Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen yksityis­tapaturma­vakuutus

Yrityksen yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jonka voi ottaa esimerkiksi yrityksen henkilökunnalle, vierailevalle ryhmälle tai yhdistyksen jäsenille. Vakuutuksen voi ottaa täysajan vakuutuksena, vapaa-ajan vakuutuksena tai työajan vakuutuksena. Sen voi ottaa myös esimerkiksi tietyn tapahtuman kuten leirin tai talkootyön ajaksi. Vakuutuksen voi ottaa jatkuvana tai määräajaksi.

Tapaturman sattuessa nopeasti hyvään hoitoon.

Hoitokuluja korvataan ilman omavastuuta.

Yksityistapaturmavakuutusta voi täydentää erilaisilla turvilla ja valita kattaako se työajan, vapaa-ajan vai molemmat.

Työntekijöiden lisäksi voi vakuuttaa toimintaan osallistuvia henkilöitä esimerkiksi talkootyöntekijöitä.

Mitä yrityksen yksityistapaturmavakuutus korvaa?

Yrityksen yksityistapaturmavakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneita tutkimus- ja hoitokuluja, lääkkeitä ja fysioterapiaa. Tämän lisäksi vakuutukseen voidaan sisällyttää korvaus tapaturmaisesta kuolemasta sekä päiväkorvaus tapaturman aiheuttaman enintään vuoden kestävän työkyvyttömyyden ajalta.

Kaksi naista ja mies toimistolla pöydän ääressä
YksityistapaturmavakuutusSisältää

Hoitokuluina korvataan muun muassa:

  • lääkärinpalkkioita
  • tutkimus- ja leikkaustoimenpiteitä
  • lääkärin määräämiä lääkkeitä
  • tutkimus- ja hoitokäynteihin liittyviä matkakuluja
  • fysikaalista hoitoa enintään 10 kertaa
  • lääkärin määräämä ensimmäinen ortopedinen tuki
Sisältyy vakuutukseen

Jos tapaturmasta jää hyvästä hoidosta huolimatta pysyvä haitta, maksetaan vakuutuksesta pysyvän haitan korvausta. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa valitun korvausmäärän lisäksi haitan vakavuus, joka määritetään lääketieteellisin perustein.

Sisältyy vakuutukseen

Omavastuu

0 €

LisäturvatValittavissa

Tapaturmaisen kuoleman sattuessa vakuutuksesta maksetaan korvausta omaisille. Kuolemankorvaus on vakuutuksen valinnainen lisäturva.

Sisältyy vakuutukseen

Jos tapaturmasta aiheutuu työkyvyttömyysaikaa, maksetaan vakuutuksesta sovittu päiväkorvaus. Päiväkorvaus on vakuutuksen valinnainen lisäturva.

Sisältyy vakuutukseen

Yrityksen yksityis­tapaturma­vakuutuksen hinta

Yrityksen yksityistapaturmavakuutuksen vakuutusmaksuun vaikuttavat vakuutettavan ryhmän koko, vakuutusturvan korvausmäärät ja vakuutuksen voimassaoloalue ja -aika.

Pyydä tarjous

Usein kysyttyä yrityksen yksityistapaturmavakuutuksesta

Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa eikä ehdoissa mainituissa riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa.

Vakuutusturva on voimassa valitulla alueella; joko kotimaassa, ulkomailla tai kaikkialla maailmassa. Vakuutus, joka on valittu olemaan voimassa ulkomailla tai kaikkialla maailmassa, on ulkomailla voimassa yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajan matkan alkamisesta.

Vakuutusturva alkaa aikaisintaan sinä päivänä, kun vakuutuksesta sovitaan. Jatkuva vakuutus on voimassa toistaiseksi. Määräaikainen vakuutus on voimassa sovitun määräajan. Jatkuva vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutusturvan. Yksittäisen vakuutetun osalta vakuutus päättyy, kun hän eroaa vakuutuksenottajan palveluksesta tai lakkaa kuulumasta vakuutuskirjassa määriteltyyn vakuutettujen ryhmään. Vakuutus ei jatku yksittäisen vakuutetun osalta hänen täytettyään 70 vuotta. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.