Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen sairaus­kuluvakuutus

Yrityksen sairauskuluvakuutus on hoitokuluvakuutus, joka korvaa sairauksien ja tapaturmien Suomessa tehtyjen tutkimusten ja hoitojen aiheuttamia kuluja. Sairauskuluvakuutuksella yritys voi vakuuttaa kaikki yrityksen työkykyiset 15–64 -vuotiaat työntekijät tai tietyn henkilöstöryhmän.

Turvaa yrittäjän tai työntekijän sairauden ja tapaturman varalta.

Mahdollistaa nopean ja tasokkaan hoidon asiakkaan valitsemassa paikassa.

Oikea-aikainen hoito nopeuttaa töihin paluuta ja turvaa yritystoiminnan jatkuvuutta.

Sairauskuluvakuutusta voi laajentaa kattamaan myös fysikaalista hoitoa.

Mitä yrityksen sairauskulu­vakuutus korvaa?

Sairauskuluvakuutuksessa on valittavana kaksi eri turvalaajuutta, Perusvakuutus ja Laajennettu vakuutus. Laajennettu vakuutus korvaa sairauden ja tapaturman hoitokulujen lisäksi myös fysikaalista hoitoa.

Laajennettu vakuutus Perusvakuutus Terveysselvityksetön vakuutus

Korvaa fysikaalista tai siihen rinnastettavaa hoitoa enintään 10 hoitokerralta yhtä sairautta tai tapaturmaa kohti.

Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Korvaa kohtuulliset matkakulut korvattaviin hoitoihin ja tutkimuksiin.

Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Vakuutuksesta korvataan hoitokuluja, jotka aiheutuvat sairaudesta tai tapaturmasta. Hoitokuluina korvataan mm. lääkärin ja terveydenhuollon tutkimukset ja toimenpiteet, kosmeettinen hoito tapaturman aiheuttamasta vammasta ja tapaturman aiheuttamien hammasvammojen hoito.

Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen

Sairauden tai vamman vaatiessa lääkehoitoa vakuutuksesta korvataan lääkärin määräämät apteekissa myytävät lääkkeet.

Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen

Ei sisälly vakuutukseen

Vakuutetun joutuessa sairaalahoitoon korvataan vakuutuksesta sairaalan hoitopäivämaksuja.

Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen Sisältyy vakuutukseen

Yrityksen sairauskulu­vakuutuksen ehdot

Alta löydät yrityksen sairauskuluvakuutuksen ehdot, avaintietoesitteen ja tuotekortin. Tutustu niihin huolella, sillä niistä löydät vielä tarkemmat tiedot, mitä yrityksen sairauskuluvakuutus pitää sisällään ja mitä se korvaa.

Sairauskuluvakuutus:
Avaintietoesite
Vakuutusehdot

Terveysselvityksetön sairauskuluvakuutus:
Avaintietoesite
Vakuutusehdot

Yleiset sopimusehdot

Yrityksen sairauskulu­vakuutuksen hinta

Yrityksen sairauskuluvakuutuksen hintaan vaikuttavat vakuutetun ikä, sukupuoli, omavastuun määrä sekä vakuutusturvan laajuus. Vakuutuksen vuosimaksun voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä.

Usein kysyttyä yrityksen sairauskuluvakuutuksesta

Hoitokulujen enimmäiskorvausmäärä sairauskuluvakuutuksen voimassaoloaikana on 42 047 euroa (korottuu indeksillä vuosittain). Sairaalapäivämaksuja korvataan 42 euroa päivältä, enintään 360 vuorokautta sairautta tai tapaturmaa kohti.

Terveysselvityksettömän sairauskuluvakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on vakuutuksesta riippuen 60 000 tai 200 000 euroa.

Vakuutuksesta korvataan vain Suomessa annettu hoito ja tehdyt tutkimukset. Matkoja varten voit vakuuttaa työntekijät matkavakuutuksella .

Vakuutus myönnetään vakuutetun terveydentilan perusteella, joten tiettyjä sairauksia tai vammoja voidaan rajata vakuutuksen ulkopuolelle. Tämän vuoksi jokaisen vakuutetun tulee täyttää terveysselvitys vakuutusta varten.

Kun yrityksellä on voimassa olevat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset työ- ja vapaa-ajanvakuutukset työntekijöilleen Turvassa ja vakuutettuja on vähintään kaksi, voi yritys ottaa työntekijöilleen terveysselvityksettömän sairauskuluvakuutuksen.

Sairauskuluvakuutuksella yritys voi vakuuttaa kaikki yrityksen työkykyiset 15–64 -vuotiaat työntekijät tai tietyn henkilöstöryhmän. Myös yrittäjä voi ottaa vakuutuksen itselleen.

Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutusturvan tai kun vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan päättyy. Vakuutusturva päättyy kuitenkin viimeistään sen vakuutuskauden päättyessä, jonka aikana vakuutettu täyttää 80 vuotta tai kun vakuutuskirjaan merkitty sairaanhoitokulujen enimmäismäärä täyttyy.