Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Usein kysyttyä venevakuutuksesta

Tältä sivulta löydät usein kysytyt kysymykset sekä vastaukset venevakuutuksesta.

Hinta, omavastuu ja bonukset

Venevakuutuksen hintaan vaikuttavat esimerkiksi vakuutusturvan laajuus, vakuutusmäärä, valitsemasi omavastuu, veneen tyyppi ja vakuutuksenottajan ikä sekä veneen tekniset ominaisuudet, kuten moottorityyppi ja teho. Venevakuutuksen vakuutusmaksu ei nouse vahingon seurauksena.

Laajasta venevakuutuksesta voi saada seuraavia alennuksia

 • katsastusalennus 10 %, jos vene katsastetaan säännöllisesti

 • kiinteä sammutusjärjestelmä 50 % veneen paloturvan maksuosuudesta

 • veneenkuljettajan tutkinto 5 % (Suomen navigaatioliiton tai Traficomin tutkinnot)

 • kiinteä GPS paikannuslaite 2 %

Alennukset eivät koske lisäturvia eikä venevastuu- ja oikeusturvavakuutuksia.

Omavastuulla tarkoitetaan sitä osuutta vahingosta, jonka maksat itse. Palo-, varkaus- tai vahingontekovahingoissa omavastuu on aina kiinteä 100 euroa. Omavastuuksi voit valita veneilyvahinko-, myrsky- ja luonnonilmiö- sekä säilytys- ja kuljetusturviin 150, 200, 350, 500, 1000, 2000 tai 5000 euroa. Venevastuuvakuutuksen omavastuu on 200 euroa ja veneoikeusturvavakuutuksen 15 % korvattavista kustannuksista. Joissakin vahinkotapauksissa omavastuun lisäksi peritään ns. lisäomavastuu, josta enemmän tietoa veneen vakuutusoppaassa.

Laaja venevakuutus on vuodenaikahinnoiteltu. Laajan venevakuutuksen hinta on kesäkaudella korkeampi, sillä silloin veneeseen kohdistuu enemmän riskejä. Talvikaudella hinta on matalampi. Tämän huomaat, jos maksat laajan venevakuutuksesi useammassa erässä. Perusvenevakuutuksen hinta on sama ympäri vuoden.

Tietoa maksun jakautumisesta eri kuukausille löydät veneen vakuutusoppaasta.

Turvan venevakuutukseen ei liity bonusta. Venevakuutuksen vakuutusmaksu ei nouse vahingon seurauksena.

Et maksa. Laaja venevakuutus on vuodenaikahinnoiteltu. Talvikuukausina sen hinta on pienempi. Perusvenevakuutuksen hinta on sama ympäri vuoden, koska palo-, varkaus- ja vahingontekovahinkoja voi sattua myös talvisäilytyksessä. Tietoa maksun jakautumisesta eri kuukausille löydät Veneen vakuutusoppaasta.

Voimassaolo

Venevakuutus on voimassa

 • Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan vesistöissä ja vesialueilla (lukuun ottamatta Islantia, Färsaaria ja Grönlantia).

 • Koko Itämerellä ja sen lahdissa (Pietari mukaan lukien).

 • Saimaan ja Kielin kanavissa.

 • Kattegattissa ja Skagerakissa Lindenes-Helgoland-Wilhelmshaven -linjan itäpuolella.

 • myös maasäilytyksessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä kuljetuksissa näissä maissa ja niiden välillä.

Kysy meiltä voimassaoloalueen laajennusta, jos haluat käyttää venettä mainittujen alueiden ulkopuolella.

Venevakuutus ei ole voimassa, kun vene on ansio-, vuokra- tai charter-käytössä (ellei erikseen sovittu ja vakuutuskirjaan merkitty), osallistutaan moottorivene- ja vesijettikilpailuun, vene on viranomaisten haltuun ottamana tai muiden viranomaistoimien kohteena tai kun venettä käytetään lain ja asetusten vastaisesti.

