Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Henkilövahinko liikenteessä

Liikenteessä loukkaantumisen henkilövahinkoja korvataan syyllisen ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Jos vahingon syyllisyys on epäselvä ja oma ajoneuvosi oli osallisena liikenneonnettomuudessa, tee ilmoitus oman ajoneuvosi liikennevakuutusyhtiöön.

Toimi näin

 1. 1. Ilmoita vahingosta

  • Jos olet vahinkoon syyllisen ajoneuvon kuljettaja, omistaja tai vakuutuksenottaja, ilmoita vahingosta Turvan verkkopalvelussa tai puhelimitse 01019 5108.

  • Jos taas olet vahinkoon syyttömän ajoneuvon kuljettaja tai matkustaja, pyöräilijä, jalankulkija tai liikennevahinkoon syyllisen ajoneuvon matkustaja, varmista, että liikennevahinkoon syyllisen ajoneuvon kuljettaja ja vakuutuksenottaja on tehnyt vahinkoilmoituksen Turvaan. Tiedustele asiaa suoraan syylliseltä kuljettajalta. Voit myös toimittaa poliisin tutkintailmoituksen tapahtuneesta Turvaan. Ilmoitathan omat yhteystietosi Turvaan.

  • Mikäli liikennevahingon syyllisyys on epäselvä, voit hakea korvausta omista henkilövahingoistasi sen ajoneuvon liikennevakuutuksesta, jossa olit kuljettajana tai matkustajana.

  Kirjaudu verkkopalveluun

 2. 2. Varaa aika lääkäriin

  Varaa aika Pihlajalinnaan ja käy lääkärin vastaanotolla tarkastuttamassa liikennevahingossa tulleet vammat. Voit asioida myös Terveystalossa tai muissa hoitolaitoksissa.

 3. 3. Ensimmäinen lääkärikäynti korvataan

  Liikennevakuutuksesta korvataan ensimmäisen lääkärin vastaanottokäynnin kulut sekä mahdollinen röntgentutkimus ilman maksusitoumusta. Yleensä lääkäriasema lähettää laskun käynnistä suoraan vakuutusyhtiöön. Jos joudut maksamaan käynnin itse, säästä maksutositteet ja ota yhteyttä puhelimitse 01019 5108 tai toimita tositteet yhteystiedoissa olevaan osoitteeseen postitse. Turvan asiakkaana voit toimittaa tositteet myös Turvan verkkopalvelun kautta.

 4. 4. Jos tarvitset muuta hoitoa

  Jos lääkärisi ehdottaa sinulle magneettitutkimusta, fysioterapiaa, leikkaustoimenpidettä tai vastaavaa, pyydä Turvasta etukäteen maksusitoumus. Tarvitsemme asian käsittelemistä varten lääkärinlausunnon. Pyydä hoitolaitosta toimittamaan Turvaan lääkärin hoitokertomus, jossa haetaan maksusitoumusta suositeltuun tutkimukseen tai hoitoon. Saamme tarvittaessa pyydettyä käsittelyyn lääkärinlausunnot suoraan hoitolaitoksilta.

  Odota vastauksemme maksusitoumuspyyntöösi. Ilmoitamme päätöksestä puhelimitse tai tekstiviestillä. Fysioterapian osalta yhteistyökumppanimme on FysiPartners.

 5. 5. Toimita tarvittavat tiedot

  Ansionmenetyksen korvaamista varten toimita lääkärintodistus sairauslomasta sekä työnantajan todistus menetetyn palkan määrästä.

  Lääke-, matka- ja muista liikennevahingosta aiheutuneista kuluista voit hakea korvausta puhelimitse, sähköpostilla tai täyttämällä ja postittamalla korvaushakemuksen.

Puhelin:
01019 5108

Sähköposti:
liikennekorvaukset(at)turva.fi

Huomioithan, että sähköpostiyhteys ei ole suojattu. Älä toimita henkilötunnustasi suojaamattomalla sähköpostiyhteydellä.

Mikäli haluat toimittaa henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja sähköisesti, voit toimittaa ne tämän linkin kautta: https://kirje.turva.fi

Maksuton postiosoite:
Turva
Info: MAHLK
Tunnus 5017204
00006 VASTAUSLÄHETYS

Toimi näin

 1. 1. Tee vahinkoilmoitukset

  Tee työnantajasi kanssa vahinkoilmoitus tapaturmavakuutusyhtiöön, joka ensisijaisesti käsittelee henkilövahinkosi. Ilmoita myös liikennevahingosta Turvaan.

  • Jos olet vahinkoon syyllisen ajoneuvon kuljettaja, omistaja tai vakuutuksenottaja, ilmoita vahingosta Turvan verkkopalvelussa tai puhelimitse 01019 5108.

  • Jos taas olet vahinkoon syyttömän ajoneuvon kuljettaja tai matkustaja, pyöräilijä, jalankulkija tai liikennevahinkoon syyllisen ajoneuvon matkustaja, varmista, että liikennevahinkoon syyllisen ajoneuvon kuljettaja ja vakuutuksenottaja on tehnyt vahinkoilmoituksen Turvaan. Tiedustele asiaa suoraan syylliseltä kuljettajalta. Voit myös toimittaa poliisin tutkintailmoituksen tapahtuneesta Turvaan. Ilmoitathan omat yhteystietosi Turvaan.

