Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Muutoksenhaku

Askarruttaako saamasi korvausratkaisu tai vakuutusasiaa koskeva päätös? Katso ohjeet muutoksenhakuun.

Toimi näin

 1. 1. Ota yhteyttä Turvaan

  Jos olet tyytymätön Turvasta saamaasi ratkaisuun tai sinulla on uutta tietoa vakuutus- tai vahinkoasiaan liittyen, olethan ensin meihin yhteydessä. Lähetä meille viesti joko verkkopalvelussamme tai TaskuTurva-sovelluksen kautta tai soita korvauspalveluumme numeroon 01019 5108. Näin muutospyyntösi saadaan sujuvasti käsiteltäväksi ja mahdolliset väärinkäsitykset on mahdollista oikaista heti.

  Verkkopalveluun ja TaskuTurvaan pääset kirjautumaan mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksillasi.

  Lataa TaskuTurva Kirjaudu verkkopalveluun

 2. 2. Saat tarvittaessa apua asiakasasiamieheltä

  Jos asia ei ratkea Turvan korvauspalveluun tekemäsi muutospyynnön kautta, voit kääntyä Turvan asiakasasiamiehen puoleen. Asiakasasiamies käsittelee Turvan vapaaehtoisten vakuutuksien vakuutus- ja korvausratkaisuihin liittyviä muutoksenhakuja. Asiakasasiamiehen käsittelyn edellytyksenä on, että asiasi ei ole vireillä muussa muutoksenhakuelimessä.

  Voit lähettää asiakasasiamiehelle kirjallisen muutoksenhaun, jossa kerrot, miksi olet tyytymätön korvauspalvelustamme saamaasi ratkaisuun. Asiakasasiamies antaa asiaan ratkaisusuosituksensa. Asiakasasiamiehelle osoitetun muutoksenhaun voit lähettää TaskuTurvassa, verkkopalvelussamme tai postitse Asiakasasiamies, PL 117, 33101 Tampere.

  Verkkopalveluun ja TaskuTurvaan pääset kirjautumaan mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksillasi. Siirry Viestit -osioon ja lähetä asiakasasiamiehelle viesti valitsemalla TaskuTurvassa aiheeksi Vahinko tai korvaus > Muutoksenhaku asiakasasiamiehelle tai verkkopalvelussa Muutoksenhaku asiakasasiamiehelle.

  Lataa TaskuTurva Kirjaudu verkkopalveluun

 3. 3. FINE, kuluttajariitalautakunta ja muut keinot

  Jos asia ei edellä mainittujen tahojen kautta ratkea, voit saada apua FINEn vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Se antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE edellyttää, että riita ei ole vireillä tai sitä ei ole käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

  FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
  Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
  puhelin (09) 685 0120, www.fine.fi

  Voit pyytää ratkaisua myös kuluttajariitalautakunnalta, www.kuluttajariita.fi (PL 306, 00531 Helsinki). Kuluttajariitalautakunta antaa lausuntoja vain kuluttajien ottamiin vakuutuksiin liittyvissä asioissa.

  Jos kyse on venevahingosta, vakuutuksenottaja tai vakuutettu voi pyytää merivahingonlaskijalta korvausselvityksen. Merivahingonlaskija antaa myös lausuntoja venevakuutukseen liittyvissä asioissa vakuutuksenottajan, vakuutetun tai vakuutuksenantajan pyynnöstä (merilaki 674/1994). Merivahingonlaskijan toimisto Business Meeting Park Salomonkatu 5 C, 00100 Helsinki puhelin (09) 641 081, www.averageadjuster.fi.

  Mikäli sinulla on ongelmia verkossa ostamasi tuotteen tai palvelun suhteen, voit hakea riita-asialle ratkaisua Euroopan komission riidanratkaisusivuston kautta.

 4. 4. Oikeuskäsittely

  Sinulla on oikeus saattaa asia yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Oikeuskäsittely on maksullista. Kanteen voi nostaa vakuutuksenottaja, vakuutettu tai edunsaaja. Kanne on pantava vireille Suomessa olevan kotipaikkasi tai Turvan kotipaikan käräjäoikeudessa.

