Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Ukrainan sotatila - Matkan peruuntumisen ja keskeytymisen korvattavuus

25.2.2022 - Tuoteuutiset

Venäjä on aloittanut laajamittaisen sotilasoperaation Ukrainassa. Nämä ohjeet koskevat Turvan matkustajavakuutuksia sekä ammattiliittojen matkustajavakuutuksia ja ovat tilanteisiin, kun matkakohteena on Ukraina. Venäjälle suuntautuvissa matkoissa korvattavuudessa ei ole normaalista poikkeavaa.

Ulkoministeriön matkustustiedote: Ukraina

Ukrainan sotatilan vuoksi Ulkoministeriö on 27.2.2022 kehottanut välttämään kaikkea matkustamista Venäjälle ja Valko-Venäjälle.
- matkustajavakuutuksesta ei voida korvata tämän vuoksi peruuntuneita tai keskeytyneitä matkoja. Kriisiturva matkustajavakuutuksessa tarkoittaa sellaista tilannetta, jossa aseellinen selkkaus tai sota on matkakohteessa. Asiakkaan tulee olla yhteydessä matkan järjestäjään.

Ukrainan sotatilan vuoksi EU on kieltänyt Venäjän lentoliikenteen ilmatilassaan. Venäjä tulee mahdollisesti vastaamaa asiaan kieltämällä lentoliikenteen Venäjän ilmatilassa. Tämä tarkoittaa, että Finnair joutuu peruuttamaan lentojansa kauko-itään mm. Thaimaahan.
- matkustajavakuutuksesta ei voida korvata tämän vuoksi peruuntuneita tai keskeytyneitä matkoja. Asiakkaan tulee olla yhteydessä matkan järjestäjään.

Ulkoministeriön matkustustiedote: Venäjä
Ulkoministeriön matkustustiedote: Valko-Venäjä

Henkilöasiakkaiden ottamat vanhat 519-alkuiset vakuutukset

Matkan peruuntuminen ei ole vakuutusehtojen mukaan sodan aiheuttamista tilanteista korvattava. Pelkkä pelkotila ei ole korvaukseen oikeuttava syy matkan peruuntumisessa.

Matkan keskeytyminen voi tulla korvattavaksi vakuutusehtojen mukaan korvattavissa matkatapaturmissa ja -sairauksissa. Pelkkä pelkotila ei ole korvaukseen oikeuttava syy matkan keskeytymisessä.

Turva Henkilö-sopimus

Matkan peruuntuminen ei ole vakuutusehtojen mukaan sodan aiheuttamista tilanteista korvattava. Pelkkä pelkotila ei ole korvaukseen oikeuttava syy matkan peruuntumisessa.

2.6 Matkan keskeytyminen kriisitilanteen takia, kun matkakohde on Ukrainassa
Matkan keskeytymisen kuluina korvataan ennenaikaisen kotiinpaluun kuluja silloin, kun matka keskeytyy luonnonkatastrofin, aseellisen selkkauksen tai terrori-iskun takia. Kotiinpaluun kuluina korvataan vakuutetun kohtuullisia ja välttämättömiä ylimääräisiä matkakuluja, jotka aiheutuvat paluusta tapahtumapaikalta Suomeen. Tapahtumapaikalla tarkoitetaan sitä paikkaa, jossa luonnonkatastrofi, aseellinen selkkaus tai terrori-isku on tapahtunut. Jos vakuutettu keskeyttää matkansa matkakohteen kriisitilanteen takia, vakuutuksesta ei korvata muita vakuutusehdon 2.5 kohdan mukaisia matkan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja.

