Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Omaisuusvakuutukset

Yrityksen omaisuuteen ja toimintaan kohdistuu monia erilaisia riskejä, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa taloudellisia menetyksiä ja häiriöitä yrityksen toiminnalle. Yrityksen toiminta voi myös keskeytyä kokonaan.

Lyhyesti

  • Yrityksen omaisuusvakuutuksella voidaan vakuuttaa esimerkiksi yrityksen irtainta käyttöomaisuutta, vaihto-omaisuutta ja rakennuksia.
  • Vakuutusturva, vakuutusmäärä ja omavastuu valitaan jokaisen vakuutettavan kohteen mukaan. Näin voidaan ottaa huomioon yrityksen toimialan ja muiden yksilöllisten erityispiirteiden mukaiset vakuutustarpeet.
  • Laadimme yhdessä asiakkaan kanssa tarkoituksenmukaisen vakuutusratkaisun omaisuuden ja toiminnan riskien hallintaan


Vakuutukset

Yrityksen omaisuudelle tehtävän perusturvan tasona on palo-, luonnonilmiö-, vuoto- ja omaisuusrikosvakuutukset. Turvaa voidaan täydentää kohteesta riippuen esimerkiksi rikkovakuutuksella tai muilla asiakkaan liiketoimintaan soveltuvilla lisäturvilla.

Palovakuutus
Palovahingolla tarkoitetaan irtipäässeen tulen tai räjähdyksen aiheuttamaa vahinkoa. Lisäksi voi syntyä myös sammutuslaitteiston laukeamisen aiheuttamaa vahinkoa sekä savu- ja nokivahinkoja.
Vuotovakuutus
Vuotovahingolla tarkoitetaan kiinteästä vesijohtoverkosta, kiinteästä käyttölaitteesta tai sisäpuolisesta sadevesiputkistosta vuotaneen nesteen, höyryn tai kaasun aiheuttamaa vahinkoa.
Luonnonilmiövakuutus
Luonnonilmiöihin liittyvillä vahingoilla tarkoitetaan esimerkiksi myrskytuulen aiheuttamaa vahinkoa, jossa puu kaatuu myrskyssä rakennuksen päälle ja aiheuttaa vahinkoa.
Omaisuusrikosvakuutus
Vakuutuksella katetaan murto-, varkaus-, ryöstö- ja ilkivaltavahinkoja. Vahingoille on tyypillistä, että niistä aiheutuvat kokonaisvahingot ovat suuremmat kuin itse anastetun omaisuuden arvo. Vakuutusehdoista löytyvät suojeluohjeet ovat olennainen osa omaisuusrikosvakuutusta. Ohjeisiin on merkitty toimenpiteitä, joita noudattamalla pyritään estämään vahinkoja tai pienentämään niiden laajuutta.
Rikkovakuutus
Tietokoneohjatut, kehittyneemmät koneet ja laitteet voivat rikkoutua herkästi. Rikkovakuutus ja siihen sisältyvä sähköilmiövakuutus korvaavat omaisuuden äkillisiä ja odottamattomia rikkoontumisia.
Pakaste- ja kylmätuotevakuutus
Pakaste- tai kylmälaitteen rikkoutuminen, jäähdytysaineen vuoto tai ennalta ilmoittamaton sähkökatkos voivat aiheuttaa vahinkoa vaihto-omaisuudelle ja siten edelleen liiketoiminnalle. Vakuutuksella katetaan äkillisen ja ennalta arvaamattoman lämpötilan muutoksen aiheuttamia vahinkoja.
Epidemiavakuutus
Vakuutus on tarkoitettu pääasiassa elintarvikkeita valmistaville ja myyville yrityksille sekä ravintoloille. Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on suoranainen seuraus terveydensuojeluviranomaisen määräyksestä rajoittaa vakuutuksenottajan toimintaa.
Vakuutuksesta korvataan puhdistettavaksi määrätyn irtaimen omaisuuden ja toimitilojen puhdistus- ja desinfiointikulut. Myös hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden hävityskulut ja hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden arvo korvataan vakuutusehtojen mukaisesti. Epidemiavakuutusta käsitellään yrityksen keskeytysvakuutuksen kautta.
Kuljetusvakuutus
Tavaran kuljetusvakuutus kattaa vakuutuksen kohteena olevalle tavaralle kuljetuksen aikana sattuneita vahinkoja. Kuljetusvakuutuksen ottaa yleensä se kaupan osapuoli, jolla on tehdyn sopimuksen, kauppasopimuksen tai toimituslausekkeen mukaan riski tai vakuuttamisvelvollisuus tavaran vahingoittumisesta kuljetuksen aikana.


Katso myös: