Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vapaaehtoinen eläkevakuutus työntekijöille

  1. Yksilöllisen eläkevakuutuksen avulla yritys voi palkita ja kannustaa tärkeitä työntekijöitään.
  2. Eläkevakuutuksella voi parantaa yksittäisen työntekijän eläketurvaa.
  3. Yrityksen vakuutukset mitoitetaan tarpeen mukaan. Ota yhteyttä Turvaan, niin kerromme mielellämme lisää.

Lisäeläkevakuutus toimii rekrytointietuna

Lisäeläkevakuutus on kustannustehokas ratkaisu, joka täyttää sekä työntekijän että työnantajan tarpeet. Työntekijän ei tarvitse maksaa siitä veroja säästövaiheessa. Työnantaja puolestaan säästää palkan sivukulujen maksamisessa. Lisäeläkevakuutus toimii myös rekrytointietuna.

Lisäeläkevakuutuksen sijoituskohteet

Rahasto-Omaeläkevakuutus on joustava ja elää yrityksen ja työntekijän tarpeiden mukaan. Sijoituskohteet ovat vertailussa menestyneitä ja kustannustehokkaita LähiTapiola rahastoja sekä varainhoitajan ylläpitämiä sijoitussalkkuja. LähiTapiola rahastoja hallinnoi FIM Varainhoito Oy. Sijoituskohteeksi voit valita myös Seligson & Co:n rahastoja.

Jos haluat vakaampaa tuottoa säästöillesi, voit valita sijoituskohteeksi myös takuutuottoisen vakuutussäästön, jossa säästösi kasvavat 1,5 %:n perustekorolla sekä vuosittain vahvistettavalla asiakashyvityksellä.

Lisäeläkevakuutuksen maksut voidaan vähentää verotuksessa

Yritys voi vähentää Rahasto-Omaeläkkeen maksut verotuksessa kokonaan. Maksuja ei lueta vakuutetun palkaksi silloin, kun vakuutusmaksut eivät ylitä 8500 € vuodessa ja vakuutus täyttää kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön vaatimukset.

Lisäeläkevakuutuksen hyödyt

Rahasto-Omaeläkettä maksetaan työeläkkeen lisäksi joko loppuelämän tai sovitun ajanjakson verran. Säästöjen nostaminen ennen eläkeaikaa on mahdollista vain rajoitetusti. Työntekijän oikeus kertyneeseen säästöön voidaan sitoa työsuhteen kestoon. Jos asiasta ei ole erikseen muuta sovittu, työntekijällä on oikeus kertyneeseen vakuutussäästöön työsuhteen päättyessä.

Rahasto-Omaeläke sisältää turvan kuoleman varalle. Jos vakuutettu kuolee turvan voimassaoloaikana, edunsaajalle maksetaan kuolemantapauskorvauksena 100 % tai 80 % vakuutussäästöstä.

Rahasto-Omaeläke on Henkivakuutusyhtiö LähiTapiolan tuote, jonka saat Turvasta.

Pyydä tarjous