketun vahingon todellisen määrän. Mahdollisen odotusarvolisän korvaamme täysimääräisenä enimmäiskorvausmäärän lisäksi.

Sähkölaitteiden rikkoutumisvahingot

Jos huomaat, että sähkölaitteet toimivat oudosti, valot palavat normaalia kirkkaammin tai himmeämmin tai saat sähköiskun esimerkiksi metallikuorisesta laitteesta, kyseessä saattaa olla nollavika.

Nollavika voi myös rikkoa sähkölaitteita ja mahdollisesti rakennuksen rakenteista purkautumisteitä hakeva sähkövirta saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

Nollavika on vakava. Sen seurauksena voivat kiinteistön sähkölaitteiden metalliset kuoret tulla jännitteisiksi ja jännite voi nousta sähkölaitteissa pahimmillaan 230 voltista 400 volttiin.
Jos tunnistat nollavian tunnusmerkit, katkaise sähkö pääkytkimestä. Se kannattaa tehdä varovaisuutta noudattaen. On hyvä huomioida, että sähkökeskuksen metallinen runko voi olla jännitteinen.

Ole yhteydessä hätänumeroon 112, jos sähköverkkojen viat aiheuttavat välitöntä vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Sähköyhtiö on korvausvastuussa nollavian aiheuttamien sähkölaitteiden rikkoutumisesta. Ota yhteyttä paikalliseen sähköyhtiöön ja hae korvausta rikkoutuneista sähkölaitteista sieltä.

Katso yhteystiedot myrskyvahinkoihin liittyen.

Katso myös: