Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Vakavaraisena valmiina auttamaan

Asiakkaidemme vakuutusturvasta, palvelusta ja vahingon korvaamisesta huolehtiminen on tärkein tehtävämme. Keskinäisenä vakuutusyhtiönä se on osa taloudellista vastuutamme. Vakavaraisuus varmistaa, että voimme huolehtia asiakkaistamme parhaalla tavalla kaikissa tilanteissa. Vakavaraisuus mahdollistaa myös palveluiden ja omistaja-asiakkaiden etujen kehittämisen.

Taloudellinen vastuu turvaa asiakkaiden etua

Vakavaraisuus takaa, että pystymme hoitamaan korvausvastuumme asiakkaillemme kaikissa olosuhteissa. Tarjoamme kilpailukykyiset vakuutukset, jotta mahdollisimman moni voi turvata oman ja läheistensä arjen. Tavoitteemme on, että vakavaraisuussuhteemme on aina yli 200 %.

Tavoittelemme vakuutustoiminnassa keskimäärin 95 % yhdistettyä kulusuhdetta, joka tarkoittaa, että 95 % vakuutusmaksutuotoista käytetään asiakkaiden palveluiden tuottamiseen: korvauskuluihin ja liikekuluihin. Katetta jää maltilliset 5 %. Se turvaa vakavaraisuuden ja palveluiden kehittämisen. Vuonna 2022 Turvan yhdistetty kulusuhde oli 97,2 %. Korkea yhdistetty kulusuhde tarkoittaa, että meillä asiakas saa rahoilleen enemmän vastinetta kuin muualla.

Tutustu tarkemmin talouden avainlukuihimme.

Vakavaraisuudesta hyötyvät erityisesti omistaja-asiakkaamme. Omistaja-asiakas saa pysyvän 10 % alennuksen koti-, omaisuus-, henkilö- ja kaskovakuutuksista, kun hän ottaa Turvasta kotivakuutuksen ja lisäksi toisen jatkuvan vakuutuksen. Ammattiliittojen jäsenet saavat lisäksi 10 % jäsenalennuksen.

Vuonna 2022 Turvassa myönnettiin:

 • omistaja-alennuksia 10,4 milj. e

 • jäsenalennuksia noin 9,9 milj. e

 • takuupääoman korkoa noin 0,1 milj. e

Maksamme veromme Suomeen ja tarjoamme työtä yli 450 turvalaiselle (työsuhteisia ja edustajia). Tavoitteemme on edistää omalla toiminnallamme suomalaista työtä ja yhteiskunnan hyvinvointia. Maksamamme ja keräämämme verot sekä veroluonteiset maksut tukevat omalta osuudeltaan yhteiskunnan toimintaa.

Turvan vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Sijoituksemme tuottavat taloudellista turvaa ja hyötyä omistaja-asiakkaillemme. Haluamme kehittää sijoitustoimintaamme vastuullisemmaksi ja ohjata pääomia entistä laajemmin kestävyyttä edistäviin kohteisiin.

Turvan varainhoitajat ottavat huomioon kestävyystekijät ja noudattavat YK:n tukemia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Turvan likvidin arvopaperisalkun varainhoitaja, LähiTapiola Varainhoito, edistää kestävää sijoitustoimintaa. Vastuullisuus integroidaan varainhoidossa kaikkiin sijoituspäätöksiin. Tutustu LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoittamisen periaatteisiin. Periaatteet koskevat myös Turvan arvopaperisalkun hoitoa.

Euroopan unionin kestävän rahoituksen tiedonantoasetus (SFDR) luokittelee sijoitusrahastot kolmeen ryhmään artiklojen 9, 8 ja 6 mukaisesti.

 • Rahastot, joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia (artikla 9)

 • Rahastot, jotka edistävät kestävyysominaisuuksia (artikla 8)

 • Muut rahastot (artikla 6).

Tavoitteemme on, että Turvan likvidistä arvopaperisalkusta vähintään 2/3 on artiklojen 9 ja 8 mukaisissa sijoituksissa. Vuoden 2023 alkaessa näitä sijoituksia oli yli 70 prosenttia arvopaperisalkusta, ja yli puolet kaikista sijoituksista.

Noudatamme myös seuraavia kestävyyttä tukevia periaatteita:

 • Sijoitukset pyritään valitsemaan niin, että niiden arvot ovat linjassa Turvan arvojen ja toimintaperiaatteiden kanssa.

 • Suoria sijoituksia ei tehdä sellaisten yritysten osakkeisiin tai joukkolainoihin, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja.

 • Seuraamme säännöllisesti rahastosijoituksiin kuuluvien sijoitusten osalta normien noudattamisen toteutumista.

 • Sijoitusten vastuullisuusluokittelua ja laskennassa käytettävän datan kattavuutta pyritään jatkuvasti parantamaan.

 • Turvan hallitukselle esitetään sijoitusten kestävyysjakauma ja arvopaperisalkun kestävyyskatsaus puolivuosittain.

 • Turvan sijoituksissa eurooppalaisten sijoituskohteiden osuus on korkea, 31.12.2022 se oli yli 2/3 sijoituksista.

 • Hiilijalanjäljen osalta tavoitteenamme on saada sijoitusten nettopäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi suosimme varainhoitajia, jotka ovat sitoutuneet Net Zero Asset Managers Initiative -aloitteeseen.

 • Sijoitustoiminnassa noudatetaan toimintaperiaatteita eturistiriitojen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi Turvassa.

 • Turvan sijoitustoiminnassa ei käytetä johdannaisia.

 • Teemme kiinteistösijoituksia vain Suomeen. Kiinteistöjen avulla tuotamme palvelua ja vuokra-asuntoja erityisesti Turvan omistaja-asiakkaille ja muille osakkaille.