Asunto-osakeyhtiön vahinko

Kiinteistön vakuutuksesta voidaan korvata vakuutetun omaisuuden palo-, luonnonilmiö-, vuoto-, murto- ja ilkivalta sekä talotekniikan rikkovahinkoja.

Vakuutettuna voi olla täysin tai pääosin asumiseen tarkoitettu kiinteistökokonaisuus. Asunto-osakeyhtiössä voi olla myös liiketiloja.

Vahinkotilanteessa korvausvastuu määräytyy asunto-osakeyhtiölain yleisen vastuunjaon mukaan. Tämän lisäksi selvitetään millä osuuksilla kiinteistön tai osakkaan, asukkaan tai yrittäjän vakuutus korvaa vaurioita. Yhtiöissä tehdyt erilliset sopimukset vastuiden laajentamisesta eivät laajenna vakuutuksen korvauspiiriä.

Taloyhtiön vastuu:

Vastuunjakotaulukon ja asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiöllä on vastuu selvittää sen hallinnassa olevien rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien (LVISA) vaurioiden laajuus ja syy sekä huolehdittava näiden kunnossapidosta.

Mikäli osakehuoneiston sisäosa vaurioituvat yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakenteen vian, rakennuksen osan vian tai sen korjaamisen vuoksi, on yhtiön korjattava myös osakehuoneiston sisäosat vähintään perustasoon saakka.

Osakkaan/asukkaan/yrittäjän vastuu:

Osakas, asukas tai liikkeenharjoittaja on vastuussa omasta omaisuudestaan sekä yritystoiminnastaan. Vastuun alaisuuteen kuuluu lisäksi hallitsemansa osakehuoneiston sisäpinnat ja kiinteät kalusteet, jotka eivät kuulu yhtiön rakenteisiin, eristeisiin tai perusjärjestelmiin.

Kotivakuutuksen asumisen keskeytymisen turvasta voidaan korvata lisääntyneitä asumiskuluja, jotka ovat seurausta korvattavasta vahingosta. Tämän vuoksi esimerkiksi kerrostaloasunnon suunniteltu putkisaneeraus ei ole vakuutuksesta korvattava syy asumiskelvottomuuteen. Liiketilassa toimiva yritys voi vakuuttaa oman liiketoimintansa keskeytysvakuutuksella.

Tutustu tarkemmin kiinteistövakuutukseen ja sen ehtoihin vakuutussivuilla.

Toimi näin

  1. Pyri estämään lisävahingot. Mikäli vahingon jälkeen välittömiin korjaustöihin tai lisävahinkojen estämiseksi tehtäviin töihin tilataan huoltoliike tai jokin ulkopuolinen toimija, valmistaudu toimittamaan selvitys tehdyistä toimenpiteistä. Näitä voivat olla esimerkiksi vuodonhaku ja putki- tai laitekorjaus.
  2. Ilmoita vahingosta Turvan verkkopalvelussa tai soita korvauspalveluumme p. 01019 5108. Kun olet tehnyt ilmoituksen, olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä. Saat meiltä tarkemmat ja tapaukseen yksilöidyt ohjeet.

    Kirjaudu sisään
  3. Turvalle on annettava mahdollisuus tarkastaa vahingoittunut vakuutettu omaisuus ennen sen korjaamista tai hävittämistä.
  4. Korjauskustannukset tulee hyväksyttää Turvassa.