Jäsenvakuutukset

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry on vakuuttanut sinut Turvassa vapaa-ajan matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksella sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Jäsenvakuutukseen kuuluu myös ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

Liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa ollessasi kuulut Järjestövakuutuksen piiriin.

Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, myös opiskelijajäsenet.Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset (omat lapset ja lapsenlapset, puolison lapset ja vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvat lapset) sekä mukana matkustavat, vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvat lähiomaiset.

Vakuutus on voimassa siihen päivään saakka, jolloin vakuutettu jää pysyvälle eläkkeelle, kuitenkin enintään sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta.

Vakuutettuina ovat henkilöt, joilla on vakinainen asunto Suomessa, jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä ja joilla on Kela-kortti osoituksena Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Tästä poiketen vakuutettuina ovat myös ne Ruotsissa asuvat jäsenet, jotka käyvät Suomessa töissä. Heiltä ei edellytetä Kela-korttia.

Matkatavara-,matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen sopimusnumero on 553-0711320-K.

Vakuutusmäärät

  • Matkatavaravakuutus; matkatavarat 1 015 € matkaa kohden, omavastuu 150 €
  • Matkavastuuvakuutus 86 621€, omavastuu 50 €
  • Matkaoikeusturvavakuutus 8 410 €, omavastuu 20 %, kuitenkin vähintään 170 €
Matkatavaravakuutuksen sisältö ja voimassaolo

Matkatavaroilla tarkoitetaan matkalle mukaan otettua omaisuutta, matkalla hankittua koti-irtaimistoon rinnastettavaa omaisuutta sekä passia ja matkalippuja.
Matkatavaravakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajanmatkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Matkustajavakuutus ei ole voimassa asunnon, työpaikan, opiskelupaikan ja vapaa-ajan asunnon välisillä matkoilla.
Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.

Matkatavaravakuutuksen korvaukset

Vakuutuksesta korvataan matkan aikana matkatavaralle äkillisesti ja odottamatta sattunut esinevahinko, kuten esimerkiksi varkaus tai rikkoutuminen. Jos matkatavarat myöhästyvät, voidaan korvata välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannuksia.
Matkatavaravakuutus korvaa todellisia menetyksiä. Sen vuoksi korvauksessa otetaan huomioon vahingoittuneen esineen ikä.

Matkatavaravakuutuksen tärkeimmät rajoitukset

Matkatavaravakuutuksessa eivät ole vakuutettuina esimerkiksi raha, luottokortit eivätkä silmälasit. Vakuutuksesta voidaan kuitenkin korvata murron tai ryöstön yhteydessä menetettyä käteistä rahaa vakuutusehtojen mukaisesti.
Matkatavaravakuutuksesta ei korvata matkatavaran katoamista tai unohtamista, ei myöskään esimerkiksi urheiluvälineiden rikkoutumista käytettäessä niitä tarkoitukseensa eikä teltasta varastettua arvo-omaisuutta.

Matkatavaravakuutuksessa olevat suojeluohjeet

Tutustu vakuutusehdoissa oleviin suojeluohjeisiin. Niiden mukaan esimerkiksi nesteet on pakattava niin, etteivät ne vuotaessaan vahingoita muita matkatavaroita. Matkatavaroita on valvottava ja pidettävä välittömässä läheisyydessä varkauksien varalta.

Matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus

Matkavastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun matkalla yksityishenkilönä toiselle aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, joka on sattunut ja todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Matkaoikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutus koskee vakuutettua matkustajan ominaisuudessa yksityiselämään liittyvissä asioissa, jotka ovat sattuneet matkalla ja liittyvät matkaan ja matkustamiseen.


Katso myös:

Jäsenvakuutukset

Matkustajavakuutus

Jäsenvakuutukset

Tapaturmavakuutus

Jäsenvakuutukset

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Jäsenvakuutukset

Järjestövakuutus