Kyllä vain! Venevakuutus on voimassa

 • Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan vesistöissä ja vesialueilla (lukuun ottamatta Islantia, Färsaaria ja Grönlantia)

 • Koko Itämerellä ja sen lahdissa, Pietari mukaan lukien

 • Saimaan ja Kielin kanavissa

 • Kattegattissa ja Skagerakissa Lindesnes-Helgoland-Wilhelmshaven-linjan itäpuolella

 • Maasäilytyksessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä kuljetuksissa näissä maissa ja niiden välillä.

Voimassaoloalueesta on mahdollista sopia erikseen erillisen arvion perusteella ja lisämaksusta. Voimassaoloalueen laajennus on merkitty tarjoukselle.

Venevakuutus on voimassa purjehduskilpailuissa ja niiden harjoituksissa. Huomaathan, että jos vahinko sattuu kilpapurjehduksen tai sen virallisen harjoituksen aikana, tulee vakuutukseen 25 % lisäomavastuu. Masto- ja takilaturvassa omavastuu on 25 %, kuitenkin vähintään 1 000 euroa. Jos venettä kuitenkin käytetään yli puolet ajassa kilpailuun tai sen harjoitteluun pitää veneen käyttötarkoitukseksi ilmoittaa kilpakäyttö.

Vakuuttaminen ja korvattavuus

Venevakuutukseen sisältyvät veneeseen kiinteästi asennetut ja sen käyttöön liittyvät varusteet. Vesillä liikkumiseen käytettävät irralliset elektroniset laitteet kuuluvat vakuutukseen yhteensä enintään 2 000 euroon asti niiden ollessa veneessä sitä käytettäessä. Veneessä säilytettävät ja veneilyyn kuuluvat esineet, kuten kiikarit, kelluntapuvut ja niihin rinnastettavat veneilyssä tarvittavat turva-asusteet yhteensä enintään 2 000 euroon asti. Muu veneessä säilytettävä tai mukana kuljetettava omaisuus, kuten matka- ja älypuhelimet, kalastus- ja vesiurheiluvälineet, korut, kellot ja muu irtaimisto ei kuulu vakuutukseen. Näiden turvaksi sinulla kannattaa olla Turvan kotivakuutus. Venevakuutuksen kohteena eivät ole myöskään esimerkiksi

 • turvallisuus- ja viranomaismääräysten vastaiset tai vastaisesti asennetut laitteet

 • erikoismaalaukset, tarrat ja teippaukset, jotka eivät kuulu veneeseen alkuperäisinä

Voit valita veneellesi Laajan venevakuutuksen tai Perusvenevakuutuksen.

Laajalla venevakuutuksella veneesi on vakuutettu palovahinkojen, varkauksien ja vahingontekojen lisäksi myrskyjen ja veneilyvahinkojen eli karilleajojen, pohjakosketusten ja yhteentörmäysten varalta. Vakuutus on voimassa myös veneen ollessa laiturissa tai talvisäilytyksessä sekä nostojen, laskujen ja kuljetusten aikana. Vakuutusturvaa voit halutessasi täydentää lisäturvilla.

Perusvenevakuutuksessa turva on laajaa rajatumpi palo-, varkaus- ja vahingontekovahingot. Omalle vastuullesi jäävät myrsky- sekä veneilyvahingot. Perusvenevakuutusta voit laajentaa olemaan voimassa talvisäilytyksessä sekä nostojen, laskujen ja kuljetusten aikana sattuvien äkillisten ja ulkoisten tapahtumien rikkovahinkojen varalta.

Turvan venevakuutus on yksityiskäytössä olevalle huviveneelle tarkoitettu vakuutus, jolla saat turvaa veneelle sekä veneen varusteille. Venevakuutuksella voit vakuuttaa tehdasvalmisteisen moottori- ja purjeveneen sekä tapauskohtaisesti muun vesikulkuneuvon, kuten vesijetin ja –skootterin. Vakuutettavan veneen tulee lisäksi aina olla rekisteröitynä Suomen venerekisteriin.

Venevakuutuksesta ei korvata kaikkia vahinkoja. Yksityiskohtaiset rajoitukset löydät vakuutusehdoista, joihin kannattaa perehtyä.

Löydät venevakuutuksen vakuutusehdot täältä.

