Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Sivuston ohjeet

Asioi turvallisesti kanssamme. Lue, mitä me teemme turvallisuuden hyväksi ja kuinka voit itse vaikuttaa verkkoasiointisi turvallisuuteen.

Käyttöehdot

Näiden Internet-sivujen julkaisija on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva (jäljempänä Turva), osoite: Järvensivuntie 3, 33100 Tampere.

Turvan avointen Internet-sivujen käyttämistä koskevat nämä käyttöehdot, joihin kehotamme tutustumaan ennen sivuilla vierailemista.


Näiden Internet-sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Turvalle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Turvan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.


Näillä Internet-sivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää Turvaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Tarkempaa tietoa tarjottavista tuotteista ja palveluista saa puhelimitse tai asioimalla henkilökohtaisesti Turvan toimipisteessä.

Internet-sivuilla julkaistut tekstit, kuvat, äänitiedostot, animaatiot, laskimet ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä Turva vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin Turvan palveluihin. Turva ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista. Turva ei vastaa Internet-sivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista.

Turva ei vastaa kuluista, menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden Internet-sivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.


Sivujen käyttäjä vastaa Internet-sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.


Nämä Internet-sivut ja niillä olevat tiedot on suunnattu Suomen markkinoille ja Suomessa asuville sekä Suomessa sijaitsevien riskien vakuuttamiseen, ellei erikseen ole muuta sovittu tai ilmoitettu. Turvalla on oikeus muuttaa Internet-sivujen sisältöä tai käyttöehtoja taikka lakkauttaa palvelu. Turvalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.


Turvan ja Internet-sivujen käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.