Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Tervetuloa Turvaan Toimintaterapeutti­liiton jäsen!

Toimintaterapeuttiliitto on vakuuttanut sinut Turvan vakuutuksilla. Toimintaterapeuttiliiton tarjoamien vakuutusten lisäksi saat Turvasta kaikki tarvitsemasi vakuutukset itsesi ja perheesi turvaksi.

Matkavakuutuskortti ja viisumitodistus

Ennen reissuun lähtöä kannattaa ladata TaskuTurva-mobiilisovellus. TaskuTurvasta löydät matkavakuutuskorttisi, luotettavan lääkärin yhteystiedot matkalla ja suomenkielisen SOS-hätäpalvelun numeron, joka auttaa ulkomaan matkoilla hätätilanteissa. Voit myös tulostaa matkalle mukaan matkavakuutustodistuksen verkkopalvelusta. Viisumitodistuksen voit tilata tästä.

Voit myös tilata matkavakuutustodistuksen lomakkeella, mutta varaudu silloin muutaman päivän odotukseen. Lähetämme matkavakuutustodistuksen kolmen vuorokauden kuluessa sähköpostiisi.

Toimintaterapeuttiliiton jäsenvakuutukset

Toimintaterapeuttiliiton matkustajavakuutuksessa vakuutettuina ovat liiton varsinaiset jäsenet (palkansaajat ja yrittäjät), jäsenmaksun maksaneet opiskelijajäsenet ja eläkeläisjäsenet. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta. Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset.

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta. Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajanmatkoilla sekä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta tai vapaa-ajan asunnosta.

Vakuutuksesta korvataan matkalla alkavan sairauden ja sattuvan tapaturman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa.

Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja.

Matkustajavakuutuksen vakuutusehdot

Toimintaterapeuttiliitto lisäehto

Toimintaterapeuttiliitto tuoteseloste

Toimintaterapeuttiliiton tapaturmavakuutuksessa vakuutettuina ovat liiton varsinaiset jäsenet (palkansaajat ja yrittäjät), jäsenmaksun maksaneet opiskelijajäsenet ja eläkeläisjäsenet. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta.
Vakuutuksesta korvataan tapaturman hoitokuluja. Vakuutukseen sisältyy myös tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan korvaus haitta-asteen mukaan.

Tapaturman hoitokuluja korvataan enintään 3 291 €. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Pysyvästä haitasta korvataan haitta-asteen mukaan 13 759 €.

Tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Toimintaterapeuttiliitto lisäehto

Toimintaterapeuttiliitto tuoteseloste

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat:
* toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet ja liiton opiskelijayhdistyksen jäsenet työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä asioissa
* ammattiin liittyvässä täydennyskoulutuksessa olevat ammattiosastojen jäsenet opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvissä asioissa
* opiskelijajäsenet opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvissä asioissa
* tilapäisessä työ- tai virkasuhteessa olevat eläkeläiset, jotka ovat olleet Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n jäseniä eläkkeelle siirtymiseensä saakka työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä asioissa
* itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä. Tämä toiminta voi tapahtua myös yritysmuodossa silloin, kun jäsen yksin omistaa kyseisen yrityksen.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vakuutuksesta korvataan henkilöjäsenen työssään, virassaan tai toimeksiantosuhteessaan aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutus koskee myös ulkomailla tapahtuvaa enintään vuoden kestävää työskentelyä tai työharjoittelua.

Ammatillisen vastuuvakuutuksen vakuutustodistuksen voit tulostaa liiton internetsivuilta tai pyytää Turvan asiakaspalvelusta p. 01019 5110 tai palvelutoimistoista.

Vakuutusmäärä on 50 000 € vahinkotapahtumaa kohti. Omavastuu on 200 € vahinkotapahtumaa kohti.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosuhteista aiheutuneissa riita-asioissa.

Vakuutuksen kohteena ovat myös työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosasiat, kun ne eivät koske vakuutetun tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Vakuutetun rikosasian yhteydessä esittämä yksityisoikeudellinen vaatimus korvataan, mikäli vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutus koskee myös ulkomailla tapahtuvaa enintään vuoden kestävää työskentelyä tai työharjoittelua.

Vakuutuksesta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut.

Ota ensin yhteyttä ammattiliittoosi. Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus.

Vakuutusmäärä on 13 000 € vahinkotapahtumaa kohti. Kun vakuutettu käyttää liiton nimeämää lakimiestä, omavastuu on 20 % korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 200 €. Muussa tapauksessa omavastuu on 20 % korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 350 €.

Vastuuvakuutusehdot

Oikeusturvavakuutusehdot

Järjestövakuutus

Vakuutetut ja voimassaolo

Järjestövakuutus on voimassa järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa kaikkialla maailmassa. Vakuutettuina ovat liiton jäsenet. Vakuutusehdoista poiketen matkustajavakuutuksessa ei noudateta 70 vuoden yläikärajaa.

Mitkä ovat järjestötehtäviä

Järjestötehtäviä ovat liiton tai järjestön järjestämät, etukäteen suunnitellut kokoukset, koulutustilaisuudet, seminaarit, kesä- ja talvipäivät ja muut vastaavat tapahtumat. Järjestötehtäväksi katsotaan myös liiton edustajana toimiminen kokouksissa sekä edunvalvonta- ja järjestötehtävissä.

Matkustajavakuutus

Matkustajavakuutus korvaa järjestötehtävämatkalla alkavan sairauden tai sattuneen tapaturman hoitokuluja. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja. Vakuutukseen voi sisältyä myös korvaus matkatapaturman aiheuttaman työkyvyttömyysajan päivärahasta, pysyvästä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta.

Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutus korvaa järjestötehtävämatkalla matkatavaroille äkillisesti ja odottamatta sattuneita esinevahinkoja, kuten varkaus tai rikkoutuminen. Vakuutuksesta voidaan korvata myös välttämättömyystarvikkeiden hankintaa, jos matkatavarat myöhästyvät.

Järjestövakuutukseen sisältyy myös matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus.

Ryhmäpotilasvakuutus

Vakuutettuina ovat itsenäisinä yrittäjinä toimivat liiton jäsenet sekä näiden ohjauksessa olevat opiskelijat riippumatta siitä, onko opiskelija liiton jäsen vai ei. Vakuutus ei kata avustajaa eikä työntekijää. Vakuutus on voimassa Suomessa.

Vakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneen henkilövahingon, joka on Potilasvakuutuslain mukaan korvattava.

Lisätietoja potilasvakuutuksesta saat Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta.

Potilasvakuutustodistuksen voit tulostaa liiton internetsivuilta tai pyytää Turvan asiakaspalvelusta p. 01019 5110 tai palvelutoimistoista.

Matkustajavakuutuksen vakuutusehdot

Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot

Täydennä omilla vakuutuksilla

Ammattiliiton jäsenenä saat 10 % jatkuvan alennuksen. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista myös 10 % omistaja-alennuksen! Alennukset eivät koske henki- tai liikennevakuutusta.

Toimintaterapeuttiliiton jäsenedut Turvassa

Turvan asiakkuus kannattaa

Tarjoamme jatkuvan 10 % jäsenalennuksen kaikille suomalaisten ammattiliittojen jäsenille. Kun vakuutat meillä kotisi ja otat lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen, saat kaikista vakuutusmaksuista 10 % omistaja-alennuksen! Alennus ei koske henki- tai liikennevakuutusta.

  1. 1.

    Kuulun ammattiliittoon, saan jäsenalennuksen -10 %.

  2. 2.

    Vakuutan kotini ja otan vielä toisen vakuutuksen, saan lisäksi omistaja-alennuksen -10 %. Jos sinulla on vain yksi vakuutus Turvasta, saat 10 % omistaja-alennuksen kahden vuoden asiakkuuden jälkeen.

Pyydä tarjous

Henkivakuutuksen hintaesimerkki vuonna 2023: 30-vuotias Toimintaterapeuttiliiton jäsen, korvaussumma 100 000 €. Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Henkivakuutus etuhintaan

Ammattiliiton jäsenelle erityisen edullisesti verkosta.

Tutustu henkivakuutukseen

Ylivoimaisen kattava Liittokasko

Ammattiliittojen jäsenille luotu Liittokasko on pakattu täyteen turvia ja etuja.

Tutustu ja osta

Neljä viidestä suosittelee Turvaa

Turvan asiakkaat ovat tutkitusti Suomen tyytyväisimpiä.

Tutustu Turvan palveluun

Ilmoita vahingosta

Voit tehdä vahinkoilmoituksen helposti ja nopeasti Turvan verkkopalvelussa. Katso toimintaohjeet eri tilanteisiin ja ilmoita vahingosta.

Katso ohjeet

Laske vakuutusten hinta verkossa

Vakuutusten kilpailutus ja vertailu onnistuu kätevästi verkossa. Turvaa elämäsi rakkaimmat ihmiset ja asiat.

Vakuutuslaskuri

Ajankohtaista

Turvassa-henkivakuutus

Turvassa-henkivakuutus on Suomen edullisin usean ammattiliiton jäsenille. Tutustu tarkemmin tutkimustuloksiin.

Tutustu tutkimukseen

Mutkattomasti paras

Turvassa on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat jo 12. kerran!

Tutustu Turvan palveluun

Matkalla sairastuminen

Katso vinkit, mitä tehdä jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma matkalla.

Matkalla sairastuminen