Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Omaisuusvakuutukset yrityksille

Yrityksen omaisuuteen ja toimintaan kohdistuu monia erilaisia riskejä, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa taloudellisia menetyksiä ja häiriöitä yrityksen toiminnalle. Yrityksen toiminta voi myös keskeytyä kokonaan.

 1. Yrityksen omaisuusvakuutuksella voidaan vakuuttaa esimerkiksi yrityksen irtainta käyttöomaisuutta, vaihto-omaisuutta ja rakennuksia.
 2. Vakuutusturva, vakuutusmäärä ja omavastuu valitaan jokaisen vakuutettavan kohteen mukaan. Näin voidaan ottaa huomioon yrityksen toimialan ja muiden yksilöllisten erityispiirteiden mukaiset vakuutustarpeet.
 3. Laadimme yhdessä asiakkaan kanssa tarkoituksenmukaisen vakuutusratkaisun omaisuuden ja toiminnan riskien hallintaan.

Mitä yrityksen omaisuusvakuutus sisältää?

Yrityksen omaisuudelle tehtävän perusturvan tasona on palo-, luonnonilmiö-, vuoto- ja omaisuusrikosvakuutukset.

 • Palovahingolla tarkoitetaan irtipäässeen tulen tai räjähdyksen aiheuttamaa vahinkoa. Lisäksi voi syntyä myös sammutuslaitteiston laukeamisen aiheuttamaa vahinkoa sekä savu- ja nokivahinkoja.
 • Vuotovahingolla tarkoitetaan kiinteästä vesijohtoverkosta, kiinteästä käyttölaitteesta tai sisäpuolisesta sadevesiputkistosta vuotaneen nesteen, höyryn tai kaasun aiheuttamaa vahinkoa.
 • Luonnonilmiöihin liittyvillä vahingoilla tarkoitetaan esimerkiksi myrskytuulen aiheuttamaa vahinkoa, jossa puu kaatuu myrskyssä rakennuksen päälle ja aiheuttaa vahinkoa.
 • Omaisuusrikosvakuutuksella katetaan murto-, varkaus-, ryöstö- ja ilkivaltavahinkoja. Vahingoille on tyypillistä, että niistä aiheutuvat kokonaisvahingot ovat suuremmat kuin itse anastetun omaisuuden arvo. Vakuutusehdoista löytyvät suojeluohjeet ovat olennainen osa omaisuusrikosvakuutusta. Ohjeisiin on merkitty toimenpiteitä, joita noudattamalla pyritään estämään vahinkoja tai pienentämään niiden laajuutta.

Avaintietoesitteestä näet helposti ja nopeasti, mitä yritysvakuutus pitää sisällään:


Täydennä yrityksesi omaisuusvakuutusta lisäturvilla

Voit täydentää yrityksesi omaisuusvakuutusta yrityksen liiketoimintaan sopivilla lisäturvilla.

 • Rikkovakuutus
  Tietokoneohjatut, kehittyneemmät koneet ja laitteet voivat rikkoutua herkästi. Rikkovakuutus ja siihen sisältyvä sähköilmiövakuutus korvaavat omaisuuden äkillisiä ja odottamattomia rikkoontumisia.
 • Pakaste- ja kylmätuotevakuutus
  Pakaste- tai kylmälaitteen rikkoutuminen, jäähdytysaineen vuoto tai ennalta ilmoittamaton sähkökatkos voivat aiheuttaa vahinkoa vaihto-omaisuudelle ja siten edelleen liiketoiminnalle. Vakuutuksella katetaan äkillisen ja ennalta arvaamattoman lämpötilan muutoksen aiheuttamia vahinkoja.