Tapaturmavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, myös opiskelijajäsenet.

Vakuutus on voimassa siihen päivään saakka, jolloin vakuutettu jää pysyvälle eläkkeelle, kuitenkin enintään sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta.

Vakuutettuina ovat henkilöt, joilla on vakinainen asunto Suomessa, jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä ja joilla on Kela-kortti osoituksena Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Tästä poiketen vakuutettuina ovat myös ne Ruotsissa asuvat jäsenet, jotka käyvät Suomessa töissä. Heiltä ei edellytetä Kela-korttia.

Tapaturmavakuutuksen sopimusnumero on 553-0711320-K.

Vakuutusmäärät

Tapaturman hoitokulut 9 961 €, ei omavastuuta
Pysyvän haitan korvaus täydestä pysyvästä haitasta 12 498 €
Kuolemantapauskorvaus 6 250 €

Venähdysvamma ja kaatuminen: vahinkoesimerkkejä

Äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen yhteydessä syntynyt venähdysvamma, mitä kuluja voidaan korvata? Katso vahinkoesimerkit ja korvausratkaisut täältä.


Voimassaoloaika

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa vapaa-aikana. Se ei kuitenkaan ole voimassa kilpaurheilussa eikä vakuutusehdoissa mainituissa urheilulajeissa ja harrastuksissa.

Vakuutuksesta korvataan

Vakuutuksesta korvataan tapaturman hoitokuluja enintään vakuutusmäärään saakka. Tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta korvataan vakuutusmäärä. Osittaisesta haitasta korvataan haitta-asteen osoittama osa täydestä vakuutusmäärästä. Lisäksi vakuutukseen sisältyy tapaturmaisen kuoleman korvaus.
Korvausta tulee hakea vuoden kuluessa kulujen syntymisestä.