Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Veneilijät huomio! Uusi vesiliikennelaki on astunut voimaan

15.6.2020 - Tuoteuutiset

Uudella vesiliikennelailla pyritään selkeyttämään ja yhdenmukaistamaan vesiliikenteen liikennesäännöt ja liikennemerkit. Uudistetun vesiliikennelain tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista veneilyä, selkeyttää vesiliikenteen viranomaisten rooleja ja tehtäviä sekä yhdenmukaistaa vesiliikennelain ja merilain suhdetta.

Päällikön vastuu vesiliikenteessä

Uudessa vesiliikennelaissa painotetaan vahvasti huviveneen päällikön vastuuta. Veneen päällikkö on se, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallitsee venettä. Päällikkö voi siten olla myös muukin henkilö kuin se, joka venettä ohjaa. Veneen päällikkö vastaa vesikulkuneuvon kulusta, matkustajien turvallisuudesta, veneen varusteista sekä ympäristöstä. Päällikön tehtäviin kuuluu myös kertoa muille veneessä matkustaville, miten veneessä liikutaan ja toimitaan turvallisesti.

Pätevyysvaatimukset

Uudessa vesiliikennelaissa on tarkennettu vesiliikenteen pätevyysvaatimuksia. Veneen kuljettajalla tai ohjailijalla tulee olla olosuhteisiin nähden riittävä ikä, kyky ja taito veneen kuljettamiseen. Kuljettaja on se, joka on ruorissa ja ohjaa venettä. Ohjailusta vastaava henkilö, eli vesikulkuvälineen päällikkö on se, joka antaa kuljettajalle ohjeita muun muassa siitä, mihin suuntaan venettä ohjataan.

Pelastusliivien käyttö vesillä

Moottoriveneissä ja yli viiden metrin pituisissa purjeveneissä tulee olla oikean kokoinen pelastusliivi tai kelluntapukine jokaiselle veneen matkustajalle. Kelluntapukineiden tulee olla helposti saatavilla. Vesikulkuneuvon päällikön tulee pitää huolta siitä, että ne ovat puettuina asianmukaisesti, kun sää, olosuhteet tai veneen kunto sitä edellyttää.

Varusteet

Uudessa vesiliikennelaissa on säädetty pakollisista varusteista. Moottoriveneissä ja yli 5-metrisissä purjeella varustetuissa veneissä tulee olla pilssipumppu tai muu tyhjennysväline, airot, mela, tai ankkuri köysineen, ottaen huomioon vesikulkuneuvon koko. Jos vene kulkee liekillä toimivalla polttolaitteella, sisä-, tai sisäperämoottorilla tai yli 25 kilowatin perämoottorilla, tulee varustelussa olla mukana myös vuosittain tarkistettu käsisammutin. Viimeisimmäksi mainittu ei koske vesiskoottereita.

Vuokravenesääntely

Uuden vesiliikennelain myötä vuokravenesääntely on keventynyt. Jatkossa veneen voi vuokrata toiselle ilman aiemman voimassa olleen lain edellyttämiä teknisiä vaatimuksia ja katsastusvaatimuksista. Vuokraveneistä tulee tavallisia huviveneitä, joiden on kuitenkin täytettävä lain edellyttämät turvallisuus- ja varustevaatimukset. Kuitenkin ammattimaiseen vuokravenetoimintaan sovelletaan kauppamerenkulun tiukempaa sääntelyä.

Lähteet: Liikenne- ja viestintäministeriö, Traficom

Katso myös: