Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
17.10.2023

SOS-hätäpalvelu auttaa ympäri vuorokauden

Maailmalla sairaanhoidon kustannukset ja saatavuus vaihtelevat hyvin paljon. Turvan yhteistyökumppanin SOS Internationalin Suomen tiiminvetäjä Pia Jantunen kertaa Kööpenhaminassa toimivan matkahätäpalvelun toimintaa, suomalaisten matkustajien useimmin kysyttyjä kysymyksiä sekä reissussa ilmenneitä yleisimpiä ongelmatilanteita.

Mies selaa puhelinta.

Hätäpalvelu on matkalla turvana

SOS-matkahätäpalvelu vastaa vuodessa noin 18 000 suomalaisen matkustajan yhteydenottoon matkavahinkoasioissa. Kiireisin lomailukausi keskittyy joulukuun ja maaliskuun väliselle ajalle, jolloin SOS vastaa kuukausittain noin 2 000 suomalaisen matkustajan yhteydenottoon.

Yleisimmät ongelmatilanteet matkoilla

Jantunen mainitsee kielimuurin olevan yksi isoimpia haasteita suomalaisten lomamatkoilla. Varmuutta ei ole siitä, puhutaanko paikallisilla klinikoilla englantia tai löytyykö esimerkiksi joku paikallista kieltä osaava mukaan avuksi lääkärikäynnille. Etenkin talvikauden suosikkikohteessa Kanarialla työskentelee myös suomea puhuvaa henkilökuntaa.

Matkustajille voi syntyä hämmentäviä tilanteita, jos ulkomailla yksityinen klinikka ei tunne SOS:ia ja Turvan matkavakuutuskorttia. Tällaisessa tilanteessa kannattaa ottaa yhteys pikimmiten SOS-hätäpalvelunumeroon, jolloin maksusitoumus saadaan yleensä hoidettua paikallisen lääkäriklinikan kanssa. SOS:in henkilökunta hoitaa maksusitoumuksen kuntoon lääkäriaseman kanssa, jolloin lääkäriasema laskuttaa hoitokulut suoraan SOS:ilta. SOS ja Turva hoitaakin keskenään loput, joten lomalaisen ei tarvitse käyttää omaa aikaa tai rahaa matkavahinkotilanteessa.

– Usein matkustajilla on käsitys siitä, että kaikkialla maailmassa tunnetaan SOS-hätäpalvelu ja asiat hoituvat paikallisella lääkäriasemalla Turvan matkavakuutuskorttia näyttämällä – täysin näin se ei kuitenkaan ole. Kaikki yksityiset klinikat ympäri maailman eivät palvelua tunne. Kannattaa ottaa pikainen yhteys SOS:iin, jolloin maksusitoumus lääkäriin ja sitä kautta suoraveloitus SOS:n ja Turvan välillä on mahdollista järjestää, Jantunen muistuttaa.

Vaikka maksusitoumus olisikin lähetetty paikalliselle klinikalle, potilas voi joutua odottamaan jokusen hetken ennen hoitoon pääsyä, jos maksusitoumusta ei löydykään samoin tein paikallisen hoitolaitoksen tietojärjestelmistä. Samoin, jos on epäselvyyttä siitä, onko kyseessä matkasairaus vai olemassa olevan sairauden paheneminen, SOS voi joutua selvittämään asiakkaiden potilaskertomuksia suomalaisista sairaaloista. Hyvin harvoin klinikat kieltäytyvät SOS:in laatimista maksusitoumuksista, jolloin asiakkaan on hoidettava lääkärikulut itse suoraan hoitolaitoksessa ja haettava korvausta Turvasta jälkikäteen.

– Jos kyseessä on niin sanotusti normaalin reissupöpön aiheuttama lääkärikäynti, yleensä SOS:iin soittamalla maksusitoumus järjestyy ja asiat hoituvat sujuvasti. Kukaan ei jää ilman hoitoa, Jantunen painottaa.

Vastauksia kysymyksiin ympäri vuorokauden

Pohjoismaalaisten vakuutusyhtiöiden keskitetty SOS-hätäpalvelu vastaa maailmalla matkaavien asiakkaiden kysymyksiin ympäri vuorokauden. Kööpenhaminassa suomalaisia palvelee yhteensä noin 30 henkilön Suomi-tiimi, joka palvelee suomalaisia matkustajia suomen kielellä.

