Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Hallinto ja johto

Täällä voit tutustua Turvan takuupääomanomistajiin ja hallituksen ja hallintoneuvoston sekä johtoryhmän jäseniin.

Hallitus

Hallitus huolehtii hallinnosta ja toiminnasta

Hallituksen tehtävänä on huolehtia Turvan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus mm. päättää Turvan strategiasta, toimintasuunnitelmista ja budjetista.
Hallintoneuvosto valitsee hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Turvan hallitus


Jarkko Eloranta

hallituksen puheenjohtaja

puheenjohtaja, SAK

Pekka Antikainen

hallituksen varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja, LähiTapiola-ryhmä

Jari Eklund

yhtiöryhmän johtaja, LähiTapiola-ryhmä

Jukka Mattila

talousjohtaja, PAM

Olli-Pekka Ruuskanen

tutkimusjohtaja, Pellervon taloustutkimus

Jan Saarinen

talousjohtaja, JHL

Katja Syvärinen

hallituksen varapuheenjohtaja, SAK


Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valvoo hallintoa

Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa. Tämän lisäksi hallintoneuvostolla on muitakin tehtäviä, kuten antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta. Hallintoneuvosto valitsee ja vapauttaa hallituksen jäsenet, määrää heidän palkkionsa ja matkakustannuksensa korvausperusteet.

Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä. Tällä hetkellä hallintoneuvoston jäsenmäärä on 28. Hallintoneuvoston jäsenistä useat ovat ammattiliittojen edustajia: liittopuheenjohtajia, talouspäälliköitä, järjestöpäälliköitä tai työpaikkojen luottamushenkilöitä.

Turvan hallintoneuvosto


Jorma Malinen

hallintoneuvoston puheenjohtaja

puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro

Jyrki Alapartanen

sektorijohtaja

Teollisuusliitto ry

Kenneth Bondas

puheenjohtaja

Suomen Merimies-Unioni ry

Sanni Halla-aho

aluetoimitsija

SAK ry

Matti Huutola

eläkeläinen

Minna Kohmo

toimitusjohtaja

LähiTapiola Henkiyhtiö

Mikko Koikkalainen

järjestö- ja kunnallissihteeri

Yrjö Sirolan säätiö

Juha Koponen

pääjohtaja

LähiTapiola-ryhmä

Heidi Lehikoinen

järjestöpäällikkö
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Salla Luomanmäki

toiminnanjohtaja
Akavan Erityisalat

Hilkka Malinen

johtaja

Keskinäinen Työeläkeyhtiö Elo

Minna Martikainen

talouspäällikkö
SAK ry

Heikki Nykänen

talousjohtaja

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry

Silja Paavola

puheenjohtaja

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Marko Piirainen

puheenjohtaja

Auto- ja Kujetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Perttu Puro

toimitusjohtaja

Tradeka

Heli Puura

johtaja

SAK

Simo Pöyhönen

toiminnanjohtaja

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

Tommi Raunela

aluepäällikkö

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Pekka Salmi

toimitusjohtaja

Tampereen Työväenyhdistys ry

Pekka Soini

eläkeläinen

Antti Tarhio

yritysmyyntipäällikkö

Turvan Myyntimiehet ry

Leila Tilvis

työsuojelutarkastaja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Petri Vanhala

puheenjohtaja

Paperiliitto

Harri Veirto

sopimusala-asiamies
Ammattiliitto Pro

Reeta Vierikko

korvauskäsittelijä

Turvan Toimihenkilöt ry

Sauli Väntti

puheenjohtaja

Sähköliitto

Ville Wallin

hallintopäällikkö

Työväenlehdistön kannatusyhdistys