Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Tulorekisteri

Turva saa tulorekisteristä työtapaturmavakuutukseen tarvitsemansa palkkatiedot. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työtapaturmavakuutuksen palkkatietoja ei ilmoiteta erikseen Turvaan.

Tulorekisteri

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot käyttämällä ilmoitustapaa yksi tai kaksi. Turva suosittelee käyttämään ilmoitustapaa kaksi, joka sisältää pakollisten tietojen lisäksi vapaaehtoiset tiedot. Antamalla palkan maksun yhteydessä myös nämä tiedot manuaaliset selvitystyöt vähenevät.

Työnantajien on ilmoitettava maksetut palkat Verohallinnon ylläpitämään tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkkapäivästä. Tulorekisteri ei luo kansalaisille tai viranomaisille uusia tiedonsaantioikeuksia vaan käyttäjä saa vain ne tiedot, joihin on nykyisinkin oikeutettu.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla.

Ilmoita tulorekisteriin alla olevat tiedot vain, jos yrityksellä on useita työtapaturmavakuutuksia .

 • Tulorekisterissä annetaan tiedot työtapaturmavakuutusyhtiöstä valitsemalla Tapaturmavakuutusyhtiön tyyppi: 1 (tunniste on y-tunnus)

 • Tapaturmavakuutusyhtiön koodi: 0211695-5 (Turvan y-tunnus)

Tutustu tulorekisteriin .

Lisätietoa tulorekisteristä

Työtapaturmavakuutusta varten tarvittavat tiedot

Ammattiluokka

 • Jokaiselle työntekijälle on merkittävä ammattiluokka, mitä työtä hän tekee. Ammattiluokat löytyvät Tilastokeskuksen ammattiluokituksesta, joka on tehty nimenomaan tulorekisteri‐ilmoituksia varten. Lue luokituksista täältä .

 • Tulorekisterissä ammattiluokan koodin pituus on viisi merkkiä. Jos LuokitusExperistä saatavan koodin pituus on alle viisi merkkiä, koodin loppuun lisätään riittävä määrä 0-numeroita, jotta merkkijonon pituus on viisi merkkiä.

Työnantajalla useita työtapaturmavakuutuksia

 • Jos työnantajalla on useita työtapaturmavakuutuksia, palkansaajan kohdalle on merkittävä sen vakuutuksen numero, mihin vakuutukseen työntekijä kuuluu.

 • Tulorekisterissä annetaan tiedot tapaturmavakuutusyhtiöstä valitsemalla Tapaturmavakuutusyhtiön tyyppi: 1 (tunniste on y-tunnus) Tapaturmavakuutusyhtiön koodi: 0211695-5 (Turvan y-tunnus)

 • Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

 • Ilmoitettaville tiedoille ei ole euromääräistä alarajaa, vaan kaikki palkkatiedot on ilmoitettava riippumatta summasta.

 • Pakollisia tietoja ovat palkanmaksuun liittyvät tiedot, joita nykyisin annetaan vuosi- ja kuukausi-ilmoituksessa Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työllisyysrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille kuten esimerkiksi Turvalle.

 • Tulorekisterin vapaaehtoiset tiedot eli ns. täydentävät tiedot ovat tietoja, jotka nykyisin on annettava pyydettäessä. Näitä tietoja tarvitaan muun muassa etuuspäätöksiin, asiakasmaksujen määräämiseen ja korvauskäsittelyyn. Antamalla palkan maksun yhteydessä myös nämä tiedot manuaaliset selvitystyöt vähenevät.

 • Jos yksityishenkilö palkkaa työntekijän eli on työnantaja, tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin.

 • Tulorekisteriin ilmoitetaan tehdystä työstä maksetut palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

 • Jos yksityishenkilö ostaa palvelun yritykseltä, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin, ilmoitusta tulorekisteriin ei tarvitse tehdä.

 • Jos kotitalous palkkaa työntekijän, joka ei ole ennakkoperintärekisterissä, ilmoituksessa on huomioitava työtapaturmavakuutuksen tarvitsemat tiedot.

 • Omat palkkatiedot ja eläketulojen tiedot ovat katsottavissa tulorekisteristä. Tiedot maksetuista etuuksista ovat katsottavissa vuoden 2021 alusta lähtien.

 • Ei tarvitse itse toimittaa tulotietoja viranomaisille hakemuksensa liitteenä, sillä viranomainen saa tiedot rekisteristä.

 • Voi itse tarkistaa tulorekisteristä, onko työnantaja hoitanut ilmoittamiseen liittyvät työnantajavelvoitteensa. Tällaista mahdollisuutta ei ole aikaisemmin ollut, vaan virheet ovat tulleet esille esimerkiksi vasta seuraavan vuoden esitäytetyltä veroilmoitukselta.