Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Tulorekisteri

Vuodesta 2019 alkaen Turva saa tulorekisteristä työtapaturmavakuutukseen tarvitsemansa palkkatiedot. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vuodesta 2020 alkaen työtapaturmavakuutuksen palkkatietoja ei ilmoiteta erikseen Turvaan.

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot käyttämällä ilmoitustapaa yksi tai kaksi. Turva suosittelee käyttämään ilmoitustapaa kaksi, joka sisältää pakollisten tietojen lisäksi vapaaehtoiset tiedot. Antamalla palkan maksun yhteydessä myös nämä tiedot manuaaliset selvitystyöt vähenevät.

Täältä pääset lukemaan työtapaturmavakuuttajien ensihavaintoja Tulorekisterin käytöstä.

Tulorekisteri 1.1.2019 alkaen

Työnantajien on ilmoitettava maksetut palkat Verohallinnon ylläpitämään tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen viiden päivän kuluessa palkkapäivästä. Tulorekisteri ei luo kansalaisille tai viranomaisille uusia tiedonsaantioikeuksia vaan käyttäjä saa vain ne tiedot, joihin on nykyisinkin oikeutettu.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla.

Jos yrityksellä on useita työtapaturmavakuutuksia

Ilmoita tulorekisteriin alla olevat tiedot vain, jos yrityksellä on useita työtapaturmavakuutuksia.

 • Tulorekisterissä annetaan tiedot työtapaturmavakuutusyhtiöstä valitsemalla Tapaturmavakuutusyhtiön tyyppi: 1 (tunniste on y-tunnus)
 • Tapaturmavakuutusyhtiön koodi: 0211695-5 (Turvan y-tunnus)

www.tulorekisteri.fi

Lisätietoa tulorekisteristä

Turva saa tulorekisteristä työtapaturmavakuutukseen tarvitsemansa palkkatiedot vuodesta 2019 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuodesta 2020 alkaen työtapaturmavakuutuksen palkkatietoja ei ilmoiteta erikseen Turvaan.

Työtapaturmavakuutusta varten tarvittavat tiedot

Ammattiluokka

 • Jokaiselle työntekijälle on merkittävä ammattiluokka, mitä työtä hän tekee. Ammattiluokat löytyvät Tilastokeskuksen ammattiluokituksesta, joka on tehty nimenomaan tulorekisteri‐ilmoituksia varten. Luokitus löytyy tästä.
 • Tulorekisterissä ammattiluokan koodin pituus on viisi merkkiä. Jos LuokitusExperistä saatavan koodin pituus on alle viisi merkkiä, koodin loppuun lisätään riittävä määrä 0-numeroita, jotta merkkijonon pituus on viisi merkkiä.

Työnantajalla useita työtapaturmavakuutuksia

 • Jos työnantajalla on useita työtapaturmavakuutuksia, palkansaajan kohdalle on merkittävä sen vakuutuksen numero, mihin vakuutukseen työntekijä kuuluu.
 • Tulorekisterissä annetaan tiedot tapaturmavakuutusyhtiöstä valitsemalla Tapaturmavakuutusyhtiön tyyppi: 1 (tunniste on y-tunnus) Tapaturmavakuutusyhtiön koodi: 0211695-5 (Turvan y-tunnus)

Vuonna 2019

 • Työnantajat ilmoittavat työntekijöiden palkkatiedot tulorekisteriin. Tulorekisterin ilmoitusaikataulu on palkanmaksupäivä + 5 kalenteripäivää.
 • Työnantajan ei tarvitse tehdä työtapaturmavakuutuksesta vuosi-ilmoitusta vuodesta 2019 vakuutusyhtiöön, sillä vahinkoyhtiöt saavat tiedot suoraan tulorekisteristä.
 • Työnantajan ei tarvitse tehdä erikseen vuosi-ilmoitusta työeläkelaitokselle ja Työllisyysrahastolle (TVR).
 • Myös Verohallinto ja Kela saavat työnantajan ilmoittamat palkkatiedot suoraan tulorekisteristä.
 • Kansalaiset voivat katsoa omia tietojaan keväästä 2019 lähtien.

Vuonna 2021

 • Etuuden maksajat ilmoittavat tulorekisteriin eläkkeet ja muut etuudet.

 • Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.
 • Ilmoitettaville tiedoille ei ole euromääräistä alarajaa, vaan kaikki palkkatiedot on ilmoitettava riippumatta summasta.
 • Tiedot ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.
 • Pakollisia tietoja ovat palkanmaksuun liittyvät tiedot, joita nykyisin annetaan vuosi- ja kuukausi-ilmoituksessa Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työllisyysrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille kuten esimerkiksi Turvalle.
 • Tulorekisterin vapaaehtoiset tiedot eli ns. täydentävät tiedot ovat tietoja, jotka nykyisin on annettava pyydettäessä. Näitä tietoja tarvitaan muun muassa etuuspäätöksiin, asiakasmaksujen määräämiseen ja korvauskäsittelyyn. Antamalla palkan maksun yhteydessä myös nämä tiedot manuaaliset selvitystyöt vähenevät.

 • Jos yksityishenkilö palkkaa työntekijän eli on työnantaja, tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin.
 • Tulorekisteriin ilmoitetaan tehdystä työstä maksetut palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös kustannusten korvaukset on ilmoitettava.
 • Jos yksityishenkilö ostaa palvelun yritykseltä, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin, ilmoitusta tulorekisteriin ei tarvitse tehdä.
 • Jos kotitalous palkkaa työntekijän, joka ei ole ennakkoperintärekisterissä, ilmoituksessa on huomioitava työtapaturmavakuutuksen tarvitsemat tiedot.

 • Omat palkkatiedot ja eläketulojen tiedot ovat katsottavissa tulorekisteristä. Tiedot maksetuista etuuksista ovat katsottavissa vuoden 2021 alusta lähtien.
 • Ei tarvitse itse toimittaa tulotietoja viranomaisille hakemuksensa liitteenä, sillä viranomainen saa tiedot rekisteristä.
 • Voi itse tarkistaa tulorekisteristä, onko työnantaja hoitanut ilmoittamiseen liittyvät työnantajavelvoitteensa. Tällaista mahdollisuutta ei ole aikaisemmin ollut, vaan virheet ovat tulleet esille esimerkiksi vasta seuraavan vuoden esitäytetyltä veroilmoitukselta.