  • Mikäli liikennevahingon syyllisyys on epäselvä, voit hakea korvausta omista henkilövahingoistasi sen ajoneuvon liikennevakuutuksesta, jossa olit kuljettajana tai matkustajana.

  Kirjaudu verkkopalveluun

 2. 2. Ilmoita tapaturmayhtiösi nimi

  Ilmoita liikennevahinkosi käsittelyyn työtapaturmayhtiösi nimi. Jos liikennevahinko sattui työssä tai työmatkalla, käsitellään henkilövahinkoon liittyvät korvaukset ensin työnantajan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta.

  Jos et saa hakemaasi korvausta työtapaturmayhtiöstä, voit hakea korvausta liikennevakuutuksesta. Tällöin tarvitsemme työtapaturmayhtiön korvauspäätöksen.

 3. 3. Tilapäisen haitan korvaus

  Tilapäistä haittaa ei käsitellä lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta. Liikennevakuutuksesta käsittelemme myös tilapäisen haitan korvausasian. Vähäisistä vammoista korvausta ei makseta.

  Pyydä hoitolaitosta toimittamaan hoitokertomus Turvaan käsittelyä varten. Saamme tarvittaessa pyydettyä hoitokertomukset/lääkärilausunnot suoraan hoitolaitoksilta. Jos sinulla itselläsi on lääkäriasiakirja, voit toimittaa sen meille verkkopalvelussa.

 4. 4. Yhteys korvauspalveluun

  Jos ajoneuvon vakuutus on Turvassa, saat yhteyden meihin Turvan verkkopalvelussa tai puhelimitse 01019 5108 tai sähköpostitse liikennekorvaukset(at)turva.fi.

  Kirjaudu verkkopalveluun

Usein kysyttyä

Kun liikennevahinko sattuu vapaa-ajalla, vahinkoon syyllisen ajoneuvon liikennevakuutus korvaa liikennevahingossa loukkaantuneiden henkilövahingot sekä syyttömien osallisten ajoneuvo- ja omaisuusvahingot. Jos vahingon syyllisyys on epäselvä, voit hakea korvausta henkilövahingosta oman ajoneuvosi liikennevakuutuksesta. Lue tarkemmin, mitä liikennevakuutus korvaa.

Kun liikennevahinko sattuu töissä tai työmatkalla, henkilövahinkosi käsittelee työnantajasi tapaturmavakuutusyhtiö. Työtapaturmayhtiön hylätessä korvauksen, kannattaa tarkistaa liikennevahinkoyhtiöstä oikeus korvaukseen liikennevakuutuksesta.

Jos olet palkansaaja

Tarvitsemme työnantajan todistuksen sairausajan palkasta ja/tai sen menetyksestä. Työnantajasi voi tehdä palkkailmoituksen Turvan verkkopalvelussa tai alla olevalla lomakkeella. Jos työnantaja maksaa sinulle täyden palkan sairausloman ajalta, työnantaja voi hakea sinulle maksetun sairausajanpalkan määrää korvattavaksi liikennevakuutuksesta.

Liikenteen henkilövahingon palkkailmoitus (pdf)

Työnantajan todistuksesta pitää käydä ilmi seuraavat asiat:

 • maksaako työnantaja sairausajan palkkaa kyseisen sairausloman ajalta

 • palkan määrä sairausloman ajalta

 • palkkaperuste (tunti-/kuukausipalkka + mahdolliset veronalaiset palkanlisät).


Jos saat työttömyysetuutta

Toimita työttömyyskassan tai Kelan todistus työttömyyskorvauksen määrästä.

Jos olet yrittäjä

Ilmoita seuraavat tiedot:

 • yrityksesi viime vuoden tuloslaskelma liitteineen ja kirjanpitäjän selvitys palkastasi

 • selvitys yritystoiminnan laadusta ja laajuudesta

 • selvitys henkilökohtaisesta työpanoksestasi yhtiössä

 • mahdolliset sijaisille maksetut palkat

 • selvitys, miten liikennevahinko on vaikuttanut yrityksen toimintaan.

Jos olet maanviljelijä

Ilmoita, oletko päätoiminen maanviljelijä. Ansionmenetyskorvaus määräytyy pääsääntöisesti MYEL-tulosi mukaan. Jos sairauslomasi ajaksi on palkattu lomittaja, toimita selvitys lomittajan palkasta.

Vahinkoon syyllisen ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta korvaukseen esinevahingoista oman ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Poikkeuksena ovat vammojen vuoksi hoitohenkilökunnan päältä leikkaamat vaatteet, vahinkohetkellä päässä olleet silmälasit, kuulokojeet sekä proteesit. Muista vaate- ja käyttöesinevahingoista voit hakea korvausta omasta kotivakuutuksesta.

Vahinkoon syyttömän ajoneuvon kuljettaja tai matkustaja tai pyöräilijä tai jalankulkija tai liikennevahinkoon syyllisen ajoneuvon matkustaja voivat hakea korvausta liikennevahingossa rikkoutuneesta omaisuudesta. Yksilöi rikkoutuneet esineet ja ilmoita niiden ostoaika- ja hinta. Jos rikkoutunut omaisuus on korjattavissa, toimita tositteet korjauskuluista tai korjauskustannusarvio.

Silmälasien korvaamista varten toimita optikon todistus ja kustannusarvio uusista vastaavista silmälaseista sekä mahdollisimman tarkat tiedot rikkoutuneista silmälaseista (hankintavuosi, -hinta, merkki ja malli).

Vai etsitkö näitä: