Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Rahanpesun estäminen ja asiakkaan tunteminen

Vakuutusyhtiönä meillä on velvollisuus tunnistaa ja tuntea kaikki asiakkaamme, se on meidän lakisääteinen velvollisuutemme.

Asiakkaan tunnistaminen

Asiakas tunnistetaan ja hänen henkilöllisyytensä todennetaan aina asiakassuhdetta perustettaessa ja lisäksi aina asiakassuhteen aikana hänen asioidessaan Turvassa, oli hän sitten henkilö- tai yritysasiakas. Turvan tulee kerätä asiakkaidensa tuntemistiedot sekä pitää ne ajantasaisina koko asiakassuhteen ajan.

Meillä Turvassa täytyy olla selkeä käsitys siitä, kuinka meidän liiketoimintaamme kuuluvia tuotteita ja palveluita käytetään ja toisaalta mitä asiakkaan liiketoiminta pitää sisällään. Näin pystymme myös parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan asiakkaitamme. Vakuutusyhtiöitä sitoo myös salassapitovelvollisuus, joten henkilöllisyyden todentamisella varmistamme, että asioimme oikean henkilön kanssa ja siten asiakkaidemme tietosuojasta pidetään hyvää huolta.

Talousrikollisuuden torjuminen ja rahanpesun estäminen

Noudatamme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia lakeja, säännöksiä sekä pakotteita. Emme hyväksy minkäänlaisia sisäisiä tai ulkoisia väärinkäytöksiä.

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnalla sekä rahanpesun estämisellä analyysitoiminnan kautta turvaamme Turvan asiakkaita taloudellisilta menetyksiltä. Samalla edistämme osaltamme rehellisten ja säännösten mukaan toimivien henkilöiden elämää ja yritysten liiketoimintaa.

Miksi Turva kysyy tietojani?

Finanssialan toimijana Turvalla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Velvollisuus koskee sekä henkilö- että yritysasiakkaita. Turvan tulee tunnistaa asiakkaansa ja todentaa tämän henkilöllisyys ennen vakituisen asiakassuhteen perustamista tai muiden palveluiden käyttöönottoa. Lisäksi Turvan tulee päivittää tietoja säännöllisesti koko asiakassuhteen ajan. Tunnistamisen ja henkilöllisyyden todentamisen avulla Turva varmistuu siitä, kenen kanssa se asioi. Jos emme pysty toteuttamaan asiakkaan tuntemiseksi rahanpesulaissa säädettyjä toimia, emme saa perustaa asiakassuhdetta, suorittaa liiketoimia tai ylläpitää asiakassuhdetta.

Asiakkaan tunnistamisen ja tuntemisen taustalla on siis Turvan lakiin perustuva velvollisuus tuntea omat asiakkaansa, mutta kyseessä on ennen kaikkea asiakkaan oma etu. Kysymme monenlaisia asioita, koska haluamme tuntea sinut ja ymmärtää sinun tai yrityksesi tilanteen, jotta pystymme antamaan mahdollisimman hyviä neuvoja ja tarjoamaan juuri sinun tarpeisiisi sopivia palveluita.

Kaikkia asiakkaan antamia tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti lainsäädäntöä noudattaen. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä .

Henkilöasiakkaat

Turva tunnistaa henkilöasiakkaat keräämällä asiakkaasta lain edellyttämät tiedot. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi henkilötunnus ja osoite. Henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa asiakkaan henkilöllisyys todennetaan virallisesta asiakirjasta (lähtökohtaisesti passi, henkilökortti tai ajokortti).

Verkkopalvelussa asiakas tunnistetaan vahvalla sähköisellä tunnistamisella (verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella). Puhelinpalvelussa, chatissa tai muussa palvelussa, jossa asiakas ei ole läsnä, asiakkaan henkilöllisyys todennetaan vahvalla sähköisellä tunnistamisella tai kysymällä asiakkaalta häntä koskevia tietoja.

Yritys- ja yhteisöasiakkaat

Tunnistamme yritys- ja yhteisöasiakkaamme luotettavasta lähteestä olevasta asiakirjasta, esimerkiksi kaupparekisteriotteesta.

Turva on velvollinen tunnistamaan asiakasta edustavan henkilön ja selvittämään, millä perusteella henkilö edustaa yritystä. Olemme velvollisia selvittämään myös yrityksen tosiasialliset edunsaajat, joilla tarkoitetaan omistajia tai muuta tahoa, jolla on määräysvaltaa yrityksessä. Lisäksi tarvitsemme tiedot yrityksen kaikista hallituksen tai vastaavan elimen jäsenistä. Turvan tulee kerätä ja säilyttää myös tiedot yritysasiakkaan liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä taloudellisesta asemasta.

Pyydämme tietoja asiakkaalta ja tietoja hankitaan lisäksi esimerkiksi julkisista rekistereistä.

Usein kysyttyä

Asiakkaan tuntemistietojen kyselyssä on kyse ennen kaikkea asiakkaan omasta edusta. Sen lisäksi finanssialan toimijoita velvoittaa lainsäädäntö, joka edellyttää Turvan tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaansa. Tunnistamalla ja tuntemalla asiakkaansa Turva varmistaa, että asiakastiedot ovat ajan tasalla sekä ennaltaehkäisee väärinkäytöksiä finanssialalla.

Kyllä, kaikkien Turvan asiakkaiden tulee vastata asiakkaan tuntemiseen ja tunnistamiseen liittyviin kysymyksiin. Tällä tavoin varmistumme, että asiakastietomme ovat ajan tasalla ja toimimme lakien mukaisesti. Käytämme monipuolisesti eri kanavia asiakastietojen hankintaan, kuten verkkopalvelua ja puhelinpalveluamme.

Turva on velvollinen päivittämään asiakastietoja säännöllisesti. Tällä varmistumme siitä, että asiakkaidemme tiedot ovat ajantasaiset ja oikeat. Kysymme asiakkaan tuntemiseen ja tunnistamiseen liittyviä tietoja kaikilta uusilta sekä nykyisiltä asiakkailtamme.

Taataksemme turvallisen ja sujuvan asioinnin ja palvelun kanssamme, tarvitsemme riittävät ja ajantasaiset tiedot asiakkaistamme. Jos emme saa asiakkaaltamme tarvittavia tietoja, emme voi perustaa asiakassuhdetta. Olemassa olevan asiakkaan osalta viime kädessä seurauksena voi olla se, että emme voi tarjota kaikkia palveluitamme tai jatkaa asiakassuhdetta.

Lisätietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä asiakkaan tunnistamisesta ja tuntemisesta voit lukea Finanssivalvonnan sivuilta .