Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Läheisen menehtyminen

Kun läheinen ihminen kuolee, on surun keskellä hoidettava myös paljon käytännön asioita. Vakuutusasioiden hoitamisella ei kuitenkaan ole kiire.

Kun vakuutuksenottaja menehtyy, hänen nimissään olevat vakuutukset siirtyvät kuolinpesän nimiin. Kuolinpesän osakkailla on siitä eteenpäin oikeus hoitaa vakuutusasioita joko kaikki yhdessä tai valtuuttamalla kuolinpesälle hoitaja.

Vakuutusasioilla ei ole kiire

Vakuutukset voivat jatkua kuolinpesän nimissä aina siihen saakka kun kuolinpesä pysyy jakamattomana. Emme kuitenkaan voi antaa kuolinpesän vakuutuksista tietoja tai tehdä niihin muutoksia ilman asianmukaisten dokumenttien toimittamista. Näin pyrimme suojelemaan vakuutettua omaisuutta sekä varmistamaan, että mahdolliset vakuutusturvan muutokset ovat jokaisen osakkaan tahdon mukaisia.

Henkilövakuutukset päättyvät henkilön menehtymispäivään, kun vakuutusyhtiö saa perukirjan. Jos henkilöllä on henkilövakuutus, josta voi hakea korvausta menehtymisen vuoksi, valtuutettu kuolinpesän vakuutusasioiden hoitaja voi täyttää korvaushakemuksen.

Omaisuusvakuutukset, kuten koti- ja ajoneuvovakuutus, pysyvät voimassa vakuutetun omaisuuden turvana kunnes vakuutukset irtisanotaan tai vakuutettu omaisuus jaetaan tai myydään.

Lue lisää Vakuutus- ja Rahoitusneuvonnan oppaasta: Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä – Ohjeita kuolinpesän osakkaille (pdf).

Toimintaohjeet

 1. Toimita vakuutusyhtiöön kopio perukirjasta liitteineen.

 2. Sopikaa pesän osakkaiden kesken edustaja kuolinpesän vakuutusten hoitoon ja toimittakaa alla oleva valtakirja valtuutuksesta Turvaan kaikkien osakkaiden allekirjoituksilla varustettuna.


 3. Jos haluat tehdä muutoksia olemassa olevaan vakuutusturvaan ja olet valtuutettu hoitamaan kuolinpesän vakuutusasioita, ota yhteyttä Turvaan.

 4. Jos vakuutus halutaan irtisanoa, valtuutetun pitää allekirjoittaa erillinen vapaamuotoinen irtisanomisilmoitus ja toimittaa se sekä kuolinpesän tilinumero mahdollisia maksunpalautuksia varten Turvaan. Voit toimittaa ne joko sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu(ät)turva.fi tai postitse osoitteeseen:


  Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
  Info4000
  tunnus 5003736
  00003 vastauslähetys