Venevakuutuksiin kuuluvat olennaisena osana venevastuu- ja veneoikeusturvavakuutukset, jotka ovat tärkeitä veneen kuljettajan turvia. Turvat ovat venekohtaisia ja vakuutettuja siinä ovat veneen omistaja, haltija sekä henkilö, joka kuljettaa venettä omistajan tai haltijan luvalla. Venevastuuvakuutus korvaa, jos veneen kuljettaja - sinä tai joku muu - aiheuttaa veneillessään ulkopuoliselle vahinkoa, josta olet lain mukaan korvausvastuussa. Veneoikeusturvavakuutus taas antaa mahdollisuuden lakimiesavun käyttöön yksityiskäyttöisen veneen kuljettamiseen ja omistamiseen liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Voit halutessasi myös täydentää laajaa venevakuutustasi lisäturvilla.

Vakuutukseen kuuluu rekisteröimätön säilytystraileri 2 000 euroon asti. Veneen pelastuslauttoja ja jollia korvataan myös enintään 2000 euroon asti. Veneen kuljetukseen tarkoitettu rekisteröity traileri ei kuitenkaan kuulu vakuutukseen.

Laaja venevakuutus korvaa myrskyn ja luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot. Perusvenevakuutukseen ei kuulu myrsky- ja luonnonilmiöturvaa.

Moottori- tai purjeveneellä tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat runko, päämoottori, purjeveneessä takila ja purjeet sekä veneeseen kuuluvat varusteet ja kiinteästi asennetut laitteet. Vakuutus korvaa veneelle ja sen varusteille aiheutuvia vahinkoja valitun turvan laajuudessa. Venevakuutukseen sisältyvät veneeseen ja sen käyttöön liittyvät varusteet, mutta ei muuta veneessä säilytettävää tai mukana kuljetettavaa omaisuutta, kuten matka- ja älypuhelimia ja muuta irtaimistoa. Näiden turvaksi sinulla kannattaa olla Turvan kotivakuutus.

Laaja venevakuutus korvaa veneen nostojen, laskujen ja kuljetusten aikana syntyneet vahingot. Tämän säilytys- ja kuljetusturvan voit lisätä myös Perusvenevakuutukseen.

Voit lainata tai vuokrata venettäsi satunnaisesti enintään 2 viikkoa vuodessa tietylle entuudestaan tuntemallesi henkilölle (esim. sukulainen, kaveri, naapuri), jonka tiedät olevan vastuullinen ja pätevä veneen kuljettaja. Ilmoita lainauksesta Turvaan, jotta voimme viedä asiasta tiedon asiakastietoihisi.

Venevakuutus ei kuitenkaan ole voimassa, jos vene on kokonaan vuokrauskäytössä, vuokraat sitä entuudestaan tuntemattomalle henkilölle tai vuokrausaika on yli 2 viikkoa. Vesijetin tai vesiskootterin vakuutus ei ole voimassa milloinkaan vuokrattuna.

Venevakuutus ei ole pakollinen, ellei omistajana ole rahoitusyhtiö, joka sitä edellyttää. Arvokas vene kannattaa kuitenkin aina vakuuttaa ja venevastuuvakuutuksella turvaat omaa vahingonkorvausvastuutasi.

Vakuutuksesta korvattavan vahingon yhteydessä korvataan myös kohtuulliset kustannukset Turvan kanssa ennalta sovitusta hylyn poistamisesta, kun se on merenkulun tai ympäristön turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Vakuutuksesta korvataan myös kohtuulliset kustannukset ajokelvottoman veneen välttämättömästä kuljetuksesta korjaamoon sekä veneen nostosta ja laskusta, jos niistä on sovittu ennalta Turvan kanssa. Kuljetus-, telakointi- ja vastaavista kustannuksista korvataan yhteensä enintään 5 prosenttia veneen vakuutusmäärästä.

Olethan jo ladannut TaskuTurva -mobiilisovelluksen?

TaskuTurvan avulla voit tarkastella vakuutuksiasi ja hoitaa vakuutusasioitasi. Sieltä löydät myös vakuutuksiin liittyvät suorakorvauskortit ja voit viestitellä kanssamme. Tutustu TaskuTurvaan .