Uudet GW- matkustajavakuutukset, ammattiliittojen jäsenvakuutukset ja yritysten matkustajavakuutukset RM30

16.3 (liitot 4.5. ja 5.4.) Matkan peruuntuminen kriisitilanteen takia, kun matkakohde on Ukrainassa
Matkan peruuntumisen kuluja korvataan silloin, kun matkan peruuntumisen syy on ilmennyt matkan varaamisen ja maksamisen jälkeen. Korvauksen maksaminen edellyttää, että matkan alkuun on sodan alkaessa alle 14 vuorokautta ja Suomen ulkoministeriö, Suomen lähetystö tai matkakohteessa oleva muu vastaava viranomainen, kuten poliisi tai sisäministeriö, suosittelee välttämään kaikkea matkustamista kohteeseen tai poistumaan kohteesta. Ulkoministeriön tiedote 24.2.2022 ”Poistu välittömästi maasta”, joten matkan peruuntumisen kuluja voidaan korvata, jos matka alkaa viimeistään 10.3.2022.

17.3 (liitot 4.6. ja 5.5.) Matkan keskeytyminen kriisitilanteen takia, kun matkakohde on Ukrainassa
Matkan keskeytymisen kuluina korvataan vakuutetun kohtuullisia, välttämättömiä ja ylimääräisiä matka- ja majoituskustannuksia, jotka aiheutuvat siirtymisestä lähimpään turvalliseen paikkaan tai ennenaikaisesta kotiinpaluusta silloin, kun vakuutettu on ulkomaan matkakohteessa tai menossa matkakohteeseen ja matka keskeytyy matkakohteessa sattuneen aseellisen selkkauksen takia. Keskeytymisen syyn tulee ilmetä matkan alkamisen jälkeen. Matkan keskeytymisen korvauksen yläraja on 2000 e vakuutettua ja yhtä matkaa kohden.

Keskeytymisen korvattavuus edellyttää, että

  • matka Ukrainaan on alkanut viimeistään 23.2.2022 ja
  • päätös matkan keskeyttämisestä on tehty 48 tunnin kuluessa siitä, kun Suomen Ulkoministeriö, Suomen lähetystö tai matkakohteessa oleva muu vastaava viranomainen suosittelee poistumaan riskialueelta tai välttämään sinne matkustamista ja
  • kotiinpaluu tai siirtyminen lähimpään turvalliseen paikkaan on tapahtunut viiden päivän sisällä viranomaisen suosituksesta.

• 48 tunnin aikaraja on ohjeellinen, koska huomioitavaksi tulee maiden väliset aikaerot ja esim. mahdolliset yhteydenotto-ongelmat kriisitilanteen vuoksi.  

• Mikäli vakuutettu poistuu kohteesta viiden päivän sisällä, ratkaisun tekohetkeen riittää vakuutetun antama tieto. Tapauskohtaisesti mikäli vakuutettu ei todellisuudessa voi poistua 5 vuorokauden aikana kaikkien kulkuyhteyksien ollessa poikki, voidaan majoitusta korvata tätä pidempään ja paluu korvata myös 5 päivän jälkeen. 2000 euron enimmäiskorvausmäärä on kuitenkin ehdoton.

  • Keskeytymisen kuluina korvataan vain matkakulut, jotka aiheutuvat kotiin tai turvalliseen paikkaan siirtymisestä eli ei muita matkan keskeytymisen kuluja.

  • Kriisitilanteen aiheuttamaa keskeytymisvahinkoa ei hoideta SOS:n kautta.

Kaikkia matkavakuutustuotteita koskeva ehtokohta matkasairauksiin ja -tapaturmiin:

Mikäli vakuutettu on matkustanut Ukrainaan ennen sotatoimien alkamista, on matkavakuutus voimassa sodan aiheuttamasta vahinkotapahtumasta 14 vuorokautta eli 24.2.2022 alkaen 10.3.2022 saakka. Mikäli vakuutettu jää kohteeseen ja hänelle sattuu 10.3.2022 jälkeen sodan aiheuttama matkatapaturma, niin vahinkoa ei enää korvata. Muut kuin sodan aiheuttamat matkasairaudet ja -tapaturmat korvataan normaaliin tapaan.


Voit tarkistaa oman vakuutusturvasi vakuutuskirjasta. Vakuutuskirjan löydät kirjautumalla Turvan verkkopalveluun.

Katso myös: