Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Matkavakuutus työntekijälle

 • Matkavakuutuksella voidaan vakuuttaa yrityksen henkilöstö ja muut yrityksen toimintaan liittyvät henkilöt heidän ollessaan matkalla.
 • Matkavakuutus koostuu matkustaja- ja matkatavaravakuutuksesta, jotka voi ottaa yhdessä tai erikseen. Matkatavaravakuutukseen liittyy myös matkavastuuvakuutus.
 • Matkavakuutus voidaan tehdä jatkuvana tai tiettyä matkaa varten.

Yrityksen vakuutukset mitoitetaan tarpeen mukaan. Ota yhteyttä Turvaan, niin kerromme mielellämme lisää.

Työntekijän matkavakuutus turvaa tapaturman tai matkatavaravahinkojen varalta

Vieraassa ympäristössä sattuneet vahingot kuten sairastuminen ulkomailla voivat aiheuttaa yllättävän suuria kuluja.

Matkustajavakuutus antaa turvaa

 • matkalla sairastumisen
 • matkatapaturmien
 • matkan peruuntumisen
 • matkan keskeytymisen tai
 • matkalta myöhästymisen varalta.

Näiden lisäksi vakuutukseen voi liittää myös

 • korvauksen tapaturmaisesta kuolemasta
 • korvauksen tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta ja
 • korvauksen tapaturman aiheuttamasta ohimenevästä työkyvyttömyydestä (päiväraha).

Matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroille aiheutuneita vahinkoja. Matkatavaravakuutukseen sisältyy matkavastuuvakuutus, joka korvaa ulkopuolisille aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on lain mukaan korvausvastuussa.

Yrityksen vakuutukset mitoitetaan tarpeen mukaan. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää.

Pyydä tarjous

Mitä työntekijän matkavakuutus korvaa?

Matkasairauden- ja tapaturman hoitokulut

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkalla alkaneesta sairaudesta tai sattuneesta tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja. Hoitokuluina korvataan mm. lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät lääkkeet, sairaalan hoitopäivämaksut ja tapaturmavamman vaatima fysikaalinen hoito. Vakuutuksesta voidaan korvata myös sairaankuljetus ambulanssilennolla kotimaahan silloin, kun se potilaan hoidon kannalta on perusteltua ja siitä on etukäteen sovittu Turvan kanssa. Olemassa olevan sairauden äkillistä pahentumista matkalla korvataan vakuutuksesta rajoitetummin.

Matkan peruuntuminen

Matkustajavakuutuksesta voi hakea korvausta, jos matkalle lähtö äkillisesti estyy oman tai lähiomaisen sairastumisen, tapaturman tai menehtymisen vuoksi. Myös vakuutetun omalle omaisuudelle aiheutunut merkittävä vahinko, jonka vuoksi on pakko jäädä Suomeen voi oikeuttaa korvaukseen matkan peruuntumisesta.

Matkan keskeytyminen

Jos aloitettu matka keskeytyy vakavan matkasairauden tai -tapaturman vuoksi, matkustajavakuutuksesta voidaan korvata keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja. Samoin jos lähiomainen äkillisesti sairastuu tai loukkaantuu vakavasti tai vakava omaisuusvahinko edellyttää vakuutetun paluuta Suomeen, voi vakuutuksesta saada korvausta

Matkalta myöhästyminen

Matkustajavakuutuksesta voidaan korvata ylimääräisiä matkan jatkamiseen liittyviä matka- ja majoituskuluja, jos vakuutettu myöhästyy varatulta matkalta liikenneonnettomuuden vuoksi. Jos vakuutettu on liikkeellä julkisen liikenteen kulkuneuvolla, myös sääeste, tekninen vika, luonnonmullistus tai rikollinen teko voivat aiheuttaa vakuutuksesta korvattavan myöhästymisen.

Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta tai kuolema

Matkustajavakuutukseen voi valita lisäturvana korvauksen tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta tai tapaturmaisesta kuolemasta. Pysyvän haitan korvauksen suuruuteen vaikuttaa valitun vakuutusmäärän lisäksi haitan lääketieteellinen vakavuus. Tapaturmaisen kuoleman korvaus maksetaan edunsaajalle.
Vaikkei vakuutukseen olisi valittu tapaturmaisen kuoleman korvausta, korvataan tästä huolimatta kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset, jos vakuutettu menehtyy matkalla.

Tapaturman aiheuttama ohimenevä työkyvyttömyys

Jos tapaturmasta aiheutuu työkyvyttömyysaikaa, voidaan matkustajavakuutuksesta maksaa päiväkorvausta. Päiväkorvaus on valinnainen lisäturva.

Matkatavaravahingot

Matkatavaravakuutuksesta korvataan matkatavaroille odottamatta aiheutununeita esinevahinkoja. Tällainen vahinko voi olla esimerkiksi varkaus tai rikkoontuminen. Matkatavaroiden myöhästyessä vakuutuksesta voi saada korvausta välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannuksista.

Matkavastuuvahingot

Matkavastuuvakuutus korvaa vakuutetun matkalla ulkopuoliselle aiheuttamasta vahingosta aiheutuneita kuluja.