  Vakuutusyhtiön tekemään päätökseen on haettava muutosta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja tästä määräajasta. Lautakuntakäsittelyt ja asiakasasiamiehen ratkaisusuosituksen pyytäminen katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

 1. 1. Ota yhteyttä Turvaan

  Jos olet tyytymätön Turvasta saamaasi ratkaisuun tai sinulla on uutta tietoa vakuutus- tai vahinkoasiaan liittyen, olethan ensin meihin yhteydessä. Lähetä meille viesti joko verkkopalvelussamme, TaskuTurva-sovelluksen kautta tai soita asiakaspalveluumme numeroon 01019 5110. Näin muutospyyntösi saadaan sujuvasti käsiteltäväksi ja mahdolliset väärinkäsitykset on mahdollista oikaista heti.

  Verkkopalveluun ja TaskuTurvaan pääset kirjautumaan mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksillasi.

  Lataa TaskuTurva Kirjaudu verkkopalveluun

 2. 2. Saat tarvittaessa apua asiakasasiamieheltä

  Jos asia ei ratkea Turvan asiakaspalveluun tekemäsi muutospyynnön kautta, voit kääntyä Turvan asiakasasiamiehen puoleen. Asiakasasiamies käsittelee Turvan vapaaehtoisten vakuutuksien vakuutus- ja korvausratkaisuihin liittyviä muutoksenhakuja. Asiakasasiamiehen käsittelyn edellytyksenä on, että asiasi ei ole vireillä muussa muutoksenhakuelimessä.

  Voit lähettää asiakasasiamiehelle kirjallisen muutoksenhaun, jossa kerrot, miksi olet tyytymätön asiakaspalvelustamme saamaasi ratkaisuun. Asiakasasiamies antaa asiaan ratkaisusuosituksensa. Asiakasasiamiehelle osoitetun muutoksenhaun voit lähettää TaskuTurvassa, verkkopalvelussamme tai postitse Asiakasasiamies, PL 117, 33101 Tampere.

  Verkkopalveluun ja TaskuTurvaan pääset kirjautumaan mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksillasi. Siirry Viestit -osioon ja lähetä asiakasasiamiehelle viesti valitsemalla aiheeksi Muu asia.

  Lataa TaskuTurva Kirjaudu verkkopalveluun

 3. 3. FINE, kuluttajariitalautakunta ja muut keinot

  Jos asia ei edellä mainittujen tahojen kautta ratkea, voit saada apua FINEn vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Se antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE edellyttää, että riita ei ole vireillä tai sitä ei ole käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

  FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

  Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki

  puhelin (09) 685 0120, www.fine.fi

  Voit pyytää ratkaisua myös kuluttajariitalautakunnalta, www.kuluttajariita.fi (PL 306, 00531 Helsinki). Kuluttajariitalautakunta antaa lausuntoja vain kuluttajien ottamiin vakuutuksiin liittyvissä asioissa.

 4. 4. Oikeuskäsittely

  Sinulla on oikeus saattaa asia yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Oikeuskäsittely on maksullista. Kanteen voi nostaa vakuutuksenottaja, vakuutettu tai edunsaaja. Kanne on pantava vireille Suomessa olevan kotipaikkasi tai Turvan kotipaikan käräjäoikeudessa.

  Vakuutusyhtiön tekemään päätökseen on haettava muutosta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon yhtiömme päätöksestä ja tästä määräajasta. Lautakuntakäsittelyt ja asiakasasiamiehen ratkaisusuosituksen pyytäminen katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

Yhteys yhtiöön

Jos vakuutusyhtiön antama päätös mielestänne perustuu puutteelliseen tai virheelliseen selvitykseen, ottakaa ensin yhteys asianomaiseen vahinkokäsittelijään.

Käsittely liikennevahinkolautakunnassa

Valtioneuvoston asettaman liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja liikennevahingon korvaamisesta.

Vakuutusyhtiön korvauspäätökseen tyytymätön vahingonkärsinyt, vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu voi saattaa asian liikennevahinkolautakunnan käsiteltäväksi osoitteella

Liikennevahinkolautakunta
Lintulahdenkatu 10
00500 HELSINKI.

Faksi 010 2868 288

www.liipo.fi

Lausuntopyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava

 • lausunnonpyytäjän nimi ja yhteystiedot

 • päätös, josta lausuntoa pyydetään

 • miltä osin haet päätökseen muutosta

 • mitä muutoksia vaadit päätökseen tehtäväksi ja millä perusteilla

Lausuntoa on oikeus pyytää liikevahinkolautakunnalta vuoden kuluessa vakuutusyhtiön päätöksen antamisesta. Antopäivää ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika lausunnon pyytämiselle päättyy seuraavana arkipäivänä.

Lausuntopyyntö liitteineen on toimitettava liikennevahinkolautakunnalle suomen-, ruotsin- tai saamenkielisenä. Muun kielisiä lausuntopyyntöjä lautakunta ei käsittele.

Lausuntopyynnön voi toimittaa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse tai faksilla. Sen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos se myöhästyy, sitä ei käsitellä.

Käsittely liikennevahinkolautakunnassa on maksuton.

Muutoksenhaku tuomioistuimessa

Korvauspäätökseen tyytymätön korvauksenhakija saa hakea siihen muutosta käräjäoikeudelta nostamalla kanteen vakuutusyhtiötä vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta.

Korvauksenhakijan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen, jollei muuta näytetä.

Korvauksenhakija voi saattaa asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi myös liikennevahinkoa koskevan rikosjutun yhteydessä. Korvausasia voidaan liikennevakuutuslain 80 §:n mukaan ottaa tuomioistuimen tutkittavaksi edellyttäen, että vakuutusyhtiö on kieltäytynyt maksamasta siltä vaaditun korvauksen. Tuomioistuimelle on tällöin esitettävä todistus siitä, että vakuutusyhtiö on kieltäytynyt suorittamasta siltä vaadittua vahingonkorvausta. Vakuutusyhtiö on liikennevakuutuslain 80 §:n mukaisesti kutsuttava kuultavaksi oikeudenkäyntiin. Kutsuaika on vähintään 14 päivää.

Liikennevahingon johdosta korvattavan kuntoutuksen johdosta annettuihin päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta. Muutosta on haettava kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun sait tiedon päätöksestä.

Tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuvassa korvausasiassa muutosta haetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan valitetaan vakuutuslaitoksen lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevista päätöksistä, jotka koskevat lähinnä työtapaturmia ja ammattitauteja. Asian käsittely tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa on maksutonta.

Jos olet tyytymätön työtapaturma- tai ammattitautiasiastasi saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea päätökseen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta 30 päivän kuluessa siitä, kun saat tiedon päätöksestä.

Valituskirjelmä osoitetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle ja lähetetään Turvaan. Käsittelemme asian valituskirjelmän johdosta uudelleen. Jos emme muuta päätöstä, lähetämme valituksesi 30 päivän kuluessa valitusajan päätyttyä muutoksenhakulautakuntaan.

Valituskirjeen sisältö
Ilmoita valituksessa ainakin

 • että se on tarkoitettu valitukseksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle

 • päätös, johon haet muutosta

 • miltä kohdin haet muutosta

 • mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi

 • perusteet, joilla vaadit muutosta

 • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

Lisäselvityksiä voit toimittaa myöhemminkin.

Sinun on allekirjoitettava valituskirjelmä. Voit käyttää myös asiamiestä, jolloin hänen on allekirjoitettava valitus ja liitettävä mukaan valtakirjasi.
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ratkaisee asian antamalla siitä kirjallisen päätöksen. Voit tarkistaa täältä valitusasian keskimääräisen käsittelyajan muutoksenhakulautakunnassa.

Vai etsitkö näitä?