Useimmin matkailijat tiedustelevat esimerkiksi lähimmän lääkäriaseman sijaintia. Olemme saaneet lääkäriasematiedot mukaan TaskuTurvaan . Usein matkustajia askarruttaa myös lääkärikulut ja maksusitoumuksien järjestäminen eri puolille maailmaa.

– Yleisesti suomalaiset ovat hyviä löytämään jonkun lääkäriklinikan matkalla ollessaan. Meille tulee kuitenkin paljon kysymyksiä esimerkiksi maksusitoumuksiin liittyen. Usein reissusta käsin kysytään myös apuja, mihin lääkäriasemalle kannattaa ylipäätään mennä ja kuka lääkärimaksun hoitaa, Jantunen kertoo.

Turvan ja SOS:in yhteydenpito on jatkuvaa ja jouhevaa – puolin ja toisin on mahdollista kysyä tarkennuksia mihin kellonaikaan tahansa: Turvassakin korvausasiantuntijat päivystävät vuorotellen 24/7 SOS:in tietoon tulleita Turvan vakuutusasiantuntemusta vaativia tilanteita varten. Tällaisilla tapauksilla Jantunen tarkoittaa esimerkiksi suurempien leikkausoperaatioiden tai ambulanssikuljetusten varmistamista Turvan asiantuntijoilta. Pääsääntöisesti kaikki yhteistyö Turvan ja SOS:in välillä saadaan kuitenkin hoidettua päiväsaikaan.

Moni ammattiliitto on vakuuttanut jäsenensä Turvan matkustajavakuutuksella. SOS voi tarvittaessa itse tarkistaa ammattiliittojen jäsenrekisteristä ammattiliittojäsenyyden. Näin pystytään varmistamaan matkustajavakuutuksen voimassaolo, kun SOS selvittää paikallisen toimijan kanssa asiakkaan hoidon tarvetta ja lähettää sitten maksusitoumuksen suoraan paikalliseen hoitolaitokseen.

– Suurin osa matkavahinkojen korvauksista tulee nykyisin SOS:in kautta. Aiemmin ihmiset hakeutuivat ehkä herkemmin itse hoitoon ja hakivat korvausta jälkikäteen meiltä Turvasta. SOS:in kanssa suoraan asioidessa asiakkaiden aikaa ja vaivaa säästyy, kertoo Turvan korvausasiantuntija Taina Kotovainio .

Valmistautuminen ennen matkaa vähentää epäselvyyksiä

Sekä SOS:in tiiminvetäjä Pia Jantunen, että Turvan erityisasiantuntija Taina Kotovainio peräänkuuluttavat matkavakuutuksen voimassaolon tärkeyttä. Vakuutuksen voimassaolo tulee tarkistaa aina ennen matkalle lähtöä. Molemmat muistelevat tapauksia, joissa vakuutuksen oli ajateltu olleen voimassa matkalle lähtiessä, mutta toisin oli käynyt, kun korvausta haettiin matkan lääkärikäynnistä.

– Etenkin yöaikaan matkavakuutuksen voimassaoloa ei pystytä välttämättä heti tarkistamaan, kun vakuutusyhtiöiden toimistot on suljettu. Tällaisessa tilanteessa asiakkaalle voidaan antaa maksusitoumus sillä varauksella, että vakuutus on voimassa. Jos myöhemmin ilmenee, ettei vakuutus ollutkaan voimassa, voi asiakkaalle lähteä useammankin tuhannen euron lääkärilasku, Jantunen toteaa.

Molemmat kehottavat hankkimaan myös eurooppalaisen sairaanhoitokortin , sillä EU- ja ETA-maissa matkustaessasi olet oikeutettu saman tasoiseen ja -hintaiseen hoitoon, kuin paikallisetkin. Matkalla aiheutuneita sairaanhoitokuluja voi hakea jälkikäteen KELAsta. EU- ja ETA-maiden ulkopuolella saadusta hoidosta maksetaan samansuuruinen korvaus, kuin hoito olisi annettu Suomessa.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi ambulanssilentoa maailmalta takaisin Suomeen. Myöskään esimerkiksi lentolippukuluja aiemmasta kotiinpaluusta ei korvata muusta, kuin matkustajavakuutuksesta.